HYPERHIDROSE

Hyperhidrose er en tilstand med overdreven svetting som påvirker livskvaliteten til pasienten i større eller mindre grad.

Den overdrevne svettingen kan ramme hele kroppen eller bare deler av kroppen. De vanligste områdene det er vanlig å oppleve at man svetter mye ved hyperhidrose er armhuler, håndflater, under føttene, ansiktet, brystet og i lysken.

Hyperhidrose er oftest ikke en farlig tilstand, men kan for mange medføre redusert livskvalitet.

Hva er hyperhidrose?

Ca 1% av befolkningen lider av hyperhidrose, dvs. overdreven svetteproduksjon. Svetteproduksjonen er da større enn det som er nødvendig for regulering av kroppstemperatur.

Hyperhidrose kan også defineres som en tilstand hvor man svetter mye og hvor man svetter mer enn det som er normalt. Det finnes derimot ikke noen klar definisjon på hvor mye svette som er normalt.

Man kan si at du svetter for mye eller har hyperhidrose dersom du

 • unngår fysisk kontakt som å håndhilse
 • unngår fysiske aktiviteter som forverrer svettingen
 • har problemer i arbeidet ditt som ved bruk av datautstyr
 • opplever at du tenker og bekymrer deg mye over svettingen

Hyperhidrose rammer ofte en spesiell kropsdel, oftest da begge sider. Typisk kan man oppleve at man svetter mye i begge håndflater eller for eksempel begge armhuler. Under finner du mer informasjon om områder som ofte kan rammes av økt svette.

Svette under armene

Personer som plages av at de svetter mye i armhulene opplever at det danner seg svetteflekker på klærne i armhulen. Ofte opplever man behov for å ha med seg ekstra skjorter på jobb eller på skolen.

Svette hender (klamme hender)

Om man plages av svette hender vil man ofte oppleve at hendene er nesten like våte av svette som de er etter man har vasket hendene. Svette hender kan gi vansker ved bruk av verktøy eller datautstyr på jobb eller på skolen. Om vinteren kan svette hender i verste fall gi risiko for forfrysning. Mange plages også av at de synes det er ubehagelig å håndhilse med andre når de selv har svette hender.

Fotsvette

Økt fotsvette gjør at føttene ofte er fuktige. Den fuktige huden kan gi plager som fotsopp og medfører også at det lettere kan oppstå lukt av sure føtter.

Svette i ansiktet

Noen med hyperhidrose opplever økt svette i ansiktet, på hodet og på pannen. I uttalte tilfeller vil man oppleve at svetten renner og drypper fra ansiktet som etter at man har vært og trent.

Økt svette på hele kroppen

Noen er plaget med økt svettetendens fra hele kroppen.

Når bør du oppsøke lege?

Dersom du opplever at du har hyperhidrose, det vil si at du føler at du svetter for mye eller at svettingen gir deg noen av problemene nevnt over kan du kontakte lege for å finne en behandling for plagene dine.

Dersom du har mer brå oppstatt av hyperhidrose eller dersom du opplever nattesvette bør du kontakte lege for å utelukke at det finnes bakenforliggende årsaker til svettingen.

Diagnose

Dersom du har symptomer som passer med primær hyperhidrose (se under), det vil si at du har svette enten i håndflater, i armhuler eller under føttene, og at svetten forsvinner om natten, er det nærmest ikke behov for videre prøvetaking og utredning.

Dersom du har symptomer som kan gi mistanke om sekundær hyperhidrose (se under) vil legen ta utvidede blodprøver, spesielt med tanke på stoffskifte, blodsukker og hormonprøver.

Hva skyldes hyperhidrose?

Hyperhidrose kan inndeles i primær hyperhidrose og sekundær hyperhidrose. De fleste tilfeller hvor man svetter for mye finner man ingen spesifikk årsak til plagene, dette kalles primær hyperhidrose. I noen tilfeller kan man derimot finne en årsak til den økte svettingen, denne tilstanden kalles sekundær hyperhidrose.

Primær hyperhidrose - ingen kjent årsak til at du svtter mye

Hos mange som opplever plager med at de svetter mye finner man ingen spesiell årsak som kan forklare svettingen, dette kalles primær hyperhidrose.

Man antar at primær hyperhidrose skyldes en feil i nervesystemet som kontrollerer svettingen. De fleste med primær hyperhidrose har ofte hatt plagene over lang tid og opplever typisk svette i begge hender, under begge føtter eller i begge armhuler. Oftest forsvinner plagene om natten.

Sekundær hyperhidrose - ved kjent årsak til at du svetter mye

Ved sekundær hyperhidrose kan legen finne årsaken til at du svetter mye. Blant de vanligste årsakene til at man svetter mye er

 • graviditet
 • overgangsalderen
 • medisiner (typisk noen betablokkere og medisiner mot depresjon
 • infeksjoner
 • høyt stoffskifte
 • lavt blodsukker
 • overvekt
 • angst
 • lymfekreft

Behandling for deg som svetter mye

Dersom den økte svettingen plager deg i forbindelse med daglige aktiviteter eller påvirker livskvaliteten din på annen måte bør du få behandling eller råd for å redusere plagene.

I noen tilfeller vil man anbefale enklere eller mer konservativ behandling i første omgang, det vil si gi råd om livsstilsendringer som å unngå alkohol og sterk mat som kan utløse økt svette. Bruk av svarte eller lyse klær vil ofte kunne skjule svetteflekker bedre på klærne enn på klær med andre farger.

I tillegg til livsstilsendringer vil behandling med reseptfrie legemidler ofte være svært nyttig, som behandling med aluminiumklorid, som for eksempel STOP 24 som du kan kjøpe på apoteket.

Behandling for å redusere svetten inkluderer medisiner som demper svettingen, iontoforese, botox injeksjoner og ulike typer operasjoner.

Medisiner ved hyperhidrose

Såkalte antokolinerge og antimuskarine medisiner blokkerer nervesystemets evne til å aktivere svettekjertlene og kan slik redusere svetten. Medisinene finnes både som tabletter og som væske som kan påføres området med økt svette. 

Iontoforese

Iontoforese er en behandling som kan redusere overdreven svette, spesielt er behandlingen egnet til å redusere svette i håndflater og i fotsåler. Under behandlingen legger du hender eller føtter i en bolle med vann hvor det føres en svak elektrisk strøm. Man antar at behandlingen fungerer ved å blokkere svettekjertlene. Behandlingen må gjerne gjentas flere ganger før man oppnår ønsket effekt.

Botox mot økt svetting

Botox kan redusere uønsket svette ved å sprøytes inn i huden hvor du opplever økt svette, som for eksempel i armhulene. Botox er en gift som blokkerer nervebaner, i denne sammenhengen blokkerer botox signalene fra hjernen til svettekjertlene.

Behandlingen tar vanligvis 30 -60 minutter. Effekten av botox behandlingen er oftest god og varer gjerne flere måneder.

Operasjon ved økt svetting - torakoskopisk sympatektomi

Endoskopisk torakoskopisk sympatektomi er den mest brukte behandlingen ved hyperhidrose (økt svette). Spesielt benyttes denne behandlingen ved økt svette i armhuler og håndflater.

Endoskopisk torakoskopisk sympatektomi er en operasjon hvor kirurgen lager små snitt i huden på siden av brysthulen og går inn med et lite kamera og finner de små nervene som forsyner svettekjertlene i området hvor du har overdreven svetting. Kirurgen klipper over disse nervene og blokkerer slik signalene fra hjernen til svettekjertlene. Effekten er på mange måter lik den som du ved botox injeksjon, men den skiller seg ut ved at den er permanent.

Operasjonen gjøres gjerne i narkose. Det er få bivirkninger ved operasjonen, men siden alle operasjoner generelt er forbundet med en viss risiko for komplikasjoner vil bare personer som er svært plaget av hyperhidrose bli tilbudt denne behandlingen.

Fjerne svettekjertlene

Ved å fjerne eller ødelegge svettekjertlene i et område på kroppen vil man redusere svetteproduksjonen fra dene delen av kroppen. Det finnes flere metoder å fjerne svettekjertlene på

Disse behandlingene hvor man fjerner svettekjertlene kan gjerne gjøres i lokalbedøvelse uten narkose.

Kostnader for behandling ved hyperhidrose

Behandling for økt svette dekkes i all hovedsak per i dag ikke av det offentlige, pasienten må betale selv. Dette inkluderer behandling med botox, iontoforese og fjerning av svettekjertlene ved operasjon, laser eller fettsuging.

Behandling med torakoskopisk sympatektomi gjøres på sykehus, dette er den eneste behandlingen du får dekket av det offentlige.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider