ANNONSE

Inngrodd tånegl, operasjon

Operasjon av inngrodd tånegl kan være nødvendig dersom annen behandling ikke fører frem. Legen fjerner da hele eller deler av neglen for å sikre at den vokser korrekt ut igjen uten å ramme nærliggende hud.

Inngrodd tånegl, operasjon
Illustrasjon: Inngrodd tånegl, operasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Inngrodd tånegl, operasjon»

Når bør man operere inngrodd tånegl?

Mange kan bli kvitt inngrodd tånegl med egenbehandling som god fothygiene, grønnsåpebad og bruk av riktig skotøy.

Dessverre ser man likevel i en del tilfeller at hverken egenbehandling eller annen medisinsk behandling ikke fører frem, i slike tilfeller er kirurgi et godt alternativ. De aller fleste blir kvitt plagene etter operasjon.

Mer om inngrodd tånegl

Operasjon av inngrodd tånegl

Opersjon av inngrodd tånegl er en effektiv behandling dersom andre metoder ikke fører frem.

Ved operasjon vil legen enten fjerne hele neglen eller bare operere bort en del av neglen for å gjøre den smalere. De to operasjonsmetodene kalles gjerne for:

  • Kilereseksjon
  • Total neglavulsjon

Kilereseksjon

Når legen fjerner deler av neglen, såkalt kilereseksjon, fjerner han eller hun bare den delen av neglen som vokser inn i huden. Neglen blir da smalere. Kilereseksjon har god effekt i de fleste tilfeller, men man kan få tilbakefall. Kilereseksjon er vanligvis førstevalget ved operasjon av inngrodd tånegl. De fleste kan du gjenoppta normale aktiviteter allerede 1-2 dager etter operasjonen.

Total neglavulsjon

Fjerning av hele neglen er først og fremst aktuelt dersom årsaken til inngrodd tånegl er en fortykket negl. Ulempen med å fjerne hele neglen fremfor kilereseksjon, er at det kan ta nærmere 250 dager før neglen er vokst helt ut igjen. I tillegg kan det i noen tilfeller være vanskelig å få neglen til å vokse korrekt tilbake uten å få tilbakefall.

Hvem utfører operasjonen?

Operasjon ved inngrodd tånegl kan gjøres hos flere ulike legespesialister, først og fremst spesialister i generell kirurgi og ortopeder. I tillegg utfører også mange allmennleger behandlingen.

(Tjenester / behandlinger)

Etter operasjonen

Det er vanlig med noe ubehag eller lette smerter de første 1-2 dagene etter behandlingen. For å unngå hevelse og unødig smerte, kan det være lurt at du har foten høyt mest mulig i denne perioden. De fleste kan gjenoppta normale aktiviteter allerede etter et par dager. Det er derimot viktig at du forebygger mot tilbakefall etter operasjonen.

ANNONSE