Del dette!

Herpes  

Om herpes 

Herpes er en infeksjon som kan smitte kjønnsorganene, sykdommen kalles da kjønnsherpes eller "herpes i underlivet".

Herpes kan også smitte slimhinner i munnregionen utenom seksuell kontakt og kalles da forkjølelsessår eller munnherpes.

Kjønnsherpes smitter gjennom seksuell kontakt, først og fremst ved ubeskyttet sex, men selv bruk av kondom gir ikke fullstendig beskyttelse. Symptomer ved førstegangs utbrudd av kjønnsherpes er kløende og smertefulle små blemmer som dukker opp på hud eller slimhinne i smittet område. 

Munnherpes kan smitte via deling av bestikk og ved å drikke fra samme glass eller flaske.

Etter smitte og første utbruddet går herpes viruset i dvale og symptomene forsvinner, men viruset gir ofte nye utbrudd med nye symptomer senere i livet.

Herpes behandles med salve eller tabletter (Aciclovir, Zovirax) som forkorter utbruddene og reduserer symptomene. 

Herpes simplex viruset

Herpes type 1 og type 2

Herpes simplex virus finnes i to varianter, type 1 og type 2 (HSV-1 og HSV-2).

Herpes 1 er det klart vanligste herpes viruset som affiserer munnnen og gir munnherpes. Herpes 2 gir i de aller fleste tilfeller herpes i underlivet.

Herpes 1 viruset, som først og fremst gir munnherpes, smitter hovedsakelig gjennom spytt eller når man deler drikke med andre. Herpes 2 viruset, som gir kjønnsherpes, smitter derimot først og fremst gjennom seksuell kontakt.

Primærinfeksjon

Første gangen man blir smittet av Herpes viruset kalles primærinfeksjonen. Primærinfeksjonen gir gjerne mest uttalte symptomer og går over etter noen dager til et par uker.

Dvalefase

Herpes viruset går etter primærinfeksjonen i dvale i nervecellene som forsyner området i huden hvor de infiserte pasienten. I dvale fasen gir de ingen symptomer eller plager og er mindre smitsomme, men kan fremdeles smitte andre.

Nye utbrudd

Hos svært mange vil man før eller senere få et nytt herpes utbrudd i samme området som primær infeksjonen. Dette skjer når viruset aktiverer seg og går ut av dvalefasen. Tilbakefallet (eller residiv) gir ofte mildere symptomer enn primærinfeksjonen og varer gjerne kortere.

Hva som årsaker at viruset blusser opp er ikke helt kjent men en kortvarig (eller vedvarende) svekkelse av immunforsvaret, hormonelle endringer, psykisk belastning, sol og traume antas spille en rolle.  

Hvor vanlig er herpes infeksjon?

Forekomsten av genital herpes er økende. Man antar at nærmere en av tre smittes av Herpes type 2 og nærmere fire av 5 smittes av herpes type 1 i løpet av livet. Ca 2 000 personer i Norge har symptomatisk herpes hvert år. 

Hva er årsaken til sykdommen?

Herpes genitalis skyldes smitte med Herpes siplex viruset. Smitte som affiserer kjønnsorganene skyldes i de aller fleste tilfeller Herpes type 2 (HSV-2), men kan også skyldes HSV-1. 

Herpes viruset er et DNA virus som vandrer lengs nervene og kan ligge skjult resten av livet og blusse opp i perioder. 

Hvordan smitter herpes?

Herpes type 2 viruset smitter nesten utelukkende gjennom seksuel kontakt og er derfor en kjønnssykdom. Også Herpes type 1 viruset kan smitte gjennom seksuell kontakt, men dette er mindre vanlig.

Ubeskyttet sex med partner som er smittet med viruset gir økt risiko for smitte. Kondom gir deg en betydelig beskyttende effekt mot å bli smittet, men viruset kan også smitte via hudområder som ikke er dekket av kondom, så selv ikke kondom gir deg 100 % beskyttelse mot genital herpes smitte. Ved oralsex kan viruset smitte fra munn til kjønnsorgan eller omvent.

Herpes kan også smitte fra mor til barn ved fødselen, spesielt dersom mor har et herpes utbrudd i forbindelse med fødselen.

Det tar ca 4-7 dager fra det at man blir smittet til man får symptomer på herpes sykdommen. Bruk av kondom er beste måten og beskytte seg på.

Symptomer ved herpes infeksjon

Det første utbruddet av genital herpes, også kalt primærinfeksjonen, gir vanligvis kraftigere symptomer og varer lengre enn eventuelt senere tilbakefall eller utbrudd. Likevel er det faktisk slik at også det første utbruddet kan være helt uten symptomer hos svært mange. Noen merker først at de er smittet av viruset ved senere tilbakefall.

Kjønnsherpes (genital herpes) symptomer

Typiske symptomer på primærinfeksjon med genital herpes oppstår gjerne 4-7 dager etter smitte og inkluderer

  • Små blemmer i hudområdet eller slimhinnen som er smittet
  • Blemmene er gjerne smertefulle eller klør
  • Blemmene brister etter noen dager
  • Noen opplever smerter ved vannlating
  • Mange får generell sykdomsfølelse med redusert allmenntilstand, feber og leddsmerter ved primærinfeksjon  

Munnherpes symptomer

De aller fleste som får munnherpes merker ikke at de er blitt smittet før de senere i livet får et nytt utbrudd når viruset går ut av dvale.

Ca 1 av 10 får derimot litt kraftigere symptomer når de smittes, typiske symptomer da er utvikling av blemmer på tannkjøttet, på innsiden av munnen, på tungen og leppene

Komplikasjoner

Komplikasjoner er uvanlige men Herpes kan føre til hjernhinnebetennelse, urinretensjon og forstoppelse. Hos gravide som får utbrudd nær termin vil man ofte gjøre keisersnitt for å forhindre smitte fra mor til barn.

Diagnose

Ved pågående utbrudd, enten primærinfeksjon eller tilbakefall kan diagnosen ofte stilles på bakgrunn av typiske symptomer og utseende og lokalisasjon av utslettet. De første dagene med utslett vil man også i de fleste tilfeller kunne påvise viruset ved prøvetagning fra blemmene. Testen kan gjøres hos allmennlege, fastlege, gynekolog og jordmor.

I perioder uten utbrudd kan man ikke stille diagnosen og kan derfor ikke teste for herpes viruset ved rutinemessig test for kjønnssykdommer.

Behandling

Primårinfeksjonen går over av seg selv i løpet av 1-4 uker selv uten behandling, mens tilbakefall oftest går raskere over, gjerne i løpet av 1-2 uker. Ved bruk av salve eller tabletter mot Herpes viruset kan utbruddene gå raskere over. Dersom behandlingen skal ha god effekt er det viktig å benytte seg av den svært tidlig i utbruddsfasen.

De fleste som er smittet med herpes viruset vil få ett eller flere tilbakefall. Man er spesielt smittsom under utbrudd, men kan også smitte andre utenom utbruddene. Med medikamentell behandling, og ikke minst bruk av kondom, vil man forebygge mot smittespredning.

Medikamentell behandling (Acyclovir, Zovirzx m.fl) brukes ved det første utbruddet samt ved uppblussing av symptomer for å hindre utvikling av symptomer. .

Referanser

https://en.wikipedia.org/wiki/Genital_herpes

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16273819