ANNONSE

Høreapparat, tilpasning

Høreapparat er et hjelpemiddel som kan hjelpe deg å høre bedre dersom du har nedsatt hørsel.

Ved nedsatt hørsel kan det være nyttig med enten ett eller to høreapparater. Det finnes flere ulike høreapparater å velge mellom, hvilket som passer deg best vil man finne ut gjennom testing av hørselen din.

For best mulig effekt av høreapparatet er det viktig at man velger det rette høreapparatet og at høreapparatet tilpasses og kalibreres dine ører.

Høreapparat, tilpasning
Illustrasjon: Høreapparat, tilpasning
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Høreapparat, tilpasning»

Hva er et høreapparat?

Et høreapparat er et teknisk hjelpemiddel som benyttes til å hjelpe deg å høre bedre dersom du har medfødt eller erhvervet nedsatt hørsel.

Høreapparatet kan forsterke lydsignalene fra omgivelsene og gjøre det lettere for øret ditt å fange opp lydene.

Det finnes mange ulike typer høreapparater og mange ulike modeller innen hver type. Hvilket høreapparat som passer deg best kommer i all hovedsak an på hvor stort hørselstapet ditt er. I tillegg kan tilleggsfunksjoner på hørseapparatene være med å bestemme hvilket som er mest nyttig for deg.

(Tjenester / behandlinger)

Før tilpassing av høreapparat

Før man tar en avgjørelse på om et høreapparat vil være til hjelp for deg vil det være nødvendig å få en undersøkelse hos spesialist i øre nese hals (ØNH-spesialist). I tillegg vil du gjennomgå en hørselstest, ofte hos en audiograf, for å vurdere graden av hørselstap.

Henvisning til ØNH-spesialist kan du få hos fastlegen, eller du kan gå til privat ØNH-spesialist. ØNH legen vil undersøke ørene dine for å se etter mulige forklaringer på hørselstapet, slik som ørevoks eller skade og sykdom i øret.

Hørselstesten gjøres ofte hos audiograf. Audiografen vil gjennomføre hørselstesten og vurdere resultatene av testen. Dersom du ikke allerede har vært hos ØNH-spesialist kan audiografen henvise deg ved behov.

Dersom man finner ut at du har behov for høreapparat vil du få dekket utgifter til høreapparatet inntil 5910,- per øre, og i tillegg også eventuelt nødvendig ekstraurstyr.

(Tjenester / behandlinger)

Hva skjer under tilpassing av høreapparatet?

Tilpassing av høreapparatet utføres oftest hos audiograf. Audiografen går gjennom hørselstestene sammen med deg og vurderer hvilket høreapparat du har best nytte av.

Med høreapparatet plassert i øret vil apparatet kalibreres for å stille inn lyden fra apparatet mest mulig nøyaktig, også kalt REM (Real Ear Measurement). Oftest stilles høreapparatet inn slik at lyden fra apparatet er litt svakere enn det som er optimalt, så kan man heller øke volumet ved behov.

Etter tilpassing av høreapparatet

Etter tilpassingen er det vanlig med kontroll etter noen måneder.

Dersom det oppstår problemer med høreapparatet i mellomtiden kan du ta kontakt med hørselsentralen for justering av apparatet. Dersom du har fått tilpasset høreapparatet hos en privat audiograf eller en privat ØNH lege vil du måtte ta kontakt med denne aktøren for tilpassing.

ANNONSE