ANNONSE

Kiropraktikk

Kiropraktor er spesialist i utredning og behandling av sykdommer og plager i muskel og skjelettsystemet som blant annet ryggsmerter, nakkesmerter og senebetennelse. Teraputen behandler pasienter i alle aldersgrupper.

Kiropraktorer er primærkontakter i helsevesenet, det vil si at du kan gå til behandler uten henvisning fra annet helsepersonell. De har også henvisningsrett og sykemeldingsrett og kan derfor henvise deg til bildeundersøkelser og legespesialister, samt sykemelde deg inntil 12 uker.

Kiropraktikk
Illustrasjon: Kiropraktikk
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Kiropraktikk»

Hvilke sykdommer og plager kan utredes og behandles hos kiropraktor?

Kiropraktorer har en utdanning som gjør dem i stand til å utrede, behandle og forebygge sykdommer som rammer muskel og skjelettsystemet. I tillegg vurderes effekten disse sykdommene eventuelt har på den generelle helsetilstanden til pasienten. Blant de vanligste sykdommene som utredes og / eller behandles av kiropraktor er:

(Tjenester / behandlinger)

Treningsøvelser, rehabilitering og forebygging

Sentralt i behandlingen hos kiropraktor står informasjon om- og veiledning i treningsøvelser. Trening kan styrke muskulatur og ledd og redusere allerede eksisterende skader og smerter, og samtidig virke forebyggende mot nye plager i fremtiden.

Gode øvelser som passer deg og din helsetilstand, og som utføres på korrekt vis, er derfor viktig både på kort og lengre sikt.

Manipulasjonsbehandling

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling er en målrettet behandlingsmetode som har til hensikt å bedre funksjonen i leddet som behandles. I forbindelse med manipulasjonsbehandlingen er det vanlig å høre et "knekk" i det leddet påvirkes.

Manipulasjonsbehandling benyttes på ledd med nedsatt bevegelighet, noe kiropraktoren gjerne kaller en "låsning". Det karakteristiske knekket oppstår som følge av vakumdannelse i leddet som oppstår under øvelsene.

Manipulasjonsbehandling er benyttet ved mange muskel og skjelettplager, i tillegg til behandling av enkelte typer hodepine og visse typer svimmelhet. Behandlingen har typisk en umiddelbar smertedempende effekt og kan derfor være svært nyttig hos pasienter med ryggsmerter.

Bivirkninger ved manipulasjonsbehandling er uvanlig, men kan forekomme. Blant bivirkningene som kan forekomme er hodepine, smerte og kvalme.

Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling er en behandlingsmetode hvor terapeuten påfører kroppen mekaniske trykkbølger gjennom en trykkhammer. Behandlingen skaper mikroskader i vevet som behandles og stimulerer slik til reparasjon. Trykkbølgebehandling er først og fremst benyttet til behandling av senebetennelser. Vanlige behandlingsindikasjoner er senebetennelse i skulderen, tennisalbue, jumpers knee (hoppekne) og golfalbue.

Trykkbølgebehandling har vist god effekt på behandling av flere typer senebetennelser som vanskelig lar seg behandle med andre metoder.

(Tjenester / behandlinger)

Graston

Graston er en behandling som benyttes ved senebetennelser som tennisalbue, helsmerter (akillesbetennelse) og andre tendinopatier. Behandlingen er en form for "instrument assistert bløtvevsmobilisering" som tar sikte på å bryten ned kollagenpåleiringer i betente senefester, og slik fremskynde reparasjonsprosesser i kroppen.

Graston er en relativt mild behandlingsform uten alvorlige bivirkninger, men rødhet og ømhet i muskuatur og senefeste etter behandlingen er ikke uvanlig.

(Litteratur)

Nålebehandling / Medisinsk akupunktur

Flere kiropraktorer har etterutdanning innen nålebehandling, også kalt medisinsk akupunktur eller "tørrnåling". Nålebehandling benyttes som en tilleggsbehandling hos kiropraktorer, en behandling som skiller seg fra klassisk akupunktur.

Nålebehandling hos kiropraktor benyttes blant annet for å løse opp stive eller uresponsive muskler, såkalte triggerpunkter. Hensikten med nålebehandling er å behandle triggerpunkter i muskulaturen som ligger for dypt til for behandling med vanlig massasje.

(Tjenester / behandlinger)

Traksjonsbehandling

Traksjonsbehandling er en behandlingsmetode som benyttes hos pasienter som har plager fra rygg og/eller nakke. Behandlingsteknikken har til hensikt å mobilisere skive og ledd som ligger nedenfor leddet som stabiliseres av kiropraktoren, og slik redusere rygg- og nakkeplagene.

Bløtvevsbehandling og massasje

Ulike massasjeteknikker inngår også i behandlingsrepertoiret til kiropraktoren. Bindevevsmassasje, idrettsmasasje, muskulering og bløtvevsmobilisering vil kunne løse opp spenninger i muskulaturen, myke opp drag og bindevev og akselerere tilhelingsprosesser i kroppen.

Såletilpasning gir deg spesialtilpassede, støtdempende såler som kan bedre belastningen av fot, kne, hofte og rygg. Behandlingen kan derfor være en viktig tilpasning både for å forebygge mot- og behandle smerter, betennelser og feilbelastninger i føtter, knær, hofte og rygg.

(Tjenester / behandlinger)

Kiropraktoren er primærkontakt 

Dersom du har behov for utredning og behandling hos kiropraktor trenger du ikke henvisning. Dette skyldes at kiropraktorer, i likhet med fastleger og allmennleger, er såkalte primærkontakter. Primærkontakter er helsepersonell som du kan oppsøke for utredning og behandling av helseplager uten at du har henvisning. Primærkontakten kan også henvise deg videre i spesialisthelsetjenesten ved behov for dette.

Historie og utdannelse

Kiropraktorer har drevet sitt virke i Norge siden 1922, men ble lenge sett på som en alternativ behandlingsform. I 1988 ble derimot kiropraktoryrket offentlig godkjent og i dag er kiropraktorer offentlig godkjente (autoriserte) helsepersonell.

Kiropraktorutdannelsen er et 5 årig univsersitetsstudium som etterfølges av en 1 årig turnus tjeneste.

Kiropraktor har henvisningsrett og kan derfor henvise deg både til bildeundersøkelser (røntgen, MR, ultralyd etc.) og til legespesialister.

ANNONSE