ANNONSE

Kalorisk prøve

Kalorisk prøve eller kalorisk test er en undersøkelse som tester balanseorganet i det indre øret.

Undersøkelsen gjøres utføres ved å varme opp og/eller kjøle ned øregangen med vann eller luft. Temperaturendringen gjør at det oppstår raske øyebevegelser som avleses av legen. Hvert øre testes for seg.

Kalorisk prøve
Illustrasjon: Kalorisk prøve
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Kalorisk prøve»

For tilbydere av kalorisk test, se også konsultasjon hos ØNH lege!

Hva er kalorisk prøve?

Kalorisk test er en undersøkelse som kan påvise sykdom eller skade på balansesystemet i det indre øret. Vanligvis vil legen utføre undersøkelsen ved utredning av

Undersøkelsen gjøres på legekontoret, vanligvis hos øre nese hals spesialist (ØNH lege). Legen varmer opp eller kjøler ned øregangen i hvert øre, og leser av reflektoriske øyebevegelser som oppstår umiddelbart i etterkant, såkalt nystagmus.

Selve testen tar bare få minutter, du kan reise hjem like etterpå.

(Tjenester / behandlinger)

Forberedelse til undersøkelsen

Vanligvis vil legen anbefale at du ikke tar medisiner mot din svimmelhet samme dagen som du skal gjennomgå kalorisk test, disse medisinene kan gjøre det vanskelig å tolke resultatene fra prøven.

Siden det er normalt å kunne bli litt kvalm og svimmel under testen, kan det være lurt å ikke spise rett før undersøkelsen.

Mye ørevoks kan forstyrre testresultatet, dersom du vet at du har mye ørevoks kan det derfor være lurt at du får fjernet ørevoksen før undersøkelsen.

(Litteratur)

Hvordan utføres kalorisk test?

Kalorisk test utføres ved at øregangen blir varmet opp eller kjølt ned i en kort periode. Oftest benytter legen varmt eller kaldt vann for å oppnå ønsket temperaturendring, i noen tilfeller benytter man luft i stede for vann.

Legen tester hvert øre for seg. Når øregangen blir kjølt ned eller varmet opp, oppstår det normalt spesielle side-til-side øyebevegelser som kalles nystagmus på fagspråket. Øynene vil normalt bevege seg raskt bort fra den nedkjølte øregangen og sakte tilbake, mens de beveger seg raskt mot en oppvarmet øregang og sakte tilbake.

Selve undersøkelsen tar bare få minutter. Ofte vil legen overvåke øyebevegelsene med videobriller for å fange resultatene på en sikker måte.

(Tjenester / behandlinger)

Komplikasjoner ved kalorisk test

Kalorisk test er en enkel og trygg undersøkelse med lav risiko for alvorlige komplikasjoner. Det er derimot vanlig at man opplever en kort episode med svimmelhet og eventuelt kvalme i forbindelse med de raske øyebevegelsene.

Før undersøkelsen vil legen kontrollere at du ikke har sprukket trommehinne. Dersom du har hull på trommehinnen vil spyling av øregangen med vann kunne medføre øreinfeksjon.

(Litteratur)
ANNONSE