ANNONSE

Kragebein ut av ledd, operasjon

Ved skade mot skulderen som gjør at kragebeinet kommer ut av ledd kan det i noen tilfeller være nødvendig med operasjon.

Dersom man har mistanke om skade av kragebeinet må du undersøkes av lege. Legen tar vanligvis røntgen av skulderen for å se etter brudd og for å se om kragebeinet er ute av ledd (dislosert).

Kragebein ut av ledd, operasjon
Illustrasjon: Kragebein ut av ledd, operasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Kragebein ut av ledd, operasjon»

Hvilke skader gjøre at kragebeinet kommer ut av ledd?

Kragebeinet (clavicula) ledder mot øvre del av skulderbladet (acromion), dette leddet kalles AC-leddet.

AC leddet er utsatt for skade og kan komme ut av ledd (disloseres) ved fall mot skulderen. Luksasjon av AC-leddet og brudd av kragebeinet er skader som ikke er sjeldne innenfor blant annet sykkelsporten, siden fall mot skulderen vil overføre mye av energien direkte mot kragebeinet og AC-leddet.

En følgeskade av skade mot AC leddet kan være utvikling av artrose i AC leddet (slitasjegikt) i tidligere alder enn normalt.

Hvordan stilles diagnosen?

Ved mistanke om at kragebeinet er kommet ut av ledd, eller ved mistanke om brudd på kragebeinet bør du oppsøke lege.

Dersom det har oppstått en mindre skade av AC-leddet hvor leddkapselen har fått seg en strekk, men hvor de andre senene som stabiliserer leddet er intakte, vil hovedsymptomet ofte være smerter og ømhet når man trykker direkte på AC-leddet eller kragebeinet.

Ved større skade av AC-leddet hvor også de øvrige senene som holder AC-leddet på plass har røket, vil ofte kragebeinet trekkes oppover av muskulaturen i skulderregionen. Kragebeinet kommer da i en høyere posisjon enn normalt og kan ses som en kul over skulderen.

Etter undersøkelsen vil legen oftest henvise deg til røntgen av skulderen. Røntgenundersøkelsen kan påvise større skader mot AC-leddet og samtidig påvise eller utelukke brudd i kragebeinet.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling når kragebeinet er ute av ledd

I mange tilfeller er det tilstrekkelig med smertestillende medisiner, avlastning og opptrening dersom kragebeinet er kommet ut av ledd. Ved større skader vil derimot ofte operasjon være den beste behandlingen.

Kragebeinet står i ledd med øvre del av skulderbladet, dette leddet kalles acromioclavicular leddet eller AC-leddet.

AC leddet ligger på øvre fremre del av skulderen og holdes på plass av leddkapselen og leddbånd.

Mindre skader (luksasjoner) mot AC-leddet

De fleste tilfeller av skader mot AC-leddet gir bare mindre skade og strekk på leddkapselen som omgir leddet, mens leddbåndene omkring AC leddet og i skulderen forøvrig er intakte. Ved slike skader vil ikke kragebeinet komme i feil posisjon i forhold til skulderbladet, det er altså ingen stor dislokasjon.

Ved slike mindre skader er den beste behandlingen umiddelbar nedkjøling og smertestillende behandling med paracet og betennelsesdempende medisiner (NSAIDs) som Voltaren, Ibux eller Voltarol.

Dersom det er behov for det kan det være nyttig å ha skulderen avlastet i fatle den første tiden, før man starter gjenopptrening med bevegelsesøvelser og etter hvert styrkeøvelser. Ved behov kan man få veiledet trening hos fysioterapeut.

Større skader (luksasjoner) mot AC-leddet

Ved større skader mot kragebeinet og AC-leddet kan det i tillegg ha oppstå avrivning av ett eller flere av ligamentene (leddbåndene) som holder AC-leddet på plass. I slike tilfeller vil kragebeinet kunne komme helt ut av posisjon i forhold til skulderbladet, og man ser gjerne at kragebeinet stikker ut mot huden som en kul på oversiden av skulderen.

Ved slike skader kan det være aktuelt med operasjon for å sette kragebeinet på plass og stabilisere AC-leddet. Operasjonen kan gjøres på flere måter, blant annet kan kirurgen (ortopeden) stabilisere AC-leddet ved å hente sener fra andre deler av kroppen, ved hjelp av kunstige sener eller ved hjelp av å stabilisere leddet med plate og skruer av metall. Hvilken metode som benyttes avhengier av omfanget av skaden og av hvilken metode kirurgen har mest erfaring med.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE