ANNONSE

Vannkopper

Vannkopper er en vanlig sykdom som oftest rammer barn og kjennetegnes ved et prikkete og kløende utslett.

Vannkopper
Illustrasjon: Vannkopper
Sist oppdatert: 2. Apr. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Symptomer på vannkopper

Symptomene på vannkopper oppstår gjerne først ca 1-3 uker etter at man er blitt smittet med Varicella Zoster viruset.

Tidlige symptomer på vannkopper

 • Tretthet og ubehag
 • Feber på 38 grader eller over
 • Kvalme
 • Hodepine
 • Muskelsmerter
 • Dårlig apptetitt

Disse tidlige symptomene er vanligere hos eldre barn og voksne enn hos små barn. Yngre barn opplever vanligvis færre plager, ut over det karakteristiske utslettet.

Hovedsymptomet ved vannkopper er et utslett som utvikles i 3 steg

 1. Flekker: røde, hevede flekker starter i ansiktet, på brystet eller ryggen, og sprer seg deretter til resten av kroppen. Antallet av flekker kan variere. Noen får et par mens andre får mange.
 2. Blemmer: Kløende og veskefylte blemmer dannes på toppen av flekkene etter noen timer til dagen etterpå. Det er veldig viktig å ikke klø på blemmene da dette kan skape hudinfeksjon.
 3. Skorper: Etter noen dager tørker blemmene ut og det dannes skorper, som deretter faller av i løpet av de neste 1-2 ukene. Nye flekker og blemmer kan fortsatt oppstå, så utslettet kan variere.
(Litteratur)

Når smitter vannkopper?

Vannkopper er smittsomt 1-2 dager før utslettet oppstår og helt til blemmene har tørket ut og skorper har blitt dannet, noe som vanligvis tar 5-6 dager etter at utslettet kom.

Hvordan behandle vannkopper hjemme?

Vannkopper kan vanligvis behandles hjemme. Barnet kommer nok til å føle seg ganske ukomfortabel, men noen behandlinger kan hjelpe og lette symptomene:

 • Smertestillende som paracetamol kan redusere feber og ubehag
 • Kremer eller kjølende gelé kan hjelpe mot kløen
 • Klapp på huden i stedet for å klø, da kløing kan føre til andre komplikasjoner
 • Drikk masse for å ikke bli dehydrert
 • Det er også viktig å unngå smitte, så hold barnet borte fra barnehage og skole til den siste blemmen har fått skorpe og feberen er borte.

Når bør du oppsøke lege?

Vannkopper er vanligvis en mild sykdom som går over av seg selv uten behandling. I mer sjeldne tilfeller kan det derimot oppstå komplikasjoner som gjør at man bør oppsøke lege.

Situasjoner hvor det kan være nyttig med råd fra lege:

 • Dersom man er usikker på diagnosen
 • Dersom spedbarnet er svært ungt, spesielt dersom det er mindre enn 4 uker gammel og har vannkopper
 • Hvis du får vannkopper i voksen alder kan det være lurt å få lindrende behandling hos lege
 • Symptomene ikke har blitt bedre etter 6 dager
 • Hvis du er gravid, ammer eller har nedsatt immunforsvar og har vært i kontakt med noen som har vannkopper
 • Hvis du eller barnet ditt viser tegn til komplikasjoner, som f.eks vond og hoven hud, vanskeligheter med å puste eller dehydrering.
 • Dersom du kommer fra et land nær ekvator og har vært i kontakt med noen som har vannkopper, bør du vurdere å oppsøke lege. Vannkopper er mer vanlig hos voksne i disse områdene og du kan trenge behandling for å ikke bli alvorlig syk.
(Tjenester / behandlinger)

Hvordan får man vannkopper?

Vannkopper kommer fra viruset Varicella Zoster og spres raskt til personer som ikke har hatt det før. Dersom du har hatt vannkopper er du vanligvis immun for alltid.

Infeksjonen spres gjennom væsken fra blemmene, men også gjennom hosting og nysing.

Du kan smittes med vannkopper fra:

 • Forurensende overflater
 • Forurensende gjenstander som f.eks leker eller sengetøy
 • Kontakt med infiserte blemmer, eller utslett fra helevetsild som stammer fra samme viruset
 • Ansikt-ansikt kontakt med en person som har vannkopper, som f.eks å ha en samtale
 • Være i samme rom som en person med vannkopper i mer enn 15 minutter

Komplikasjoner ved vannkopper

De fleste som får vannkopper blir helt friske, men noen ganger kan det oppstå komplikasjoner. Dette er mest vanlig hos voksne, gravide, nyfødte, og personer med nedsatt immunforsvar.

Komplikasjoner som kan oppstå

Infeksjon med bakterier i blemmene kan oppstå. Ved bakteriell infeksjon blir huden gjerne rød, smertefull og hovner opp og man kan få feber og nedsatt allmenntilstand. Baktriell infeksjon må behandles med antibiotika.

Lungebetennelse - dette kan skape en vedvarende hoste, pusteproblemer og brystsmerter. Ved mistanke om lungebetennelse må man ha antibiotika. Eventuelt kan diagnosen utredes med røntgen av lungene.

Problemer med å bli gravid og at infeksjonen kan spres til det ufødte barnet

Personer som har hatt vannkopper kan senere i livet utvikle helvetesild. Helvetesild er forårsaket av samme viruset, og etter man har hatt vannkopper blir viruset lagret latent i kroppen. Viruset kan da reaktiveres og føre til et smertefullt utslett med blemmer.

(Tjenester / behandlinger)

Vaksinasjon mot vannkopper

Det er mulig å bli vaksinert mot vannkopper, men dette er ikke vanlig i Norge på grunn av mye usikkerhet rundt vaksinen vedørørende varighet og grad av immunitet og eventuelle senkomplikasjoner.

Derimot kan ulike risikogrupper vaksineres for å unngå komplikasjoner.

Vaksinen gis gjerne til

 • Barn eldre enn 9 måneder som allerede er alvorlig syke av f.eks leukemi, nyresykdommer og barneleddgikt, eller dersom barnet skal gjennomgå transplantasjon. Disse kan også få tegn til vannkopper med færre flekker og ofte mildere symptomer enn uvaksinerte.
 • Voksne som ikke har antistoffer mot vannkopper, da disse ofte blir mye sykere enn barn.
 • Kvinner som ikke har hatt vannkopper og planlegger å bli gravid. Vaksinen må gis 3 måneder før svangerskapet og kan ikke gis under svangerskap. Dersom mor får vannkopper før 20. svangerskapsuke er det ca. 2% risiko for fosterskader.

Se her for mer informasjon om vaksine.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE