ANNONSE

Sprukket trommehinne

Sprukket trommehinne er en tilstand hvor det har oppstått en rift eller et hull i den tynne hinnen som skiller mellomøret fra det ytre øret.

Tilstanden krever utredning hos lege, men vil oftest tilhele på egenhånd. I noen tilfeller er det derimot nødvendig med operasjon, såkalt myringoplastikk.

Sprukket trommehinne
Illustrasjon: Sprukket trommehinne
Sist oppdatert: 28. Apr. 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Myringoplastikk (operasjon av trommehinnen)»

Ingen informasjon tilgjengelig...

Hva er en sprukket trommehinne?

Trommehinnen er en tynn hinne som ligger innerst i den ytre ørekanalen. Den tynne hinnen danner her en mekanisk barriere mellom ørekanalen på utsiden og mellomøret på innsiden. I tillegg til å fungere som en mekanisk barriere som beskytter det indre øret fra bakterier, vann og andre gjenstander, bidrar trommehinnen til å overføre lyd fra omgivelsene og videre inn til det indre øret.

Sprukket trommehinnen er en tilstand hvor det har oppstått et hull eller en rift i denne tynne membranen. Vanlige årsaker til hull i trommehinnen er mellomørebetennelse og såkalte barotraumer i forbindelse med flyturer og dykking.

Rift i trommehinnen medfører ofte et betydelig hørselstap på det affiserte øret. I tillegg er det vanlig å oppleve øresmerter, lekkasje av væske fra øret og tinnitus (øresus).

I de aller fleste tilfeller vil hullet i trommehinnen gro på egen hånd. Du bør likevel oppsøke lege for å konstatere diagnosen og for å forsikre deg om at trommehinnen tilheler på en god måte. I mellomtiden er det viktig å unngå at det utvikler seg infeksjon i mellomøret. I sjeldne tilfeller kan hudceller fra øregangen vokse seg inn i mellomøret og danne en svulst som kalles for kolesteatom.

I noen tilfeller er det nødvendig å lappe sammen hullet i trommehinnen midlertidig med en fettplugg. Dersom den ikke gror tilstrekkelig av seg selv, kan det bli nødvendig med operasjon av trommehinnen (myringoplastikk).

.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke årsaker kan gi en sprukken trommehinne?

Hull i trommehinnen oppstår i praksis som følge av en av to årsaker; direkte skade mot trommehinnen eller som følge av trykkforskjeller (barotraume).

De viktigste årsakene til sprukken trommeinne inkluderer:

 • Øreinfeksjon. En av de aller hyppigste årsakene til sprukket trommehinne er øreinfeksjon (mellomørebetennelse). Betennelsen i mellomøret medfører ofte økt produksjon av væske, noe som kan øke trykket og belastningen på trommehinnen. I noen tilfeller blir trykket så stort at trommehinnen sprekker.
 • Endret lufttrykk (barotraume). Raske og krafte trykkendringer kan i noen tilfeller medføre skade på trommehinnen. Spesielt vanlig er barotraume i forbindelse med flyreise og dykking. Trommehinnen ligger som et segl som skiller det ytre øret og omverdenen fra mellomøret. Dersom trykket inne i mellomøret blir for ulikt trykket i omgivelsene, vil det kunne oppstå en skade på trommehinnen. I forbindelse med flyreise vil lufttrykket i kabinen typisk falle når flyet letter, for så å øke igjen når flyet taper høyde i forbindelse med landingen. Dersom du ikke lykkes i å utligne denne trykkforskjellen i mellomøret, kan det oppstå skade på trommehinnen.
 • Direkte skade. Direkte skader på trommehinnen kan medføre rifter og perforasjon. Både slag mot øret og bruk av q-tips og andre fremmedlegemer som blyantspisser kan medføre hull på trommehinnen gjennom direkte skade. Trommehinnen kan også i noen tilfeller bli skadet i forbindelse med øreskylling.
 • Kraftige lyder (akustisk traume). Spesielt høye lyder slik som under en eksplosjon eller avfyring av et våpen, kan medføre rift i trommehinnen.
(Tjenester / behandlinger)

Symptomer ved hull på trommehinnen

Symptomene som oppstår når du sprekker trommehinnen er noe avhengig av årsaken til skaden og hvor omfattende riften i trommehinnen er.

Vanlige symptomer ved hull på trommehinnen inkluderer:

 • Nedsatt hørsel. En hovedfunksjon til trommehinnen er å overføre lydsignaler fra omverdenen til det indre øret. Dersom det oppstår tilstrekkelig stor skade på trommehinnen, vil den miste sin evne til å overføre lydsignalene på en god måte.
 • Plutselige øresmerter. Plutselige øresmerter er typisk dersom perforasjonen skyldes akutt skade mot trommehinnen, slik som i forbindelse med et akustisk traume eller direkte skade fra q-tips eller blyantspiss.
 • Tilbakegang av øresmerter. Dersom perforasjonen skyldes øreinfeksjon, er det vanlig at øresmertene plutselig avtar idet det oppstår et hull i trommehinnen, dette skyldes at trykket i det indre øret da plutselig avlastes.
 • Væske fra øret. Lekkasje av væske fra øret ses spesielt dersom trommehinnen sprekker i forbindelse med mellomørebetennelse. Typisk kan det da lekke pussaktig væske som har utviklet seg i mellomøret, men væsken kan også være klar eller blodtilblandet.
 • Tinnitus. Ringelyder, også kalt tinnitus, er et vanlig symptom ved sprukket trommehinne.
 • Svimmelhet. Svimmelhet kan spesielt oppstå dersom du får kaldt vann inn i mellomøret gjennom den skadde trommehinnen.
 • Kløe i øret
 • Feber
(Tjenester / behandlinger)

Når bør du oppsøke lege?

Dersom du har mistanke om at du kan ha sprukket trommehinne, bør du kontakte lege for videre utredning og eventuelt behandling.

Dersom du allerede har fått påvist hull på trommehinnen, men tilstanden din ikke blir bedre de neste få ukene eller dersom du får nye symptomer, er det lurt at du kontakter lege igjen.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stilles diagnosen?

Legen kan gjerne stille diagnosen sprukket trommehinne gjennom samtale og en undersøkelse av øret. Typiske symptomer som plutselig reduserte smerter i forbindelse med ørebetennelse, eller plutselig innsettende smerter ved skade mot øret i kombinasjon med nedsatt hørsel, vil gjerne gi legen en god indikasjon årsaken til plagene dine.

Selve hullet i trommehinnen kan også ofte påvises ved hjelp av et lite kikkertinstrument som kalles for et otoskop. Gjennom otoskopet kan legen se innsiden av øregangen og selve trommehinnen.

Ved tvil om diagnosen vil undersøkelse hos spesialist i øre nese hals (ØNH lege) gjerne være avklarende. ØNH legen vil i noen tilfeller utføre en spesifikk test av trommehinnen som kalles for tympanometri. Denne undersøkelsen måler responsen til trommehinnen når den utsettes for små endringer i lufttrykk. ØNH legen vil ofte også utføre en stemmegaffelprøve (Weber´s og Rinne´s prøve) som kan påvise hørselstap. Ved mistanke om vedvarende nedsatt hørsel, kan det være aktuelt å gjennomføre en hørselstest.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan behandles hull i trommehinnen?

Behandling av sprukket trommeinne innebærer enten forebyggende behandling inntil trommehinnen er tilhelet, eller operasjon dersom trommehinnen ikke gror selv.

Forebyggende behandling ved sprukket trommehinne

I de aller fleste tilfeller vil en sprukket trommehinne kunne gro av seg selv i løpet av noen dager til få uker. I mellomtiden er det derimot svært viktig at du unngår komplikasjoner.

I tillegg til å overføre lydsignaler fra omverdenen, fungerer trommehinnen som en viktig barriere mellom øregangen og det indre øret. Når trommehinnen er sprukket er risikoen for infeksjon i mellomøret betydelig økt. Inntil trommehinnen er fullstendig tilhelet bør du derfor:

 • Beskytt øret. Ikke legg noe i øret slik som q-tips eller andre gjenstander, med mindre legen din har anbefalt det. I noen tilfeller vil legen anbefale å legge steril vatt eller bommull i øregangen, for eksempel mens du dusjer, for å hindre at det kommer noe inn i det indre øret. Dette skal i så fall kun gjøres på legens anbefaling.
 • Hold øret tørt. Vær forsiktig når du dusjer. Du bør heller ikke bade inntil trommehinnen er grodd. Dersom du får vann, i øret kan du bli akutt svimmel. I tillegg øker du risikoen for infeksjon i det indre øret.
 • Ikke blås nesen. Ikke blås nesen for hardt, dette kan skade en tilhelende trommehinne.
 • Smertestillende. Bruk smertestillende som paracet og ibuprofen dersom du plages av smerter.
 • Øredråper. I noen tilfeller vil legen anbefale bruk av øredråper for å behandle eller forebygge infeksjon.

Operasjon av sprukket trommehinne

I noen tilfeller vil ØNH legen plastre sammen trommehinnen inntil den er grodd. Dersom hullet i trommehinnen derimot ikke gror av seg selv, vil det være nødvendig med operasjon for å tette hullet, såkalt myringoplastikk. Operasjonen gjøres poliklinisk, det vil si at du kan reise hjem samme dag.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan kan du forebygge mot skade av trommehinnen?

Skade mot trommehinnen kan forebygges på følgende måter:

 • Korrekt behandling av ørebetennelse. Dersom du utvikler ørebetennelse, bør du oppsøke lege for å iverksette rask og god behandling.
 • Beskytt ørene ved flyreise. I forbindelse med avgang og landing bør du forsøke å utligne trykket i øret ved hjelp av øreplugger, gjesping og bruk av tyggegummi. Du kan også forsiktig blåse ut gjennom nesen samtidig som du kniper gjennom neseborene og holder munnen lukket, en metode som kalles for Valsalva manøver. Trykket i det indre øret kan da utlignes gjennom en kanal som går mellom det indre øret og innsiden av nesen - øretrompeten. Dersom du er forkjølet eller har pågående allergi, bør du vurdere å utsette flyreisen, siden øretrompeten ofte kan være blokkert.
 • Beskytt øret mot fremmedlegemer. Ikke benytt q-tips eller andre gjenstander til å fjerne ørevoks eller klø deg i øret.
 • Beskytt øret mot kraftig lyd. Benytt hørselsvern dersom du oppholder deg på steder hvor du kan utsettes for høy lyd, slik som avfyring av våpen eller eksplosjoner.
(Litteratur)
ANNONSE