ANNONSE

Ultralyd skulder

Ultralyd av skulderen er en god undersøkelse for å påvise skade på rotator cuffen (senene omkring skulderen) ved akutt skulderskade hvor brudd er utelukket på vanlig røntgen.

Betennelse og forkalkninger i senene, samt slimposebetennelse (bursitt) fremstilles også godt ved ultralyd av skulderen.

Ultralyd skulder
Illustrasjon: Ultralyd skulder
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Ultralyd skulder»

Når er ultralyd av skulderen nyttig?

Skulderleddet er det mest bevegelige leddet i kroppen, dette gjør leddet også mer utsatt for skade og slitasje. Ultralyd er en god undersøkelse som kan påvise mange av de vanligste årsakene til skuldersmerter.

Ultralyd undersøkelse av skulderen kan være aktuelt ved

  • akutt skade av skulderen
  • vedvarende skulderplager
  • mistanke om forkalkninger og/eller betennelse i senene omkring skulderen
  • mistanke om betennelse og væske i slimposene i skulderen
  • mistanke om væske i skulderleddet

Spesielt er undersøkelsen godt egnet til å se etter akutt skade og avrivning av senene i skulderleddet. Ved kroniske skulderplager kan MR i mange tilfeller gi ytterligere informasjon.

Ultralyd skulder etter skulderskade

Ved akutt skade kan det oppstå brudd i skulderen. Men selv ved skade uten at det har oppstått bruddskade kan strukturer i og omkring skulderleddet bli ødelagt. Typisk kan noen av senene som stabiliserer skulder leddet (rotator kuffen) bli skadet.

Symptomene ved seneskade er akutte smerter i skulderleddet. Enkelte skulderbevegelser, som det å løfte skulderen ut over, kan bli vanskelig å utføre.

Diagnosen stilles ved først å utelukke brudd med røntgen. Ved vedvarende plager kan man da gjøre ultralyd eller MR for å se etter skade på bløtdelene som rotator cuffen. Ultralyd skulder hos røntgenlege er like god som MR til å påvise akutte skader på senene i skulderen, men da må undersøkelsen gjøres innen noen få uker etter selve skaden.

Ultralyd ved kroniske skuldersmerter

Kroniske skulderplager kan skyldes en eller en kombinasjon av flere årsaker slik som:

  • forkalkninger i senene omkring skulderleddet rotator cuffen
  • trange forhold i skulderleddet (impingement)
  • betennelse i rotator cuffen eller slimposene omkring skulderleddet
  • instabilitet i skulderleddet

Forkalkninger og betennelse i rotatorcuffen eller slimposer (tendinitt og bursitt) kan påvises ved ultralyd av skulderen. Trange forhold (impingement) vurderes ved undersøkelse hos legen og kan også påvises ved MR (og i mindre grad ved ultralyd).

Behandlingen avhenger av flere faktorer, men innebærer i mange tilfeller opptrening, avlastning og smertestillende og betennelsesdempende medisiner. I noen tilfeller kan det være aktuelt å operere skulderen.

I motsetning til ved de fleste andre bildeundersøkelser er det røntgenlegen selv som utfører selve ultralydundersøkelsen. Bildene dannes ved at legen plasserer et lydhode mot huden din. Dette lydhode sender og mottar lydbølger fra kroppen din som danner et bilde på en skjerm legen ser på.

Rask undersøkelse uten ubehag eller stråling

Vanligvis ligger du på en benk mens undersøkelsen pågår. I noen tilfeller kan det være at legen ønsker at du skal sitte eller stå for at man skal få best mulig fremstilling av organet som undersøkes. Undersøkelsen tar vanligvis ca 5-30 minutter.

Ultralydundersøkelse er helt smertefritt og uten bivirkninger. Siden bildene fremstilles ved hjelp av lydbølger utsettes du heller ikke får røntgenstråling.

Forberedelser

Dersom legen skal undersøke mageregionen er det vanlig at du faster ca. 5 timer før undersøkelsen. Dersom urinblæren skal undersøkes ønsker legen gjerne at den er litt full, det vil si at du helst ikke skal late vannet like før timen. Ut over dette er det sjelden noen forberedelser før selve undersøkelsen.

Ofte svar umiddelbart

Legen tolker bildene fortløpende mens han/hun undersøker deg. Du får derfor oftest svar umiddelbart etter undersøkelsen uten at du trenger å vente.

(Tjenester / behandlinger)

Hvem utfører ultralyd undersøkelse av skulderen?

Ultralyd undersøkelse av skulderen utføres av enkelte radiologer (leger som er spesialister i bildediagnostikk) og av ortopeder (leger som er spesialister i behandling av sykdommer i muskel og skjelettsystemet).

I tillegg utfører flere fysioterapeuter også ultralyd undersøkelse av muskel og skjelettsystemet slik som ultralyd av skulderen.

(Tjenester / behandlinger)

Andre undersøkelser

Ultralyd undersøkelse av skulderen er en god metode å påvise eller utelukke sykdom og skade i skulderen. I enkelte tilfeller, spesielt ved vedvarende plager, vil derimot MR skulder kunne gi ytterligere informasjon som det ikke er mulig å få frem ved ultralyd av skulderen.

I slike tilfeller, og spesielt dersom man vurderer eller planlegger skulderoperasjon, vil det være lurt å gjennomføre en MR undersøkelse.

I tillegg er selvsagt vanlig undersøkelse hos lege eller fysioterapeut viktig for å finne ut årsaken til dine skulderplager. Både fysioterapeut, allmennlege og ortoped har kompetanse på undersøkelse av skulderen. Dersom man vurderer operasjon av skulderen er det ortopeden som sammen med deg tar den endelige avgjørelsen på om operasjon er det beste valget.

(Tjenester / behandlinger)

Ultralyd diagnostikk har blitt brukt til å stille diagnoser innen medisin i flere tiår. Ved hjelp av ultralyd apparater kan helsepersonell se innsiden av kroppen din og slik stille en sikrere diagnose. Siden apparatet benytter lydbølger til å danne bilder av kroppen din er undersøkelsen smertefri og helt uten bivirkninger.

Hvordan fungerer ultralyd apparatet?

Ultralyd maskinen fungerer som et slags ekkolodd som danner bilder av kroppens innside på en tv-skjerm.

Bildene som legen kan tolke dannes ved hjelp av lydbølger som sendes inn i kroppen. Ultralyd maskinen sender ut høyfrekvente lydbølger mellom 1 - 20 megahertz (MHz) fra lydhodet som legges på huden din. Disse lydbølgene beveger seg inn i kroppen til de møter en overganger mellom ulike vev i kroppen slik som overgangen mellom to organer, mellom friskt vev og en svulst i et organ eller mellom friskt vev og en forkalkning/stein i et organ. Lydbølgen vil da reflekteres og sendes tilbake til ultralyd lydhodet.

Datamaskinen i ultralydapparatet beregner da avstanden til hvor i kroppen den reflekterte lydbølgen kommer fra og intensiteten som lydbølgen ble reflektert med. Apparatet sender kontinuerlig ut og mottar svært mange lydbølger i flere retninger og danner på denne bakgrunnen et bilde av innsiden av kroppen.

Kort om historien til ultralyd apparatet

Omkring 1880 klarte Pierre Curie å fremstille høyfrekvente lydbølger. I 1940 laget den amerikanske fysikeren Floid Firestone det første apparatet som kunne fremstille bilder på bakgrunn av høyfrekvente lydbølger. I 1941 ble et lignende apparat benyttet til å fremstille ventriklene (hulrommene) i hjernen.

Hvordan brukes ultralyd i dagens medisin?

Ultralyd brukes i dag innen stadig flere medisinske fagfelt inkludert undersøkelse av fosteret hos gravide og på diagnostikk av ikke gravide for å undersøke alt fra halspulsårer og skjoldbruskkjertelen på halsen til lever, galleblære, nyrer, livmor, eggstokker og testikler. Ultralyd underskøelsen er smertefri, uten bivirkninger og uten røntgenstråling.

ANNONSE