ANNONSE

Ektropion

Ektropion er en tilstand hvor det nedre øyelokket vrenger utover og bort fra øyets overflate.

Vanlige symptomer er irritasjon i øyet og rennende øyne.

Ektropion
Illustrasjon: Ektropion
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er ektropion?

Ektropion er en tilstand hvor øyelokket vrenges utover og bort fra øyet, aller hyppigst er det nedre øyelokk som affiseres.

Som følge av at øyelokket ikke ligger helt inntil overflaten av øyet, vil overflaten på øyelokket bli mer eksponert og lettere bli rødt og irritert. I tillegg vil drenasjen av tårevæske bli påvirket, noe som medfører rennende øyne og tåreflod. Tilstanden øker samtidig risikoen for at deler av øyet lettere tørkes ut og kan derfor medføre tørre øyne.

Ektropion rammer aller hyppigst den eldre delen av befolkningen som følge av aldersendringer som oppstår i muskulatur og sener.

Dersom du har betydelig plager som følge av ektropion, er operasjon den eneste endelige behandlingen. Inngrepet utføres i lokalbedøvelse av øyelege.

(Litteratur)

Hvilke symptomer gir ektropion?

Tårevæsken smører og fukter kontinuerlig øynenes overflate, dette er viktig for å fjerne støv, bakterier og virus og for at synet skal fungere optimalt. Tårene dreneres normalt fra små åpninger på innsiden av nedre øyelokk som kalles for tårepunkter.

Dersom du utvikler ektropion, vil ikke lengre tårevæsken kunne dreneres normalt gjennom tårepunktene. I tillegg blir innsiden av øyelokket mer eksponert for uttørring.

Vanlige symptomer ved ektropion inkluderer derfor:

 • Rennende øyne. Siden drenasjen av tårevæsken ikke fungerer normalt, vil du kunne oppleve rennende øyne.
 • Tørre øyne. Siden innsiden av øyelokket kommer bort fra øyet, kan det lettere oppstå tørre partier på øyet.
 • Irritasjon og rødhet. Tørrhet i øynene og stagnasjon i tåredrenasjen kan irritere øynene og medføre rødhet, ubehag og økt risiko for øyekatarr.
 • Økt lysfølsomhet. Stagnasjon i tåredrenasjen kan irritere overflaten på øyet (hornhinnen) og gjøre øyet mer sensitivt for lys.

Når bør du oppsøke lege?

Dersom du har vedvarende plager som følge av ektropion, bør du oppsøke lege for utredning og behandling.

Dersom du har ett eller flere av følgende symptomer, bør du oppsøke lege straks, siden symptomene kan være tegn på skade på hornhinnen:

 • Raskt utvikling av røde øyne
 • Økt følsomhet for lys
 • Redusert syn
(Tjenester / behandlinger)

Hva er årsaken til ektropion?

Ektropion kan forårsakes av følgende årsaker:

 • Svakhet i muskulaturen omkring øyelokket. Etter hvert som vi blir eldre, vil muskulatur og sener omkring øyelokkene svekkes. Dette medfører at spesielt det nedre øyelokket kan bli mer hengende og forflytte seg ut fra overflaten til øyet. Aldersendringer som gir svakhet i muskulaturen er den klart vanligste årsaken til ektropion.
 • Lammelse i ansiktsmuskulatur. Lammelse i nerver som forsyner ansiktsmuskulaturen kan medføre hengdende nedre øyelokk. Tilstander som kan gi ansiktslammelse inkluderer hjerneslag, multipper sklerose (MS) og Bells`s parese.
 • Arr etter skade eller operasjon. Dersom huden omkring øyelokket er blitt skadet etter operasjon, brannskade eller andre ulykker, kan arrvevet forstyrre den naturlige formen og funksjonen til øyelokket.
 • Arv. I sjeldne tilfeller kan ektropion være medfødt.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen ektropion kan gjerne stilles enkelt hos legen bare gjennom inspeksjon av øyet og øyelokkene. Ofte vil legen dra litt i øyelokket og be deg lukke øynene for å få et bedre innblikk i funksjonen til øyelokket.

I noen tilfeller, dersom legen mistenker at ektropion kan skyldes bakenforliggende årsaker som svulster eller lammelse i ansiktsmuskulaturen, er det nødvendig med ytterligere undersøkelser.

Behandling av ektropion

Behandling av ektropion er viktig for å avhjelpe plager som irritasjon i øynene, rennende øyne og tørre øyne. Behandlingen vil også redusere risikoen for utvikling av komplikasjoner som betennelse og skade på hornhinnen, som i verste fall kan resultere i permanent synsreduksjon.

Hovedbehandlingen av ektropion er operasjon, hvor øyelegen korrigerer feilstillingen i øyelokket. Operasjonsmetoden vil variere noe avhengig av om årsaken til ektropion er aldersendringer i øyelokket eller arrdannelse etter skade eller operasjon.

 • Operasjon av ektropion som skyldes aldersendringer. Øyelegen vil vanlgivis operere bort en liten del av det nedre øyelokket, og slik stramme opp resterende deler av øyelokket slik at det gjenvinner sin normale funksjon. Inngrepet anses som relativt enkelt og ukomplisert.
 • Operasjon av ektropion som skyldes arrvev. Dersom øyelokket vender utover og bort fra øyet som følge av arrvev, kan det være nødvendig at øyelegen henter hud fra andre deler av kroppen, slik som fra øvre øyelokk eller bak øret. Dette inngrepet er noe mer komplisert og omfattende.

Operasjon av ektropion som utføres som følge av aldersendringer i øyelokket utføres vanligvis i lokalbedøvelse og tar omtrent 30 minutter. Du kan reise hjem allerede samme dag. Stingene fjernes etter omtrent 1 uke.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE