ANNONSE

Cochleaimplantat

Cochleaimplantat er et elektronisk apparat som opereres inn under huden bak øret for å gi døve og sterkt hørselshemmede muligheten til å oppfatte lyd og tale.

Behandlingen er nyttig for barn som er døvfødte og for voksne som mister hørselen senere i livet.

Cochleaimplantat
Illustrasjon: Cochleaimplantat
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Cochleaimplantat»

Ingen informasjon tilgjengelig...

Hva er cochleaimplantat?

Cochleaimplantat er et elektronisk apparat som er laget for å fange opp og overføre lyd fra omverenen og videre til hørselapparatet i det indre øret.

Cochlea er en del av hørselapparatet i det indre øret og kalles på norsk for sneglehuset. Implantat er et objekt som opereres eller føres inn i kroppen.

Et cochleaimplantat består av en ytre komponent og en indre komponent. Den ytre komponentens funksjon er å fange opp lyder fra omverdenen og å videreføre disse lydene til den indre komponenten i sneglehuset. Den indre komponenten er en elektrode som kirurgen (Øre Nese Hals lege) opererer inn i sneglehuset. Den indre komponenten i cochlea viderefører signalene til hjernen via hørselnerven. Hjernen tolker signalene som den får via hørselnerven, og gjør at du opplever lyder fra omverdenen.

(Tjenester / behandlinger)

Hvem egner seg til behandling med cochleaimplantat?

Behandling med cochleaimplantat kan egne seg for barn som er født døve eller med et stort hørselstap, og for voksne som har utviklet døvhet eller sterkt nedsatt hørsel senere i livet.

Barn som vurderes for cochleaimplantat bør normalt behandles så tidlig som mulig, aller helst innen det første leveåret og spesielt før 3-4 års alder. Dette skyldes at både nervebanene som overfører hørselsignalene til hjernen, og selve hørselsentrene i hjernen må modnes gjennom vedvarende lydstimulering. Denne modningsprosessen må skje tidlig i livet og uansett før 7 års alder. Ved behandling med cochleaimplantat etter 7 års alder vil man ikke lenger ha muligheten til å utvikle et språk, bare å skille lyd fra ikke lyd.

Voksne som har utviklet uttalt hørseltap eller døvhet har fra tidligere har allerede fullt utviklede hørselbaner og hørselsentre i hjernen. Voksne vil derfor raskt kunne gjenvinne forståelse og utøvelse av språk etter behandlingen. Barn som er født døve, vil derimot trenge vedvarende språktrening for best mulig resultat.

(Tjenester / behandlinger)

Hvor god effekt har behandling med cochleaimplantat på hørselen?

Et cochleaimplantat gir ikke like god hørsel og taleforståelse som hos personer med normal hørsel. Dette skyldes blant annet at apparatet bare overfører lydsignaler med 20 ulike lydfrekvenser, mens kroppens eget hørselorgan kan skille et langts større spekter av lyder fra hverandre.

Effekten av behandlingen er derimot vist å være god både for voksne og for barn. For barn er det spesielt viktig at operasjonen finner sted i tidlig alder slik at barnets hørselbaner og hørselsenter i hjernen får god tid til å tilpasse seg implantatet. De aller fleste barn som får innsatt cochleaimplantat i tidlig alder kan gå i vanlig skole i etterkant. Legene anslår ofte at du kan oppnå hørsel på linje med en person som har et hørseltap omkring 70 dB og som benytter høreapparat.

(Litteratur)

Hvem tilbyr behandlingen?

I Norge er det Rikshospitalet som har en landsdekkende funksjon for innsetting av cochleaimplantat hos barn (personer under 18 år), mens det er flere sykehus som tilbyr samme behandling for voksne.

ANNONSE