ANNONSE

Psykomotorisk fysioterapi, første behandling

Ved første behandling med psykomotorisk fysioterapi vil terapeuten gjennom samtale og undersøkelse karlegge dine plager og lage en behandlingsplan for å hjelpe deg med dine plager.

Behandlingen hjelper deg blant annet med å håndtere ytre stimuli og lærer deg gode bevegelsesmønste, pusteteknikker og metoder for avspenning, og kan slik gi deg økt mestring og reduserte plager.

Psykomotorisk fysioterapi, første behandling
Illustrasjon: Psykomotorisk fysioterapi, første behandling
Sist oppdatert: 26. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Psykomotorisk fysioterapi, første behandling»

Samtale

Fysioterapeuten vil først danne seg et bilde av hvilke plager du har basert på samtale med deg, og informasjon i henvisning (om du er henvist). Spesielt vil behandleren kartlegge dine plager, generell helsetilstand, psykiske plager, livssituasjon og motivasjon for behandlingen.

Undersøkelse av kroppen

Etter hvert vil fysioterapeuten foreta en undersøkelse av kroppen din. Spesialist i psykomotorisk fysioterapi pleier ikke å fokusere kun på en muskel eller ett ledd ved undersøkelsen, men vil vanligvis foreta en helhetlig kroppsundersøkelse med fokus på bevegelse, pust, funksjon og muskulatur.

Fysioterapeuten har gjerne fokuks på:

 • Muskulatur
 • Bevegelse
 • Ballanse
 • Holdning
 • Pustemønster
 • Avspenningsevne

Hvordan foregår behandlingen?

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi benytter ulike virkemidler for å oppnå ønsket effekt i behandlingen. For godt resultat vil terapeuten fokusere på å opprette en trygg relasjon til deg gjennom behandlingsforløpet.

Et viktig element i behandlingen er en prosess som hjelper deg å bli bevisst på sammenhengen mellom følelser i sinnet og kroppslige reaksjoner og anspendthet. Behandleren vil hjelpe deg å kjenne igjen kroppens reaksjoner på ulike stimuli.

Terapeuten benytter ofte en kombinasjon av samtale, øvelser og massasje under behandlingen. Du får hjelp til å få kontakt med muskelspenninger og pusten din og til å bearbeide vanskelige følelser. Behandlingene kan foregå i grupper og den kan være individuell.

Vanligvis varer en behandling hos spesialist i psykomotorisk fysioterapi ca 45 minutter til 1 time. Ofte anbefales en behandling per uke, men dette varierer, i noen tilfeller kan det være terapeuten anbefaler 1 behandling per måned.

Behandlingen har en helhetlig tilnærming som hjelper deg å forstå og bearbeide hvordan ytre faktorer påvirker kroppen, kroppsopplevelsen, funksjon og smerter.

Vanlige plager som kan behandles hos spesialist i psykomotorisk fysioterapi er:

 • Hodepine og migrene
 • Svimmelhet
 • Stress
 • Anspendthet og muskelspenninger
 • Kroniske smertetilstander
 • Angst, depresjon og nedstemthet
 • Traumer
 • Spiseforstyrrelser
 • Kjevesmerter
 • Pusteplager som kortpust og anspendt pust
 • Utmattelse (ME)
 • Fibromyalgi

Mange spesialister i psykomotorisk fysioterapi har driftsavtale (refusjon) og krever henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut for at du skal få time. Dersom du er henvist og benytter behandler med refusjon må du kun betale egenandel ved undersøkelse og videre behandlinger.

Dersom du selv tar kontakt med spesialist i psykomotorisk fysioterapi, uten henvisning, må du betale for konsultasjonen selv. Ofte må du da ta kontakt med behandler som ikke har offentlig avtale (refusjon). Ventetiden er da ofte kortere enn dersom du får time hos behandler med refusjon.

ANNONSE