ANNONSE

Kragebeinsbrudd

Kragebeinsbrudd er et en vanlig skade som hyppigst rammer barn, men som ses i alle aldersgrupper.

Kragebeinsbrudd kan oftest behandles med smertestillende medisiner og avlastning med armen i fatle.

Operasjon ved kragebeinsbrudd gjøres ved større bruddskader eller dersom kragebeinet (clavicula) ikke gror på en god måte uten operasjon.

Kragebeinsbrudd
Illustrasjon: Kragebeinsbrudd
Sist oppdatert: 21. Feb. 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hvordan oppstår brudd på kragebeinet?

Kragebeinsbrudd er en vanlig skade som ses hyppigst hos barn, men som kan forekomme i alle aldre.

Kragebeinet (clavidula) danner ledd mot brystbeinet (sternum) og mot skulderbladet (acromion) og tar imot mye kraft og energi ved fall mot skulderen, slik som ved fall fra sykkel. Ved fall mot skulderen eller slag mot skulderen kan denne energien gjøre at kragebeinet brekker, eller leddet mellom kragebeinet og skulderbladet, AC-leddet, kan komme ut av ledd.

Symptomer på kragebeinsbrudd

I likhet med andre brudd er kragebeinsbrudd ofte svært smertefullt. Hovedsymptomet ved kragebeinsbrudd er derfor sterke skuldersmerter. I tillegg vil det ofte oppstå:

  • Hevelse og sårhet omkring bruddstedet
  • Blødning under huden
  • I noen tilfeller kan det oppstå skader på huden dersom beinfragmenter skjærer seg gjennom huden, men dette er mindre vanlig
  • Dersom det oppstår nerveskade kan man oppleve nummenhet eller stikkinger som stråler ut mot armen

Hvordan stilles diagnosen kragebeinsbrudd?

Ved mistanke om kragebeinsbrudd bør du oppsøke lege straks for videre utredning og behandling. Inntil du kommer til legen er det lurt å holde skulderen mest mulig i ro, eventuelt kan du kjøle ned skulderen med ispakninger på vei til legen, men da må man huske å ha tøy mellom isen og huden for å unngå frostskade.

Legen vil gjerne mistenke brudd på kragebeinet på bakgrunn av dine plager og ved undersøkelse av skulderen.

Ved mistanke om brudd på kragebeinet vil legen henvise deg videre til røntgen av skulderen og kragebeinet. Røntgenundersøkelsen vil kunne påvise eller utelukke brudd med høy sikkerhet.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling ved kragebeinsbrudd

Når behandler man kragebeinsbrudd med operasjon?

Ved brudd på kragebeinet er det som regel ikke behov for operasjon, men i noen tilfeller vil kirurgisk behandling være nødvnedig.

Ved større bruddskade på kragebeinet der bruddbitene er kommet mye ut av posisjon, kan det oppstå risiko for skade på huden over kragebeinet eller skade på nerver og blodkar bak kragebeinet. I slike tilfeller er det nødvendig med operasjon for å unngå videre skade.

Kirurgisk behandling er også nødvendig dersom kragebeinet ikke gror tilstrekkelig ved vanlig ikke-kirurgisk behandling.

Hvordan behandler man kragebeinsbrudd ved operasjon?

Ved kirurgisk behandling av kragebeinsbrudd vil kirurgen (ortopeden) gjerne feste de løse beinbitene med plage og skruer av metall som gjør at de kommer i god posisjon inntil hverandre og kan gro best mulig.

Operasjonen gjøres gjerne i narkose. Du kan som regel reise hjem samme dag.

Ikke kirurgisk behandling av kragebeinsbrudd

I de fleste tilfeller hvor kragebeinet er brukket er det ikke nødvendig med operasjon. Den mest benyttede behandlingen er avlastning av skulderen og kragebeinet med armen i fatle, tett inntil kroppen. Med slik avlastende behandling vil gjerne kragebeinet få tilstrekkelig ro til å gro på en god måte.

Ofte kan det være nyttig med veiledet opptrening hos fysioterapeut.

(Tjenester / behandlinger)

Hvor lang tid tar det før bruddet er grodd?

Kragebeinsbrudd forekommer hyppigst hos barn. Hos barn gror også kragebeinsbruddet raskere enn hos voksne, gjerne i løpet av 3-6 uker. Hos voksne tar det derimot gjerne 6-8 uker før bruddet er grodd.

Det er vanlig med røntgenkontroll av kragebeinet for å se at bruddet gror slik det skal.

Det er derimot viktig å huske på at tar derimot ca dobbelt så lang tid før styrken og bevegelsen i skulderen er fullstendig tilbake, som det tar før selve bruddet er grodd.

ANNONSE