ØYEKATARR

Øyekatarr eller øyebetennelse er en betennelse i slimhinnen som dekker innsiden av øyelokkene og den hvite overflaten av øyet (konjunktiva). Tilstanden kalles også konjunktivitt som betyr betennelse av konjunktiva.

Betennelsen gjør at slimhinnen (konjunktiva) blir rød. I tillegg er det vanlig med kløende og rennende øyne. I noen tilfeller får også øynene en tendens til å klistre seg sammen.

Symptomer på øyekatarr (øyebetennelse) er rødt øye som klør og svir

Det mest fremtredende symptomet ved øyebetennelse er en betennelse og rødhet i slimhinnen på innsiden av øyelokkene og i hinnen som dekker det hvite utenpå øyet. Øyekatarr er det man vanligvis forbinder med "rødt øye".

Det er vanlig at øyet klør og få ren sviende følelse. Det er derimot ikke vanlig med smerter i øyet ved øyekatarr, dersom du har øyesmerter bør du kontakte lege straks.

Noen opplever at øynene får en tendens til å klistre seg sammen. Dette kan tyde på at øyekatarren skyldes infeksjon med bakterier, spesielt dersom det kommer gult eller hvitt puss fra øynene.

Øyekatarr rammer starter gjerne på det ene øyet og sprer seg til det andre øyet i løpet av 1-2 dager, dette gjelder spesielt dersom det er virus som er årsaken til betennelsen.

Hva skyldes øyekatarr?

Betennelsen på slimhinnen skyldes en av tre årsaker

  • Infeksjon med bakterier eller virus kalles infeksiøs konjunktivitt
  • Dersom man er allergisk mot for eksempel pollen eller midd kan man utvikle allergisk konjunktivitt eller allergisk øyekatarr
  • Dersom øyet kommer i kontakt med stoffer som irriterer slimhinnen som shampoo kan man også utvikle øyekatarr
Blant barn er infeksiøs konjunktivitt som følge av virus den mest vanlige årsaken. Hos voksne er infeksiøs konjunktivitt som følge av bakterier noe vanligere. Allergisk øyekatarr kan oppstå i alle aldersgrupper.

Når bør man oppsøke lege?

Dersom du har symptomer på øyekatarr bør du oppsøke lege. Spesielt dersom du får andre symptomer som synsforstyrrelser, dersom du blir overfølsom for lys eller om du får smerter i øyet bør du kontakte lege straks.

Det er spesielt viktig å få behandling mot øyekatarr dersom du bruker kontaktlinser siden man da er mer utsatt for alvorlig øyeinfeksjon.

Dersom spedbarn utvikler symptomer på øyekatarr må du kontakte lege straks.

Diagnose

Legen stiller gjerne diagnosen øyekatarr ved å se på pasienten. I noen tilfeller kan det være aktuelt å ta prøve fra puss fra øyet for å undersøke årsaken til infeksjonen. Man kan da avgjøre for eksempel hvilken type bakterier som gir infeksjonen.

Diagnosen stilles hos fastlegen, privat allmennlege eller øyelege.

Behandling av øyekatarr

I de fleste tilfeller er det strengt tatt ikke nødvendig med behandling ved øyekatarr. Dette skyldes at betennelsen oftes går over av seg selv. Øyekatarr som følge av virusinfeksjon går gjerne over etter en uke til 10 dager mens bakteriell konjunktivitt vil gå over innen 1-2 uker.

Øyekatarr som følge av virus vil ikke bli bedre ved bruk av antibiotika siden antibiotika ikke virker på virus. Det finnes derfor ingen spesifikk behandling dersom du rammes av viruskonjunktivitt.

Øyekatarr som følge av bakterier kan med fordel behandles med antibiotika. Antibiotikan får du på resept hos legen, vanligvis tas antibiotikaen i form av øyedråper og eller øyesalve. De vanligste antibiotika typene er fucidin og kloramfenikol. Antibiotikaen gjør at du raskere blir frisk fra infeksjonen.

Dersom du får stadig gjentatte episoder med øyekatarr eller dersom den opptrer på samme tid hvert år, er det ikke usannsynlig at du har en allergisk øyekatarr. Det kan da være lurt å allergi teste seg. Behandling ved allergisk konjunktivitt er medisiner som demper allergien, som antihistaminer.

Hva kan du gjøre selv?

Dersom du bruker kontaktlinser bør du slutte å bruke disse til du er frisk. Kontaktlinser som ikke er engangslinser må desinfiseres godt før gjenbruk senere. Det er også viktig å rengjøre linsesettet.

Fuktiggivende øyedråper som fås uten resept kan hjelpe mot sårhet og ubehag i øyet. Ved smerter i øyet bør du kontakte lege.

God hygiene er viktig. Du bør ha god håndhygiene for å ikke spre infeksjonen til det andre øyet ditt eller smitte andre. Du kan også vaske øyelokkene forsiktig med en fuktig, ren klut.

I barnehage med øyekatarr?

Barn med kraftig øyekatarr med mye puss og kanskje redusert allmenntilstand bør være hjemme fra barnehagen til det er blitt bedre. Etter oppstart av antibiotikabehandling vil barnet ofte raskt bli bedre, og allerede få timer etter at man har startet med antibiotika er ikke barnet lengre smittsomt, dersom det er en bakteriell øyekatarr. Barnet kan derfor fint gå i barnehage dagen etter oppstart med antibiotika.

Barn med mild øyekatarr trenger ikke være hjemme fra barnehagen, dersom foreldrene mener at barnet er friskt nok til å gå i barnehagen.

Øyekatarr som skyldes virus er svært smittsomme og har nesten garantert smittet andre barn i barnehagen allerede når man oppdager tilstanden. Det er derfor ikke spesielt nyttig at barn med virus konjunktivitt holdes hjemme.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider