ANNONSE

Botox mot skjeling

Behandling av skjeling med botox kan gi en midlertidig opphøring av skjelingen.

Skjeling eller strabisme er en tilstand hvor øynene ikke ser i samme retning.

Ubehandlet kan tilstanden gi nedsatt skarpsyn og samsyn hos barn. Hos eldre barn og voksne kan skjeling gi hodepine, konsentrasjonsvansker og utfordringer i forbindelse med blikkontakt.

Botox mot skjeling
Illustrasjon: Botox mot skjeling
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Botox mot skjeling»

Hva er skjeling

Skjeling er en tilstand hvor øynene ikke peker i samme retning. Mens det ene øyet er rettet fremover eller mot objektet du ser på, vinkler det andre øyet i en annen retning.

Nyfødte skjeler hyppig, men skjelingen skal opphøre innen 3-4 måneders alder. Dersom barnet skjeler etter 6 måneder er dette unormalt og man bør utrede tilstanden hos øyelege.

Vedvarende skjeling hos små barn kan hindre utvkling av skarpsynet og samsynet mellom de to øynene. I tillegg kan skjeling medføre dobbeltsyn, konsentrasjonsvansker og problemer med å opprette normal blikkontakt med andre mennesker.

(Tjenester / behandlinger)

Botoxbehandling ved skjeling

Behandling av skjeling hos små barn hvor synet enda ikke er fullt utviklet er svært viktig. Hensikten med behandlingen er å sikre at barnet utvikler normalt skarpsyn på begge øynene. Dersom det er mulig, ønsker man også å sikre at barnet utvikler samsyn mellom øynene.

Hos personer hvor synet allerede er fullt utviklet er behandling av skjeling viktig for å sikre at vedkommende kan opprette normal blikkontakt med andre mennesker.

Botox er en nervegift som gir en midlertidig svekkelse eller lammelse av muskulatur som den sprøytes inn i. Vanligvis vedvarer effekten i 3-6 måneder før det er nødvendig med ny injeksjon.

Ved hjelp av botoxbehandling kan øyelegen svekke en eller flere øyemuskler som bidrar til å opprettholde feil posisjon i det skjelende øyet. Metoden kan blant annet være nyttig for å vurdere behandlingseffekten av en eventuell operasjon på et senere tidspunkt.

Behandlingen gjøres poliklinisk, det vil si at du kan reise hjem samme dag. Barn må gjerne i narkose under injeksjonen, mens voksne kun trenger lokalbedøvelse.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE