ANNONSE

Lårplastikk Sandnes

Lårplastikk eller lårløft er en operasjon hvor kirurgen strammer opp og fjerner overflødig hud og eventuelt overflødig fettvev på lårene.

Hensikten med inngrepet er å oppnå strammere hud på lårene og mer ungdommelig kroppsfasong. Ofte gjøres inngrepet samtidig med seteplastikk.

Lårplastikk
Illustrasjon: Lårplastikk
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Lårplastikk »

Hvorfor lårplastikk?

Etter hvert som vi blir eldre taper huden gradvis noe av sin elastisitet og styrke. Dette gjør at huden blir slappere, den utvikler rynker og ved hudoverskudd kan det oppstå hengende hudfolder. Spesielt utsatt for slike endringer i huden er man dersom man gjennomgår store vektendringer. Kraftig vektnedgang vil ofte kunne resultere ofte et hudoverskudd flere steder på kroppen, inkludert på lårene. Også personer som har fått utført fettsuging på lårene er utsatt for å utvikle et hudoverskudd på lårene.

Lårplastikk er en behandling spesielt egnet for å stramme opp og fjerne overflødig hud på lårene. Under inngrepet er det også vanlig å fjerne evnetuelle lokaliserte fettansamlinger for å oppnå et penest mulig kosmetisk resultat.

(Tjenester / behandlinger)

Hvem egner seg til lårplastikk?

Dersom du plages med overflødig hud på innsiden og eller på utsiden av lårene, kan du være en god kandidat for lårplastikk. Dersom du er plaget med noe økt fettvev på lårene og samtidig har overflødig og slapp hud i samme området, kan plastikkirurgen kombinere lårplastikk med fettsuging i samme seanse

Dersom hovedutfordringen derimot er overflødig fettvev på lårene som gjør at lårene har en tendens til å gnisse mot hverandre, men huden din er stram og elastisk, kan det være at fettsuging av lårene alene er tilstrekkelig (se fettsuging lår innside eller fettsuging lår utside)

Hvem egner seg ikke for lårplastikk?

 • Kronisk sykdom. Lårplastikk er generelt en trygg operasjon med lav risiko for alvorlige komplikasjoner. Det er likevel en forutsetning at du har god fysisk og psykisk helse for at operasjonsresultatet skal bli bra, og for at risikoen for komplikasjoner skal være lavest mulig. Spesielt bør du helst ikke ha kronisk sykdom som diabetes eller hjerte og karsykdom.
 • Røykere. Røyking hemmer tilhelingen og øker risikoen for komplikasjoner etter inngrepet. I det minste bør du ikke røyke de siste ukene før lårplastikk, og inntil tilhelingen er komplett etter operasjonen.

Når bør du utsette lårplastikk?

Effekten og varigheten av lårplastikk er størst dersom du har en stabil vekt etter inngrepet. Dersom det er sannsynlig at du vil gjennomgå større vektendringer i fremtiden, bør du derfor vurdere å utsette operasjonen. Hvis ikke kan det være at du må gjenta operasjonen senere.

Det kan være en god ide å utsette lårplastikk dersom du:

 • Planlegger å bli gravid
 • Planlegger å gå mye ned i vekt

Hvordan utføres lårplastikk?

Lårplastikk gjøres gjerne i narkose, det vil si at du sover under inngrepet. Operasjonen tar vanligvis et par timer. Hvordan kirurgen legger snittene i huden kan variere avhengig av hvilket område på låret som skal behandles og graden av hud og eventuelt fettvev som skal fjernes. Ofte vil kirurgen tilpasse og modifisere inngrepet til hver pasient for best mulig resultat.

 • En av de vanligste metodene er å lage et snitt i huden i lysken, stramme huden herfra og fjerne overflødig hudvev. Denne metoden er mest aktuell dersom det er mindre mengder med overflødig hud som skal fjernes og overskuddshuden er lokalisert hovedsakelig på innsiden av låret. Arret i huden er typisk kort og gjerne godt skjult av undertøy.
 • Dersom det er større mengder overflødig hud eller man ønsker å korrigere slapphet i huden også på utsiden av låret, er det vanlig at snittet i huden fortsetter forbi lysken og over til hoften.
 • Dersom det er større mengder hudvev som skal fjernes både på innsiden, baksiden og fremsiden av låret, vil det ofte være gunstig å ikke bare fjerne overskuddshud, men også løfte huden i forbindelse med inngrepet.
 • Hos enkelte kan det være gunstig å fjerne lokaliserte fettansamlinger i forbindelse med inngrepet, man kombinerer da gjerne lårplastikken med fettsuging av låret. Ved enkelte klinikker er det pristillegg dersom inngrepet også innebærer fettsuging.

Når inngrepet går mot slutten vil kirurgen i noen tilfeller legge inn små plastrør under huden. Plastrørene kan bidra til å drenere ut vevsvæske og småblødninger som kan danne seg etter operasjonen. Drenene fjernes vanligvis etter 1-2 dager.

Til sist syr kirurgen igjen snittene i huden og legger på en komprimerende bandasje omkring lårene.

Lårplastikk gjøres vanligvis poliklinisk, det vil si at du ofte kan reise hjem allerede samme dag, etter at bedøvelsen er gått helt ut av kroppen.

(Tjenester / behandlinger)

Etter operasjonen

For at tilhelingen skal gå raskest mulig, og for å unngå unødig risiko for komplikasjoner, er det viktig at du følger rådene fra kirurgen som har behandlet deg best mulig.

Under finner du generell informasjon om et normalt forløp etter lårplastikk. Husk at hvert inngrep med påfølgende tilhelingstid kan være forskjellig.

 • Etter operasjonen er det normalt å føle seg litt mørbanket i beina, spesielt de første par dagene. Kompresjonsbandasjen som du ble utstyrt med fra kirurgen skal brukes hele døgnet de første par ukene og på dagtid den første måneden. Bandasjen hindrer unødig hevelse og fremmer tilhelingen.
 • Den første uken kan du gjerne ta korte gåturer hjemme for å stimulere blodsirkulasjonen og hindre blodpropp. Du bør derimot gjerne ikke gå lengre turer eller gå i trapper. Det er viktig at du plasserer beina på en slik måte at du unngår unødig drag i huden på lårene. Mange benytter puter for å ligge mest mulig komfortabelt.
 • En uke etter operasjonen kan de fleste gjennoppta mange lette daglige aktiviteter.
 • Etter 2-3 uker er det vanlig at du kan begynne å jobbe igjen, noe avhengig av hvilket yrke du har. Du kan nå vanligvis også kjøre bil og starte opp med lett trening, dersom kirurgen tillater det.
 • Etter en måned er det vanlig at hevelsen i beina er gått betydelig tilbake. Dersom kirurgen tillater det, kan du nå slippe å benytte kompresjonsbandasjen.
 • Etter 6-8 uker er det vanlig at du kan begynne å trene som normalt igjen.
 • Etter 6-12 måneder er tilhelingen komplett, det vil si at hevelsen skal være gått helt tilbake, og arrene tåler normal eksponering for sollys.

Komplikasjoner etter lårløft

Lårløft regnes som en trygg operasjon uten stor risiko for alvorlige komplikasjoner. Ingen inngrep er derimot helt uten risiko. De vanligste komplikasjonene som kan forekomme ved lårløft er:

 • Arrdannelse. Avhengig av hvor mye hud og fettvev som skal fjernes under inngrepet, vil du få større eller mindre arr i øvre del av lårene. Snittene i huden legges vanligvis i områder som gjør arrene minst mulig iøynefallende. Dersom arrene blir mer synlig enn forventet, kan de behandles med laser eller kortisoninjeksjon i etterkant.
 • Nedsatt følelse. Under inngrepet kutter kirurgen over små nerver i huden. Dette gjør at du vil kunne oppleve nedsatt eller endret følelse i huden den første tiden. Normalt vil følelsen være tilbake etter noen få uker til måneder, men noen ganger kan den nedsatte følelsen i deler av huden på låren bli permanent.
 • Sideforskjell. Kirurgen tar sikte på å oppnå et kosmetisk tiltalende og sidelikt resultat. I noen tilfeller vil det derimot kunne oppstå en viss sideforskjell eller asymmetri etter operasjonen. Ved svært stor sideforskjell kan det bli nødvendig med reoperasjon.
 • Manglende effekt. De aller fleste blir godt fornøyd med operasjonsresultatet. I noen tilfeller ser man derimot at det fremdeles finnes noe hengende eller slapp hud etter operasjonen.
 • Svikt i såret. En sjelden gang ser man at sømmene i såret bryter opp i løpet av de første ukene. I så fall må såret lukkes på ny.

I tillegg til komplikasjonene over, innebærer lårsplastikk som alle andre kirurgiske inngrep en viss risiko for komplikasjoner som allergisk reaksjon på bedøvelsen, infeksjon og blødning.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan er resultatet etter lårplastikk

De fleste som gjennomfører lårplastikk er godt fornøyd med operasjonsresultatet.

De første resultatene av lårplastikk er synlige allerede rett etter operasjonen, men den første tiden vil lårene være hovne og ha en del blåmerker. Hevelsen går gradivs tilbake, men kan vedvare noen måneder. Arrene vil etter hvert blekne, dette kan ta inntil 12 måneder. I denne perioden er det viktig å unngå overdreven soling av arrområdene, for å hindre at arrene blir mer synlig enn nødvendig.

Hvor varig er lårplastikk?

Huden og eventuelt fettvevet som er fjernet i forbindelse med lårplastikk er fjernet for godt. Det betyr derimot ikke at lårene, eller kroppen ellers, ikke lengre påvirkes av videre aldringstegn eller eventuelle vektendringer. For best mulig resultat er det viktig med sunn livsstil, mosjon og at man har mest mulig stabil vekt etter operasjonen. Ved større vektendringer risikerer du at resultatet av lårplastikken reverseres.

ANNONSE