SKJELING

Skjeling (strabisme) er en tilstand hvor øynene ikke peker i samme retning. 

Skjeling er en svært vanlig tilstand som ses hos nærmere en av 20 barn, men som ofte går over av seg selv.

Dersom skjelingen ikke går over er det viktig å behandle tilstanden for å unngå at barnet mister samsynet.

Skjeling symptomer

Skjeling er i de fleste tilfeller ikke så vanskelig å legge merke til, hverken for foreldre eller legen, etter som øynene ikke peker i samme retning.

Skjeling kan inndeles avhengig om den er tilstede hele tiden eller bare i enkelte situasjoner

Konstant skjeling (manifest strabisme) innebærer at man skjeler hele tiden

Latent skjeling (latent strabisme) innebærer at man skjeler dersom man får en lapp foran det ene øyet

Intermitterende skjeling (intermitterende strabisme) innebærer at man skjeler av og til, oftest når man er trøtt eller sliten

Typiske symptomer ved skjeling er

  • dobbeltsyn
  • uklart syn

Ved skjeling som oppstår hos voksne er samsynet allerede utviklet, en voksen person som rammes av skjeling klarer derfor ikke undertrykke sanseinntrykkene fra det skjelende øyet og vil derfor plages av dobbeltsyn.

Når bør man oppsøke lege?

Skjeling kan være medfødt eller kan utvikles senere i livet.

Svært mange barn skjeler litt de første ukene av livet, dette er normalt. Dersom barnet fortsetter å skjele etter 3-4 måneders alder bør man derimot kontakte lege for videre utredning. Dette er viktig etter som samsynet til barnet begynner å utvikle seg i denne alderen. Samsyn er evnen hjernen har til å smelte sammen synsinntrykket fra begge øynene til ett bilde og er viktig blant annet for å kunne oppfatte riktig avstand til ting rundt oss.

Skjeling kan også utvikles senere i livet, såkalt ervervet skjeling. Ervervet skjeling skyldes i mange tilstander en form for brytningsfeil, enten langsynthet, nærsynthet eller skjeve hornhinner.

Diagnose og utredning ved skjeling

Siden samsynet kan bli påvirket hos barn som skjeler har man i Norge en systematisk undersøkelse av øynene både på skolen og på helsestasjoner. Slik kan man oppdage skjeling tidlig og unngå at barnet utvikler manglende samsyn (amblyopi).

Ved mistanke om skjeling vil legen utføre ulike former for synstester for å avdekke om pasienten har skjeling, og eventuelt hvilken grad av skjeling og hvilken type skjeling som foreligger. Ved mistanke om bakenforliggende årsak som brytningsfeil vil man undersøke dette også.

Skjeling behandling

Ved milde former for skjeling uten bakenforliggende årsak, som intermitterende skjeling som bare oppstår når man er trøtt og sliten, trenger man ofte ingen form for behandling.

Hovedårsaken til at man trenger å behandle mer uttalte former for skjeling er for å unngå at skjelingen skal hindre at barnet utvikler samsyn.

Behandling av skjeling ved brytningsfeil

Dersom årsaken til skjeling er utvikling av brytningsfeil som skjeve hornhinner, langsynthet eller nærsynthet vil man behandle brytningsfeilen, gjerne med briller eller kontaktlinser.

Ved enkelte former for skjeling kan det være aktuelt med en spesiell type briller, prismebriller. Dette kan være nyttig før en eventuell operasjon.

Opptrening av samsyn

Dersom barnet har konstant skjeling på det ene øyet er det ofte at samsynet er mindre utviklet enn normalt, det vil si at hjernen undertrykker synsinntrykkene fra øyet som skjeler. Det vil i så fall være viktig å trene hjernen opp til å ikke undertrykke synsintrykkene fra det skjelende øyet, dette kan man gjøre ved å dekke det friske øyet med lapp et par timer per dagen.

Botox behandling ved skjeling

Botox behandling mot skjeling gjøres poliklinisk, det vil si at man kan reise hjem samme dag som behandlingen gjennomføre. Barn bedøves gjerne med narkose, mens voksne som behandles bare trenger lokal bedøvelse.

Botox behandlingen gir skjelden langvarig effekt, gjerne inntil 6 måneder, men behandlingen vil gi nyttig informasjon om hvor mye øyemuskulaturen bør korrigeres dersom man senere skal operere. 

Operasjon

Dersom man ikke kommer helt til mål med annen behandling vil man anbefale operasjon ved skjeling som kan påvirke samsynet eller som hos voksne gir betydelige plager som dobbeltsyn.

Under operasjonen vil man justere øyemuskulaturen som regulerer øyebevegelsene slik at øynene jobber bedre sammen og slik at skjelingen opphører. Hos de aller fleste vil skjelingen bli mye mindre uttalt etter operasjonen, men å finjustere øyemuskulaturene kan være utfordrende selv for erfarne kirurger.

Operasjonen tar ca 0,5-1,5 timer og gjøres i narkose. Pasienten reiser gjerne hjem samme dag.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider