ANNONSE

Ørevoks

Ørevoks bidrar til å holde øregangen ren. I noen tilfeller vil økt mengde ørevoks trykke seg inn mot trommehinnen og gi plager som nedsatt hørsel, øresus eller øresmerter.

Dersom ørevoksen gir plager anbefaler man å fjerne ørevoksen. Ofte kan du gjøre dette selv ved hjelp av olje eller øredråper. I noen tilfeller vil behandling hos lege med øreskylling eller annen behandling være nødvendig.

Ørevoks
Illustrasjon: Ørevoks
Sist oppdatert: 4. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er ørevoks?

Øregangen forbinder det ytre øret med trommehinnen. Ørevoks består av en blanding av ulike vevstyper og væsker fra øregangen. De viktigste bestanddelene i ørevoks er hudceller, hår, svette og væske skilt ut av kjertler i øregangen. Ørevoksen dannes kun i den ytre delen av øregangen, ikke lengre inne mot trommehinnen. Voksen vandrer vanligvis gradvis utover gjennom ørekanalen og skilles slik ut av seg selv.

Små barn har en en tendens til å produsere mer ørevoks enn voksne, mens eldre personer gjerne danner ørevoks som er mindre væskefylt og dermed seigere i konsistens.

Hvorfor danner vi ørevoks?

Ørevoksen har en viktig funksjon i øregangen. Siden ørevoksen gradvis forflytter seg fra dypet av øregangen og ut mot øret, bidrar voksen til å holde øregangen ren og ta med seg bakterier og støv. Konsistensen i voksen er også godt egnet til å filtrere bort støv og urenheter.

(Tjenester / behandlinger)

Årsaker til plager som "tette ører" som følge av ørevoks

Det finnes flere årsaker til at ørevoks kan bygge seg opp og tette øregangen. Noen av de viktigste årsakene er:

  • Tørr ørevoks. For at ørevoksen skal bevege seg lett ut gjennom øregangen er det viktig at den er fuktig og myk i konsistens. Dersom ørevoksen blir tørr og hard, øker risikoen for at voksen blir liggende igjen i øregangen. Over tid kan det da bygge seg opp med økrevoks som kan komme til å tette igjen ørekanalen. Siden ørevoksen hos eldre personer ofte er tørrere og mindre fuktig enn hos yngre personer, øker risikoen for oppbygging av ørevoks hos den eldre delen av befolkningen.
  • Medfødt trange øregang. Noen personer er født med litt trangere øreganger enn andre. Siden diameteren i trange øreganger er lavere, øker også risikoen for at øregangene lettere tetter seg.
  • Betennelse i øregangen. Irritasjon og betennelse i øregangene gjør at det produseres større mengder ørevoks. Personer med eksem i øregangene har derfor en større tendens til å få plager med for mye ørevoks.
(Tjenester / behandlinger)

Hvilke symptomer kan ørevoks gi?

Ørevoks er helt normalt og har faktisk en viktig funksjon når det gjelder å rense og beskytte øregangene og trommehinnen. For stor produksjon av ørevoks, opphopning av ørevoks eller dannelse av en ørevoksplugg i øregangen, vil derimot kunne medføre symptomer og plager.

Ørevoksen produseres kun i den ytre delen av øregangen. Dette medfører at voksen normalt ikke kommer i kontakt med eller blokkerer trommehinnen. Derfor er det spesielt viktig at du ikke ikke dytte ørevoks lengre i øregangen med Q-tips eller andre instrumenter, i så fall risikerer du å lage en såkalt ørevoksplugg som stenger øregangen.

Typiske symptomer som kan oppstå som følge av ørevoks inkluderer:

(Litteratur)

Fjerne ørevoks

Dersom du opplever symptomer eller plager som følge av ørevoks, spesielt dersom voksen tetter igjen øregangen og medfører redusert hørsel, kan det være nødvendig med behandling for å gjenåpne passasjen i øregangen.

De viktigste behandlingene for å fjerne ørevoks inkluderer:

Ørerens med olje

Plager som følge av ørevoks kan du i de aller fleste tilfeller behandle selv hjemme. I første omgang anbefales det å benytte seg av olje som for eksempel matolje. Oljen kan du dryppe et par dråper av inn i øregangen på den tette siden. Etter at du har dryppet olje i øregangen blir du liggende med motsatt øre ned i noen minutter. Oljen mykner opp ørevoksen og vil i de fleste tilfeller gjøre at ørevoksen kommer ut av seg selv som normalt innen et par dager.

Ørerens med Vaxol

Man kan også få kjøpt flere preparater som kan benyttes til ørerens på apoteket, som for eksempel Vaxol, men de har i praksis samme effekt som matolje.

Øreskylling

Dersom ørevoksen ikke forsvinner med egenbehandling og du fremdeles har plager fra øret, bør ørevoksen fjernes av lege. En av de aller mest anvendte metodene for å fjerne fastsittende ørevoks er ved øreskylling. Øreskylling kan du i noen tilfeller også gjøre selv hjemme ved hjelp av en gummisprøyte. Det er da viktig å skylle med lunket vann da kaldt vann inn i øregangen vil gjøre deg svimmel.

Det er viktig å huske at ørevoks som ikke gir symptomer eller plager i prinsippet ikke trenger å fjernes. Øreskylling er en behandling for å fjerne overflødig eller fastsittende ørevoks som gir deg symptomer som øresmerter, svimmelhet eller nedsatt hørsel.

Før en eventuell øreskylling er det lurt at du selv har forsøkt behandling med olje i øregangen. Olje vil i de fleste tilfeller gjøre at ørevoksen kommer ut av seg selv, og hvis den ikke gjør det har du i alle fall gjort jobben lettere for legen som skal skylle ut voksen.

Før øreskyllingen vil legen se inn i øret med et lite kikkert instrument kalt otoskop for å vurdere omfanget av ørevoksen og eventuelt se etter skade på trommehinnen.

Dersom legen mener det er aktuelt med øreskylling vil han eller hun bruke et sprøytelignende instrument til å injisere saltvann inn i ørekanalen. Saltvannet vil ha kroppstemperatur for å unngå at du skal bli svimmel eller uvell av prosedyren. Øreskylling har i de fleste tilfeller god effekt på fjerning av ørevoksen.

Mikrosug og annen behandling hos Øre Nese Hals spesialist

I de fleste tilfeller vil fastlegen eller privat allmennlege kunne få ut ørevoksen med øreskylling. I noen tilfeller vil derimot undersøkelse og behandling hos spesialist i øre nese hals medisin (ØNH-lege) kunne fjerne ørevoksen.

ØNH-legen har god erfaring innen bruk av mer kompliserte metoder for fjerning av ørevoks, inkludert fjerning med et lite sug (mikrosug) eller ved hjelp av et tynt, langt instrument med en skje eller krok i enden. ØNH legen har hele tiden god oversikt over ørekanalen ved hjelp av et otoskop eller mikroskop.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan forebygge oppbygging av ørevoks

Ørevoks er en normal del av øregangen hvor den har en viktig funksjon. Det går derfor ikke an å forebygge mot at du utvikler ørevoks overhodet. Du kan derimot via relativt enkle grep redusere risikoen for at du utvikler tette ører eller andre symptomer som følge av voksen.

  • Unngå å irritere øregangen. Det er viktig å unngå å irritere øregangene, siden irritasjon eller betennelse i øregangen øker produksjonen av ørevoks. Typisk kan øregangen bli irritert av skraping med negler og andre skarpe gjenstander.
  • Ikke bruk q-tips. Unngå helst bruk av q-tips og lignende instrumenter til å dytte ørevoksen lengre inn i øregangen og lage en ørevoksplugg. Dersom du fjerner ørevoks med q-tips, vil du vanligvis få ut ca 4/5 av ørevoksen, mens 1/5 vil trykkes lengre inn mot trommehinnen. Ved gjentatte fjerninger av ørevoks med q-tips, vil du etter hvert fylle øregangen med fastklemt ørevoks, noe som vil kunne gi økende plager og hørselsnedsettelse. Til slutt er det stor mulighet for at du må fjerne ørevoksen med øreskylling hos lege eller hos spesialist.
  • Behandle øregangseksem. Dersom du har eksem eller andre former for betennelse i øregangen, er det viktig å behandle betennelsen for å redusere produksjonen av ørevoks.
ANNONSE