ANNONSE

Blindtarmbetennelse

Blindtarmbetennelse, også kalt appendisitt, er en akutt betennelse i blindtarmsvedhenget.

Symptomene på blindtarmbetennelse starter typisk med smerte i midtre del av magen. Smerten vil gradvis forverres og bevege seg mot nedre, høyre del av magen. Andre vanlige symptomer er feber, kvalme og oppkast.

Blindtarmbetennelse kan oppstå i alle aldre, men er vanligst hos personer mellom 10-30 år. Hos eldre kan symptomene være mer diffuse. Behandlingen består av kirurgisk fjerning av blindtarmen i tillegg til en kur med antibiotika.

Blindtarmbetennelse
Illustrasjon: Blindtarmbetennelse
Sist oppdatert: 26. Mar. 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er blindtarmbetennelse?

Blindtarmbetennelse, såkalt akutt appendisitt, oppstår på grunn av en blokkering i åpningen til blindtarmen. Blokkeringen kan skyldes avføring eller hovne lymfeknuter, og kan føre til betennelse og hevelse i blindtarmen.

Det mest typiske symptomet er akutt innsettende smerter som oppstår i midtre del av magen. Smerten vil typisk etter hvert forverres og flytte seg mot nedre høyre del av magen. Trykk eller press på dette området vil forsterke smerten. Andre vanlige symptomer er feber, kvalme, oppkast og nedsatt appetitt. Enten treg mage eller diaré kan oppstå i noen tilfeller. Diagnosen kan være vanskelig å stille, men smerte som gradvis forverres i nedre, høyre del av magen gir sterk mistanke. En blodprøve, CRP, og ultralyd kan styrke diagnosen.

Behandlingen av blindtarmbetennelse er å fjerne blindtarmen kirurgisk, helst før den sprekker. Dette gjøres som oftest gjennom kikkhullskirurgi. Behandling med antibiotika etter operasjonen er viktig for å forebygge komplikasjoner.

Blindtarmbetennelse er en akutt tilstand som krever rask behandling.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke symptomer er vanlige ved akutt blindtarmbetennelse

Hovedsymptomet på blindtarmbetennelse er plutselig smerte i midtre del av magen, rundt navlen. Etter noen timer vil smerten gradvis forverre seg, og flytte seg mot nedre, høyre del av magen, kalt for McBurneys punkt på fagspråket. Dersom man trykker på dette området, går eller hoster vil smertene typisk forsterkes siden betennelsen irriterer bukhinnen.

Andre symptomer kan være feber, kvalme, oppkast og dårlig matlyst. Noen kan oppleve treg mage, mens andre får diaré.

Symptomene kan variere fra person til person. Spesielt eldre mennesker kan oppleve mer diffuse symptomer. Gravide med blindtarmbetennelse kan oppleve at smertene sitter høyere oppe i mageregionen, da blindtarmen kan bli forskjøvet under graviditet.

Dersom blindtarmen sprekker, vil magesmertene ofte avta først, for å så øke. Feberen vil også bli høyere og allmenntilstanden verre.

(Tjenester / behandlinger)

Årsaker til blindtarmbetennelse

Blindtarmen ligger "blindt" helt i starten av tykktarmen. I tilslutning til blindtarmen ligger et vedheng som kalles blindtarmvedhenget (appendix veriformis).

Årsaken til blindtarmbetennelse kan være en blokkering i åpningen til blindtarmen. Blokkeringen kan være på grunn av avføring eller et fremmedlegeme som sitter fast i tarmen. En infeksjon andre steder i kroppen kan også føre til at lymfeknuter hovner opp og blokkerer blindtarmen. Spesielt hos eldre, kan også kreft i tykktarmen eller i blindtarmen medføre en blokkering som utløser blindtarmbetennelse. Blokkeringen vil resultere i en akutt bakteriell infeksjon og helvelse i blindtarmen.

(Tjenester / behandlinger)

Når bør du oppsøke lege?

Dersom du opplever magesmerter som blir gradvis verre, bør du kontakte fastlegen eller legevakten umiddelbart. Blindtarmbetennelse kan føre til at blindtarmen sprekker, som igjen vil føre til høyere feber, sterkere smerter og nedsatt allmentilstand.

Symptomer på blindtarmbetennelse kan forveksles med andre sykdommer som gastroentreritt (betennelse i mage- og tarmkanalen), forstoppelse, irritabel tarm syndrom, urinveisinfeksjon, Crohn's sykdom eller infeksjon i bekkenet. Hos kvinner kan symptomer på blindtarmbetennelse forveksles med ektopisk graviditet, som er graviditet utenfor livmoren, eller sterke menstruasjonssmerter.

I alle tilfeller av sterke, akutte magesmerter bør du kontakte en lege umiddelbart.

(Litteratur)

Hvordan stilles diagnosen?

Blindtarmbetennelse er ikke alltid like enkelt å diagnostisere, da ikke alle opplever symptomene likt, i tillegg finnes det mange andre årsaker til magesmerter.

Legen vil gjøre en grundig undersøkelse og se etter typiske tegn for blindtarmbetennelse. Ved typiske symptomene med smerte i midtre del av magen som gradvis forverres og lokaliserst til nedre, høyre del av magen, er diagnosen ganske sikker. Du vil i så fall bli sendt til sykehuset for akutt behandling.

På sykehuset er det også vanlige å gjøre ulike testerfor å diagnosisere blindtarmbetennelse. Disse er blant annet blodprøver for å se etter infeksjon, urinprøve for å utelukke andre sykdommer og en graviditetstest. Dersom man fortsatt er usikker på diagnosen kan man utføre ultralyd eller en CT-scan.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av blindtarmbetennelse

Behandlingen av blindtarmbetennelse er kirurgisk fjerning så fort som mulig. Fjerning av blindtarmen blir gjort gjennom kikkhullskirurgi eller åpen operasjon. Ved kikkhullskirurgi går legen inn med kamera og utstyr gjennom 3-4 små hull i magen. Kikkhullskirurgi er den foretrukne metoden for å fjerne blindtarmen, da det gir raskere tilheling enn åpen kirurgi.

Noen tilfeller av blindtarmbetennelse krever åpen operasjon. Dette kan være dersom blindtarmen allerede har sprukket og det har formet seg en byll, såkalt abcsess, eller dersom du tidligere har hatt åpen operasjon i mageregionen.

Alle pasienter med blindtarmbetennelse blir behandlet med antibiotika etter operasjon for å forebygge komplikasjoner.

Personer som av ulike grunner ikke kan opereres, vil likevel få behandling med antibiotika. Man blir da innlagt på sykehus og får antibiotika intravenøst, og deretter i tablettform.

(Litteratur)

Komplikasjoner ved blindtarmbetennelse

Prognosen ved blindtarmbetennelse er god om du får rask behandling. Komplikasjoner er sjeldent, men dersom en blindtarmbetennelse ikke blir behandlet og blindtarmen sprekker, kan det føre til blodforgiftning (sepsis), dannelse av en byll og bukhinnebetennelse.

Ved sprukken blindtarm kan bakterier bli frigjort og spredt til andre deler av kroppen. Dette kan føre til blodforgiftning og bukhinnebetennelse, også kalt peritonitt. Symptomer på bukhinnebetennelse er sterke, vedvarende magesmerter, ledsaget av kvalme, oppkast, høy feber og hevelse i mageregionen. Rask hjerterytme og kortpusthet med rask pusting kan også oppstå. Ubehandlet bukhinnebetennelse kan føre til langvarige problemer og det kan i verste tilfelle være dødelig. Behandlingen er antibiotika og operasjon.

Sprukken blindtarm kan også føre til at det dannes en smertefull byll, såkalt abcsess, rundt det betente området. Denne inneholder puss og er kroppens forsøk på å avgrense infeksjonen. Byllen kan behandles med antibiotika, men i noen tilfeller må byllen tømmes for puss.

ANNONSE