PCOS

PCOS er en forkortelse for polycystisk ovarialsyndrom som er en vanlig tilstand hos kvinner i fruktbar alder som kjennetegnes av tre hovedtrekk.

  • Uregelmessig menstruasjon og i noen tilfeller manglende eller uteblitt menstruasjon. Dette innebærer også uregelmessig eller manglende eggløsning.
  • Økt nivå av mannlige kjønnshormoner (hirsutisme) som blant annet gir unormal hårvekst.
  • Forstørrede eggstokker hvor mange av eggene omgis av væskefylte blemmer som ser ut som cyster på eggstokkene.

PCOS symptomer og tegn

Polycystisk ovarialsyndrom er en svært vanlig tilstand som kan ramme kvinner i fruktbar alder. De fleste som får symptomer på PCOS opplever dette sent i tenårene eller tidlig i 20 årene. Man antar at ca 10 % av alle kvinner i fruktbar alder har PCOS, mens bare ca halvparten av disse merker symptomer på tilstanden.

Cystedannelsen i eggstokkene gjør at eggstokkenes hormonproduksjon ikke fungerer som den skal og skaper en hormonforstyrrelse som blant annet gi økt forekomst av mannlige kjønnshormon, en tilstand som kalles hirsutisme på fagspråket. Hormonforstyrrelsene gjør også at man får redusert fruktbarhet. 

Typiske symptomer på PCOS er

  • Unormal hårvekst som økt behåring i ansiktet (skjeggvekst), mellom brystene, under navlen og på ryggen
  • Økt forekomst av kviser og fetere hud
  • Tynnere hår og økt hårtap på hodet
  • Uregelmessige menstruasjoner eller fravær av menstruasjoner
  • Overvekt
  • Problemer med å bli gravid kan gi ufrivillig barnløshet. PCOS er en av de vanligste årsakene til nedsatt fruktbarhet hos kvinner. Årsaken til nedsatt fruktbarhet ved PCOS er at kvinner med denne tilstanden har få og i noen tilfeller ingen eggløsninger, og eggløsning er nødvendig for å frigi et egg som kan befruktes.

Økt risiko for andre tilstander ved pcos

Mange kvinner med PCOS har økt insulin resistens, det vil si at kroppen deres ikke reagerer like sterkt på hormonet insulin som andre. Dette er en tilstand som også ses ved diabetes type 2, og kvinner med PCOS har økt risiko for å utvikle diabetes i løpet av livet.

Høyt blodsukker, økt vekt, økt kolesterol og høyt blodtrykk, som ofte ses hos de som får polycystisk ovarialsyndrom, gir alle økt risiko for hjerte og karsykdom. Tiltak som reduserer denne risikoen, som vektnedgang, mosjon, røykeslutt etc er derfor spesielt viktig for dem som rammes av PCOS. 

Kvinner med PCOS har noe økt risiko for  humørsvingninger og å utvikle depresjon.

PCOS årsaker

Den eksakte årsaken til PCOS er ikke kjent, men man mener at sykdommen skyldes en kombinasjon av arv, miljø og livsstil.

Policystisk ovarialsyndrom er nært knyttet til økt nivå av mannlige kjønnshoroner. Overvekt i seg selv gir indirekte økt nivå av mannlige kjønnshormoner og er med på å forverre symptomene ved sykdommen. 

Pasienter med PCOS har også økt nvå av insulin i blodet og også insulin er med på å stimulere økt nivå av mannlige kjønnshormon. 

PCOS diagnose

Ut ifra dine symptomer og vanlig fysisk undersøkelse vil legen ofte kunne mistenke PCOS uten videre prøvetakning. Det er likevel nødvendig å gjøre enkelte undersøkelser for å bekrefte sykdommen, men også for å utelukke andre årsaker til dine plager.

Blodprøver vil typisk vise unormale hormonnivåer forbundet med PCOS og eventuelt vise om omsetningen av sukker og kolesterol i kroppen er påvirket i tillegg. Pasienter med polycystisk ovarialsyndrom har gjerne økt nivå av insulin som ses ved diabetes type 2.

I en del tilfeller vil det være lurt å få undersøkelse hos spesialist innen kvinnesykdommer, gynekolog. Undersøkelse hos gynekolog er spesielt viktig dersom man er i tvil om diagnosen eller dersom man har problemer med å få barn. Gynekologen vil gjøre innvendig ultralyd av eggstokkene som kan gi en sikrere diagnose etter som mange med PCOS har forstørrede eggstokker med flere små follikler (cyster) som måler inntil 8 mm. Mange med PCOS har derimot normal ultralyd undersøkelse.

PCOS behandling

Det finnes ingen endelig kur for sykdommen polycystisk ovarialsyndrom, men flere tiltak og behandlinger kan lette plagene.

Den viktigste behandlingen er faktisk i mange tilfeller ved PCOS den du kan gjøre selv. Best mulig vektkontroll er svært viktig ved PCOS. Bedret vektkontroll vil kunne bedre de hormonelle forstyrrelsene og i mange tilfeller gjøre menstruasjonen mer regelmessig og øke sjansene for å bli gravid. I tillegg vil både god vektkontroll og fysisk aktivitet redusere risiko for hjerte og karsykdom, dette er spesielt viktig hos personer med PCOS som allerede har økt risiko for denne type sykdom.

Medisiner som metformin vil kunne bedre blodsukkeret og i mange tilfeller gi noe vektnedgang og redusert nivå av de mannlige kjønnshormonene. 

P piller reduserer flere av symptomene som oppstår som følge av økt nivå av mannlige kjønnshormoner og kan være til hjelp for mange. P piller vil hjelpe mot kviser og mot hårvekst.

De fleste med PCOS vil bli gravide med behandling. For eksempel kan medisiner som stimulerer eggløsning være til hjelp. En annen behandling som kan økte sjansene for graviditet er et kirurgisk inngrep på selve eggstokkene hvor man bruker varme eller laser til å ødelegge vev i eggstokkene som produserer mannlige kjønnshormon. For dem som ikke kommer til mål med annen behandling kan kunstig befruktning eller IVF være til hjelp.

Spesifikk behandling mot uønsket hårvekst som laser eller IPL er effektiv mot de som plages av "mannlig hårvekst".

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider