MAKULADEGENERASJON

Aldersrelatert makuladegenerasjon, AMD, er en øyesykdom som medfører svekket skarpsyn hos de som rammes, oftest på begge øynene.

Skarpsynet er den delen av synsfeltet som er rett foran deg, som brukes til å se de minste detaljene. Sidesynet vil derimot ikke påvirkes. Symptomene ved AMD er oftest at man merker at lesing blir vanskelig, det kan være vanskeligere å gjenkjenne ansiktene til folk, rette linjer kan bli bulkete og fargene blir mindre kraftige.

Det finnes flere behandlingsformer for å bremse utviklingen av aldersrelatert makuladegenerasjon

Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)

Makula eller den gule flekken på netthinnen er området på netthinnen som gir oss skarpsynet eller sentralsynet (den delen av synsfeltet som er rett foran oss). Degenerasjon betyr at noe brytes ned. Aldersrelatert makuladegenerasjon, også kalt "forkalkning" eller "kalk på netthinnen", er derfor en tilstand som kjennetegnes ved en nedbrytning av makula området på netthinnen og som medfører svekket skarpsyn hos den som rammes.

Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) er den hyppigste årsaken til sterk synshemming hos personer over 50 år.

Våt og tørr aldersrelatert makuladegenerasjon

AMD inndeles i to typer, en våt og en tørr type. Den tørre formen for aldersrelatert makuladegenerasjon er den absolutt hyppigste formen for sykdommen. Ved Tørr AMD skjer det en langsom nedbrystning av netthinnen og en gradvis synssvekkelse.

Den våte typen AMD er mer alvorlig og utvikles raskere. I tillegg til nedbryting av netthinnen dannes det ved våt AMD nye blodårer gjennom såkalt karnydannelse. Disse nye blodårene er skjøre og lekker væske og proteiner som samles bak netthinnen. 

Aldersrelatert makuladegenerasjon symptomer

Det viktigste symptomet ved AMD er at skarpspynet forvrenges eller blir uklart. AMD gir ingen smerter og utvikles oftest gradvis, for mange kan tilstanden derfor oppleves snikende. Vanlige opplevelser ved AMD er

 • Man mister evnen til å se fine detaljer. Dette vil typisk påvirke evnen til å lese avis eller tekst på datamaskinen
 • Rette linjer vil ofte forvrenges, man opplever at det "kommer en bulk" på linjene
 • Kontrasten i synet blir redusert, dette gjør at det kan være vanskeligere å gjenkjenne objekter fra bakgrunnen

Det er kun sentralsynet eller skaprsynet som blir påvirket ved AMD. Dette gjør at sidesynet blir spart, man blir altså ikke blind som følge av aldersrelatert makuladegenerasjon, selv om tilstanden oftest rammer begge øyne på sikt.

Symptomer ved tørr AMD

Tørr AMD utvikler seg gjerne gradvis over tid. Oftest rammer sykdommen begge øyne, men den kan starte på det ene øyne før det andre. Dette gjør at mange kan utvikle AMD over 5-10 år før de selv legger merke til symptomene. Typiske symptomer ved tørr AMD er synsforstyrrelser som

 • Teksten man leser i aviser og på datamaskiner virker uskarp
 • Farger fremstår mindre kraftige enn tidligere
 • Det kan være vanskelig å gjenkjenne ansikter

Symptomer ved våt AMD

De fleste tilfeller av våt AMD utvikler seg fra tørr AMD. Våt AMD har ofte en raskere utvikling enn tørr AMD. Typiske symptomer ved våt AMD kan være

 • Forvreningninger  av synet som når rette linjer fremstør med bukninge, som skyldes opphopning av væske bak netthinnen.
 • Mørke områder i sentralsynet, disse kan vokse dersom de ikke behandles

Når bør man oppsøge lege?

Dersom man har symptomer på tørr eller våt AMD bør man kontakte lege for utredning og eventuelt behandling.

Makuladegenerasjon - diagnose og utredning

Ved symptomer eller tegn på aldersrelatert makuladegenerasjon bør man kontakte lege eller optiker. Dersom legen eller optikeren mistenker AMD vil du henvises videre til øyelege.

Øyelegen vil utføre en rekke tester for å bekrefte eller utelukke AMD, for eventuelt å gradere tilstanden og for å planlegge behandlingen.

Øyelegen vil dryppe et par dråper på øynene dine som får pupillene til å utvide seg, slik at legen bedre kan se netthinnen din. Effekten av øyedråpene forsvinner etter et par timer, men svekker synet ditt i denne perioden.

Øyelegen vil se på netthinnen din gjennom et oftalmoskop, som er et slags forstørrelsesglass spesiallaget for å undersøke innsiden av øyet.

Mer spesialiserte tester for AMD

Ved mistanke om AMD vil øyelegen gjerne utføre flere spesialiserte undersøkelser for å kartlegge om du har AMD og for å kunne gradere sykdommen

 • Amsler testen hvor pasienten ser på et rutenett med en svart prikk i midten. Dersom man har AMD er det sannsynlig at en eller flere av linjene i rutenettet er svakere, bøyd eller borte.
 • Øyelegen vil gjerne ta bilde av netthinnen, et såkalt fundus bilde, hvor man får en svært detaljert fremstilling av netthinnen og som vil vise om det er skjedd noen skade på netthinnen som følge av sykdommen.
 • Vet våt AMD vil man i noen tilfeller gjøre en angiografi undersøkelse for å fremstille de små blodkarene på netthinnen. 

Aldersrelatert makuladegenerasjon behandling

Ved forstadier til AMD blir man anbefalt kosttilskudd av antioksidanter, sink og kobber for å redusere sannsynligheten for videre utvikling av tilstanden.

Man kan velge å utføre laserbehandling av såkalte gule flekker på netthinnen ved tidlig makuladegenerasjon, men forskningen har enda ikke avklart den endelige effekten av denne behandlingen.

Heldigvis utvikles tørr AMD seg svært langsomt og de fleste kan leve et normalt liv.

Våt AMD, den mest alvorlige typen, kan behandles med laser og medisiner. Medisinsk behandling innebærer å sette inn stoffer som hemmer karnydannelsen gjennom en tynn nål inn i øyet. Denne behandlingen gir gode resultater og gjør at de fleste kan unngå ytterligere forringelse av synet og hos mange vil synet bli noe bedre igjen.

I tillegg til injeksjoner brukes behandling med "varm" eller "kald" laserbehandling mot lekkende blodkar på øyebunnen. Behandlingene må ofte gjentas og det er viktig at man kommer tidlig til for best resultat.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider