ANNONSE

TFCC skade, operasjon

TFCC skade rammer et kompleks av strukturer i håndleddet som kalles Triangular FibroCartilage Complex.

Skaden kan oppstå i forbindelse med akutt slag mot håndleddet eller som følge av lengevarig slitasje i håndleddet.

Symptomene ved TFCC skade er smerter og ubehag i håndleddet, mest på lillefinger siden av håndleddet.

Behandlingen ved akutt skade er gjerne stabilisering med skinner eller gips. I noen tilfeller vil operasjon være nødvendig.

TFCC skade, operasjon
Illustrasjon: TFCC skade, operasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «TFCC skade, operasjon»

Hvordan oppstår skade på TFCC?

TFCC skade oppstår enten som følge av en akutt skade mot håndleddet eller som følge av kroniske slitasjeforandringer.

TFCC skade som oppstår akutt kan skje ved hendelser slik som når man tar seg for med hånden i forbindelse med fall. I mange tilfeller oppstår skade på TFCC samtidig med brudd i ett av underarmesbeinene (radius og ulna).

Kroniske slitasjeforandringer ses derimot gjerne hos noe eldre personer. Personer som er født med et litt lengre underarmsbein (ulna) er noe mer disponert for slitasjeforandringer på TFCC.

Symptomer ved TFCC skade

TFCC strukturene stabiliserer leddet mellom de to underarmsbeinene like ovenfor håndleddet. Ved skade på TFCC oppstår smerter som ofte er mest uttalt på lillefingersiden av håndleddet.

I tillegg kan det oppstå ubehag eller smerter dersom man bøyer håndleddet sidelengs slik at lillefingeren kommer nærmere underarmen. Noen opplever også redusert gripestyrke.

Når bør du oppsøke lege?

Ved akutt skade og mistanke om TFCC skade eller annen skade i håndledd eller håndrot bør du kontakte lege for nærmere undersøkelse og utredning.

(Tjenester / behandlinger)

Diagnose

Dersom legen mistenker skade av TFCC vil du gjerne bli henvist til spesialist i håndkirurgi, det kan være en ortoped eller en plastikkirurg.

Diagnosen stilles ofte ved MR undersøkelse av håndleddet. MR kan stille en korrekt diagnose ved TFCC skade i ca 90 % av tilfellene. I noen tilfeller gjøres røntgen for å utelukke brudd.

Behandling

Ved akutt skade kan man redusere smerter og hevelse ved å følge det såkalte RICE prinsippet med avlastning, nedkjøling, kompresjon og å holde den skadde hånden høyt.

I de fleste tilfeller av akutt skade som bare rammer TFCC er avlastning i gips eller med skinner / ortose tilstrekkelig behandling.

Ved vedvarende plager tross avlastning kan operasjon være nødvendig.

Operasjon ved TFCC skade

I noen tilfeller hvor man ikke oppnår tilstrekkelig effekt av behandling uten operasjon kan kirurgisk behandling være nødvendig ved skade på TFCC.

Operasjonen gjøres gjerne ved såkalt kikkhullskirurgi hvor kirurgen (en ortoped eller en plastikkirurg) fjerner de skadede delene av TFCC vevet.

Hos personer med medfødt forlenget ulna vil en forkortning av denne knokkelen kunne være nødvendig.

ANNONSE