ANNONSE

Medisinsk akupunktur Oslo

Akupunktur hos fysioterapeut og kiropraktor kalles også for medisinsk akupunktur og utføres av terapeut med spesiell kompetanse innen nålebehandling av muskel og skjelettsystemet.

Terapien er best egnet til behandling av smertetilstander i muskel og skjelettsystemet slik som ryggsmerter, knesmerter og nakkesmerter, men benyttes også til behandling av blant annet migrene og hodepine.

Medisinsk akupunktur
Illustrasjon: Medisinsk akupunktur
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Medisinsk akupunktur»

Hva er medisinsk akupunktur

Akupunktur er en terapi hvor behandleren setter inn tynne nåler gjennom huden din og inn i muskulatur og bindevevet i kroppen.

Behandlingen utføres av flere ulike yrkesgrupper, både hos autorisert helsepersonell og hos behandlere som ikke er autoriserte helsepersonell. Autoriserte helsepersonell som benytter akupunkturbehandling i Norge inkluderer blant annet fysioterapeut, kiropraktor og jordmor.

Akupunktur hos fysioterapeut og kiropraktor kalles gjerne medisinsk akupunktur for å skille den fra behandling utført av ikke autorisert helsepersonell. Behandlingen er basert på kunnskap innen vestlig sykdomslære som fysiologi, anatomi og patologi. Utøvere av medisinsk akupunktur vil vektlegge vitenskapelig dokumentasjon for prioritering av behandlingsvalg.

(Tjenester / behandlinger)

Hva kan behandles med medisinsk akupunktur?

Akupunktur hos fysioterapeut og kiropraktor er mest egnet til behandling og lindring av smerter i muskel og skjelettsystemet. Blant de mest vanlige tilstander som behandles med denne terapiformen er ryggsmerter, migrene og annen hodepine, nakkesmerter og knesmerter.

Ofte benyttes medisinsk akupunktur som en tilleggsbehandling til annen behandling hos fysioterapeut og kiropraktor. Ved å benytte en kombinasjon av flere behandlingsmetoder kan man raskere oppnå ønsket effekt med symptomlindring og tilheling.

Blant de vanligste symptomer og tilstander som kan behandles med medisinsk akupunktur er:

Hvordan utføres akupunktur?

Ved akupunkturbehandlingen vil terapeuten sette svært tynne, sterile nåler gjennom huden og inn i muskulaturen din i utvalgte punkter i kroppen. Antallet nåler som benytter ved hver behandling kan variere. Varigheten nålene ligger inne er alt fra noen få minutter til inntil ca 20 minutter.

Når nålen er satt inn i muskulaturen kan den manipuleres og beveges av terapeuten, og den kan stimuleres ved elektrostimulering. Antallet behandlinger varierer, men gjerne vil det være nødvendig med 3-10 nålebehandlinger for å oppnå ønsket behandlingseffekt.

Akupunkturbehandling hos fysioterapeut og kiropraktor benyttes enten som hovedbehandlingsform eller som tilleggsbehandling sammen med andre metoder slik som trykkbølgebehandling, slyngetrening, kinesiotape, aktiv opptrening og bløtvevsbehandling.

Hvordan virker medisinsk akupunktur

Det er vist at kroppen ved akupunkturbehandling produserer egne smertestillende stoffer som kalles endorfiner, og at smerteimpulser i kroppens nervesystem kan sperres. Akupunktur kan også gi økt blodsirkulasjon lokalt. Fremdeles er det mye som er uklart ved hvilke mekanismer medisinsk akupunktur påvirker kroppen, men behanldingen har vist å ha god effekt ved flere symptomer og plager.

Er det bivirkninger ved akupunkturbehandling?

Medisinsk akupunktur gir svært sjeldent bivirkninger når det utføres av personer med kompetanse innnen slik behandling. De fleste vil oppleve litt ubehag når nålene plasseres, men dette er ufarlig. Nålene som benyttes er tynnere enn bedøvelsesnåler og gir svært lite ubehag, bedøvelse er derfor ikke nødvendig.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE