Bildediagnostikk

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

Medisinsk bildediagnostikk er undersøkelser som benyttes for å fremstille sykdom og vev i kroppen.

De mest anvendte bildediagnostiske undersøkelsene som benyttes i dagens medisin er MR, CT, røntgen, ultralyd og PET/CT.

Undersøkelser som MR, CT og PET/CT utføres på røntgenavdelinger på sykehus og på private røntgen klinikker. Legene som vurderer bildene er spesialister i radiologi, det vil si røntgenleger.

Ultralyd utføres i tillegg hos annet helsepersonell som blant annet kiropraktorer og fysioterapeuter.

Under finner du de medisinske bildediagnostiske undersøkelsene som er samlet under "bildediagnostikk" på helsesmart.no

  • MR
  • CT
  • Ultralyd hos røntgenlege
  • Brystundersøkelser som mammografi og ultralyd
  • Bentetthetsmåling
  • PET/CT

MR undersøkelse

MR benytter kraftige magnetfelt til å fremstille kroppens vev. MR undersøkelser er spesielt nyttig ved vurdering av kroppens sentralnervesystem, det vil si hjernen og ryggmargen. I tillegg er MR den beste undersøkelsen ved vurdering av muskel og skjelettsystemet, som ved undersøkelse av skulder og kne.

CT undersøkelse

CT er en røntgenundersøkelse som kan fremstille sykdommer og kroppens vev i tre plan. CT er blant de aller mest brukte bildediagnostiske undersøkelsene i dagens medisin og benyttes til alt fra utredning ved hjerneslag, utredning av kreft, finne årsak til magesmerter og for å påvise brudd.

Ultralyd undersøkelse hos røntgenlege

Ultralyd er en bildediagnostisk undersøkelse som fremstiller vev og sykdom i kroppen ved hjelp av lydbølger. Ultralyd undersøkelsen gjøres derfor uten røntgenstråling. Ultralyd kan benyttes til å fremstille vev og sykdom i en rekke indre organer, blodårer og i muskel og skjelettsystemet.

Mammografi

Mammografi er en røntgenundersøkelse som benyttes for å påvise eller utelukke brystkreft. Mammografi inngår i utredningen ved mistenkt brystkreft, også kalt klinisk mammografi. I tillegg tilbys mammografi til alle norske kvinner mellom 50-70 år som del av mammografi screening.

Bentetthetsmåling

Bentetthetsmåling er en røntgenundersøkelse som vurderer kalkholdigheten i skjelettet. Bentetthetsmåling kan avsløre benskjørhet, også kalt osteoporose.

PET/CT undersøkelse

PET/CT undersøkelse kombinerer CT undersøkelse og PET undersøkelse og gjøres for å påvise kreft eller vurdere behandlingeffekt ved kreftsykdom.

CT undersøkelse Bryst undersøkelse MR undersøkelse Bentetthetsmåling PET-CT Røntgen Ultralyd, Røntgenlege
Hjem