INNGRODD TÅNEGL

Inngrodd tånegl er en tilstand hvor neglen vokser inn i huden like foran eller til siden for neglen.

Når neglen vokser inn i huden omkring skaper dette betennelse, smerter og hevelse. Det er hyppigst storetåen som rammes.

Inngrodd tånegl - vanlig årsak til neglerotbetennelse og fotsmerter

Årsaker til inngrodd tånegl

Inngrodd tånegl er en vanlig tilstand hvor neglen vokser inn i huden som omgir den, hyppigst på siden av neglen på stortåen. Enkelte personer er mer disponert for å utvikle inngrodd tånegl enn andre. Tilstanden rammer hyppigst gutter i puberteten og de som driver med idrett er aller mest utsatt. Dersom du klipper neglene i bueform i steden for i en rett linje, og dersom du ikke har veldig god fothygiene er du ekstra utsatt. Hos eldre kan tilstanden oppstå som følge av ødem i beina.

Symptomer på inngrodd tånegl

Hvor uttalte symptomer man får varrier fra person til person. Vanlige symptomer er rødme, hevelse og smerte fra den inngrodde tåneglen. Dersom det oppstår infeksjon, oftest som følge av gule stafylokokker, blir symptomene gjerne mer uttalte og det komme puss fra neglsengen.

Behandling av inngrodd tånegl

- Første behandling mot inngrodd tånegl er egenbehandling og god forebygging!

  • Husk god fothygiene. Dette kan oppnås ved grønnsåpebad to ganger daglig.
  • Bruk bommull sokker eller ullsokker, unngå sokker av kunstfiber
  • Ikke klipp neglen i en skarp bue, da unngår du at neglen blir for kort på sidene og vokser seg inn i huden

- Dersom egenbehandling ikke er tilstrekkelig kan du få hjelp hos fotpleier, fastlege eller allmennlege

  • Man kan tape oversiden av neglen slik at den gradvis løftes opp og ut av huden den er inngrodd i
  • Dersom det har dannet seg mye villkjøtt omkring den inngrodde neglen kan dette fjernes ved å pensle på væske
  • Dersom det oppstår infeksjon med bakterier kan det være aktuelt med lokal antibiotika salve eller i noen tilfeller antibiotika i tablettform

- Operasjon av inngrodd tånegl

Dersom egenbehandling og annen behandling ikke fører frem er operasjon av inngrodd tånegl (hos hudlege, privat allmennlege eller plastisk kirurg) et godt alternativ.

Man kan da enten fjerne hele neglen eller bare operere bort en del av neglen for å gjøre den smalere. Ulempen med å fjerne hele neglen er at det tar nærmere 250 dager før den er vokset helt ut igjen. Når man fjerner deler av neglen, såkalt kilereseksjon, fjerner man den delen av neglen som vokser inn i huden. Neglen blir da smalere. Kilereseksjon har god effekt i de fleste tilfeller, men man kan få tilbakefall.

Operasjon ved inngrodd tånegl kan gjøres hos enkelte fastleger og allmennleger eller hos ortoped.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider