ANNONSE

Artroskopi

Artroskopi benyttes til både å undersøkelse og til å behandle ledd som kne, skulder, hofte og albue.

Selve artroskopien utføres som kikkhullsundersøkelse hvor legen (ortopeden) kommer til leddet gjennom små hull i huden.

Artroskopi
Illustrasjon: Artroskopi
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Artroskopi»

Hva er artroskopi?

Artroskopi er en undersøkelse av et ledd som utføres som en såkalt kikkhullsoperasjon.

Kirurgen (ortopeden) benytter et instrument som kalles for et artroskop under prosedyren. Artroskopet består av et metallrør som er omtrent like langt og tynt som et sugerør. Kirurgen fører inn kameraet gjennom et lite snitt i huden. I den ene enden av metallrøret er det festet et kamera som gjør at kirurgen kan se inn i selve leddet uten å åpne det.

Ved hjelp av kameraet kan ortopeden undersøke leddet fra innsiden. Dersom ortopeden ønsker å samtidig behandle sykdommer eller skader inne i leddet, vil han eller hun benytte ytterligere ett eller flere tynne metallrør med verktøy i enden. Ved hjelp av verktøyene kan ortopeden utføre enkle behandlinger inne i leddet.

(Tjenester / behandlinger)

Når utføres diagnostisk artroskopi?

Artroskopi eller kikkhullsundersøkelse av leddene i kroppen utføres enten som terapeutisk artroskpi eller som diagnostisk artroskopi.

Diagnostisk artroskopi

Dersom legen er usikker på diagnosen etter både klinisk undersøkelse og bildediagnostiske undersøkelser, vil man ofte kunne avklare hva leddplagene skyldes ved hjelp av artroskopi. I så fall utføres en såkalt diagnostisk artroskopi.

Terapeutisk artroskopi

Dersom vanlig klinisk undersøkelse og eventuelt supplerende røntgen eller MR har påvist skader på leddet som kan behandles ved kikkhullsteknikk, utføres gjerne en såkalt terapeutisk artroskopi hvor kirurgen kan reparere skadene uten å måtte gjennomgå åpen operasjon.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan utføres artroskopi?

Artroskopi utføres av leger som er spesialister innen behandling og utredning av muskel og skjelettlidelser, det vil si ortopeder.

Ortopeden lager først ett eller to-tre små snitt i huden omkring leddet som skal undersøkes. Deretter føres et tynt metallrør med kamera i ene enden (artroskopet) inn i leddet. Bildene overføres til en TV-skjerm som ortopeden ser på under prosedyren. Dersom legen ønsker å behandle leddet i samme seanse, fører han eller hun inn ytterligere ett eller to metallrør med små kirurgiske instrumenter.

Undersøkelsene utføres enten med lokalbedøvelse, ryggmargsbedøvelse eller med vanlig narkose. Bedøvelsesmetoden vil avhenge av pasienten din helse, hva som skal behandles og ikke minst hvilket ledd som skal undersøkes eller behandles.

Fordeler med artroskopi fremfor vanlig "åpen" operasjon

Gjennom artroskopi kan legen undersøke og behandle ledd i kroppen gjennom små snitt i huden, i motsetning til ved vanlig åpen operasjon hvor hele leddet åpnes opp for undersøkelse og behandling.

Rent kosmetisk vil naturlig nok de små snittene i huden som lages ved artroskopi gi mindre risiko for betydelige arrdannelser i huden enn ved vanlig operasjon. Viktigere er det at risikoen for infeksjon er lavere ved artroskopi.

I tillegg vil man gjerne ha mye mindre smerter i leddet etter artroskopi, man kan reise hjem ofte samme dag eller dagen etter undersøkelsen og tilhelingstiden er mye kortere.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke ledd kan undersøkes ved artroskopi?

Artroskopi kan benyttes til undersøkelse og behandling av mange ledd i kroppen, men aller hyppigst vil man benytte metoden ved plager i ledd som

  • kne
  • ankel
  • skulder
  • albue
  • håndledd
  • hofte

Artroskopi av kne

Kneet er et av leddene som aller hyppigst blir undersøkt og eventuelt samtidig også behandlet ved artroskopi.

Artroskopi av kneleddet gir legen informasjon om viktige deler av kneet slik som menisk, brusk og korsbånd.

Se her for priser, erfaringer og informasjon om meniskoperasjon.

(Tjenester / behandlinger)

Artroskopi av skulder

Skulderleddet er et av leddene i kroppen som ofte blir undersøkt og eventuelt samtidig også behandlet ved artroskopi.

Operasjon av skulderen gjøres i de fleste tilfeller ved artroskopi. Ved artroskopi får ortopeden oversikt over skulderleddet fra innsiden og kan samtidig utføre behandling av skadede strukturer.

Se her for mer informasjon om artroskopi av skulder.

(Tjenester / behandlinger)

Artroskopi av ankel

Artroskopi av ankelen en en nyttig undersøkelse som kan både påvise og behandle tilstander og sykdommer i ankelleddet.

Se her for mer informasjon om artroskopi av ankel.

Artroskopi av albuen

Ved artroskpi av albuen kan ortopeden påvise og samtidig behandle tilstander i ankelleddet som betennelsesforandringer, senebetennelser og frie legemer leddet.

Se her for mer informasjon om artroskopi av albue.

(Tjenester / behandlinger)

Artroskopi av hofte

Ved artroskopi av hofteleddet kan legen diagnostisere og behandle sykdommer og tilstander i hofteleddet, blant annet betennelsesforandringer, små bruskskader og begynnende artrose, samt frie legemer og skadet leddleppe.

Se her for mer informasjon om artroskopi av hofte.

(Tjenester / behandlinger)

Artroskopi av håndledd

Artroskopi av håndleddet kan være nyttig for å stille diagnose og behandle en rekke tilstander i håndleddet.

Se her for mer informasjon om artroskopi av håndledd.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE