ANNONSE

Tinnitus, behandling

Tinnitus eller øresus er en tilstand hvor du oppfatter lyder som ikke kommer fra en ytre lydkilde.

Behandling av tinnitus kan innebære terapi mot årsaken til tilstanden, slik som fjerning av ørevoks eller medisiner mot ørebetennelse. Andre behandlingsmetoder har til hensikt å redusere forekomsten av tinnitus og lære deg å leve med tilstanden.

Tinnitus, behandling
Illustrasjon: Tinnitus, behandling
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Tinnitus, behandling»

Ingen informasjon tilgjengelig...

For behandling av tinnitus, se også konsultasjon hos ØNH lege!

Hva er egentlig tinnitus?

Tinnitus er en tilstand hvor den som rammes opplever lyd(er) som egentlig ikke stammer fra omgivelsene rundt personen, men som kommer fra ett eller begge ører, eller fra hjernen. Det er altså ikke andre enn personen selv som oppfatter disse lydene.

Tilstanden er ikke egentlig en sykdom, men snarere et symptom på en annen bakenforliggende årsak. Vanlige årsaker til tinnitus er hørelstap og hørselsskader, ørevoks og sykdommer i mellomøret. Dersom du har hatt øresus i under 3 måneder, kalles tilstanden for akutt tinnitus. Øresus som har vart lengre enn 3-6 måneder kalles for kronisk eller vedvarende tinnitus.

Selv om øresus oftest ikke skyldes en alvorlig bakenforliggende sykdom, bør du utredes hos lege, spesielt dersom tinnituslydene ikke går tilbake av seg selv, eller dersom du opplever andre symptomer i tillegg, slik som hørselstap eller svimmelhet.

Utredning av tinnitus gjøres hos allmennlege eller øre-nese-hals-lege (ØNH-lege). I noen tilfeller er det nyttig med tilleggsundersøkelser som MR av hodet eller CT av hodet.

(Litteratur)

Behandlinger ved tinnitus

Behandling av tinnitus er avhengig av årsaken til plagene og hvor lenge de har pågått. De viktigste behandlingstrategien er:

 • Behandling mot utløsende årsak
 • Informasjon
 • Tekniske hjelpemidler
 • Kognitiv terapi
 • Nevrofysiologisk tilnærming
 • Annen behandling

Behandlingen kan utføres hos allmennlege, men ofte er råd og veiledning fra spesialist (ØNH lege) nyttig. Kognitiv terapi kan i noen tilfeller best utføres i samråd med psykolog (eller psykiater).

Under finner du litt informasjon om de ulike behandlingsmetodene.

(Tjenester / behandlinger)
(Tjenester / behandlinger)

Behandling av utløsende årsak

I noen tilfeller vil legen kunne behandle tinnitus ved å kurere eventuell utløsende årsak. Dersom tinnitus utløses av en så enkel årsak som oppbygging av ørevoks, vil fjerning av ørevoksen oftest kurere øresusen i samme seanse.

Også dersom tinnituslydene skyldes bivirkninger av medisiner, stress på jobben eller depresjon, vil man kunne bli kvitt lydene dersom grunntilstanden behandles.

Informasjon og egenbehandling

Grundig informasjon om tinnitus er viktig for å kunne lære å leve med sykdommen, og kan også hjelpe deg å redusere forekomsten av øresus. Informasjonen kan du få hos blant annet allmennlegen, ØNH lege og audiograf.

Først og fremst er det viktig å vite at tinnituslydene ikke skyldes en farlig bakenforliggende sykdom. Dernest kan informasjon om årsakssammenheng til tilstanden, og hvordan du best kan håndtere symptomene, være nyttig. Spesielt er dette viktig i startfasen, slik at ikke tinnituslydene får stadig økt oppmerksomhet slik at plagene forverres i en ond sirkel.

Tekniske hjelpemidler ved tinnitus

Tinnituslydene oppleves hos de fleste som kraftigere og mer fremtredende dersom lydnivået fra omgivelsene er lavere. Lyd fra TV, radio eller et åpent vindu vil kunne gi en naturlig og behagelig bakgrunnslyd, og gjøre at øresusen blir mindre fremtredende eller kanskje forsvinner helt og holdent.

Enkelte opplever at tinnitus gjør det vanskelig å sove og forstyrrer nattesøvnen. Spesielle lydkilder som kan monteres på nattbordet eller i puten har vist seg å ha god effekt på søvnplager.

Fire av fem med tinnitus har samtidig hørseltap, men ikke alle er klar over dette selv. En viktig del av utredningen hos personer med tinnitus, er derfor hørselstest. Behandling av hørselstapet med blant annet høreapparat har vist god effekt hos personer med tinnitus. Ikke bare bedrer høreapparatet hørselen, men kan samtidig øke bakgrunnsstøyen, og slik gjøre tinnituslydene mindre fremtredende.

Kognitiv terapi ved tinnitus

Kognitiv terapi er en en behandlingsform som bygger på prinsippet om at hvordan du tenker er med å kontrollerer adferden din. Ved å ta tak i tankene, kan du korrigere spesifikke tankemønster og bestemme kroppens reaksjonsmønster.

Ved behandling av tinnitus, fokuserer kognitiv terapi gjerne på hvordan du skal oppfatte og reagere på lydene i omgivelsene, og hvordan hjernen din kan lære seg å fokusere bort fra negative reaksjonsmønstre fra tinnituslydene.

Kognitiv terapi er tradisjonelt mest benyttet som behandlingsform hos psykolog og psykiater.

(Tjenester / behandlinger)

Nevrofysiologisk tilnærming

Nevrofysiologisk tilnærming til behandling av tinnitus baserer seg på forståelse av hvordan tinnitus oppstår, og hvilke reaksjonsmønstre tinnitus medfører i kroppen din, slik som økt anspendthet, økt puls, irritasjon og angst.

Dersom du lærer mer om hvordan lyder som tinnitus kan aktivere følelsesmessige reaksjoner og påvirke blodtrykk, svette og puls, kan du også avlære kroppen med disse reaksjonsmønstrene. Over tid vil du i så fall kunne oppleve tinntuslydene som mindre plagsomme og lettere å leve med.

Etter hvert vil du også kunne lære hjernen å filtrere ut øresusen i større grad, slik at den ikke lenger oppfattes av bevisstheten.

Vanligvis benyttes en av tre ulike tilnærminger ved nevrofysiologisk tilnærming til tinnitus. Selv om de har ulike navn, er innhold og målsetting lik. De tre modellene er

 • Tinnitus Retraining Therapy (TRT)
 • Tinnitus Habituation Therapy (THT)
 • Neurophysiological Based Management (NBM)

Andre behandlingsmetoder

Andre behandlingsmetoder ved tinnitus inkluderer:

 • Unngå stress. Dersom du opplever mye stress på jobb eller hjemme, bør du forsøke å omstrukturere hverdagen din for å få en mer avslappet tilværelse. Stress reduserer kroppens evne til å undertrykke feilsignaler som tinnitus, og har derfor en tendens til å øke plagene.
 • Arrangerte mestringstrupper og kurs. Det arrangeres både kurs og mestringsgrupper for personer med tinnitus. Her får du informasjon om sykdommen, nyttige tips som kan hjelpe deg å få en bedre hverdag, og du får i tillegg snakke med andre som lider av samme tilstand.
 • Avspenning og trening. Avspenning av anspendt muskulatur, regelmessig morsjon og eventuelt behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor, kan redusere spenningsnivået i kroppen. En mer avslappet og harmonisk kropp har lavere tendens til å oppleve tinnitus.
(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE