BLODPROPP I ØYET

Blodpropp i øyet er en gjentetting (okklusjon) av en eller flere av blodårene som fører blodet enten til eller fra øyet, henholdsvis arteriell okklusjon og venetrombose.

Symptomene ved arteriell okklusjon er plutselig synssvekkelse eller synstap på det ene øyet mens symptomene ved venetrombose er gradvis synssvekkelse over noen timer.

Ved mistanke om blodpropp i øyet må man ta kontakt med lege straks, spesielt arteriell okklusjon må behandles innen få timer dersom behandlingen skal ha effekt.

Blodpropp i øyet kan være tilstopping av arterien eller venen til netthinnen

Arteriene er blodårene i kroppen som frakter oksygenrikt og næringsrikt blod fra hjertet til vevenet. Retina arterien og dens grener forsyner netthinnen med oksygenrikt blod fra hjertet.

En okklusjon eller tilstopping av netthinne arterien eller noen av dens grener vil gjøre at deler av netthinnen mister sin forsyning med oksygen. Delen av netthinnen som mister sin oksygentilførsel vil slutte å fungere og cellene i denne delen av netthinnen vil dø i løpet av få timer, dersom ikke blodtilførselen gjenopprettes.

Venene er blodårene i kroppen som frakter oksygenfattig blod fra vevene og tilbake til hjertet og lungene. Retina venen og dens grener frakter blodet fra netthinnen og tilbake til hjertet. 

En okklusjon eller tilstopping av netthine venen eller noen av dens grener vil gjøre at blodet "hoper seg opp" og ikke klarer å forlate netthinnen. Dette skaper økt trykk i blodårene og kan medføre lekkasje av blodprodukter og væske. Dersom tilstoppingen er alvorlig kan den også gå ut over oksygentilførselen til cellene i deler av netthinnen, som kan dø.

Blodpropp i øyet - symptomer

Symptomene ved blodpropp i øyet avhenger til en viss grad om det er venen eller arterien til netthinnen som er tilstoppet.

Symptomer ved blodpropp på arterien i øyet

Det vanligste symptomet ved okklusjon av netthinne arterien eller en av dens grener er plutselig synstap uten samtidig smerter. Dersom det er hovedgrenen som er gjentettet er synstapet gjerne uttalt, mens dersom det bare er en liten gren av arterien som er tett kan det være at man ikke opplever noen symptomer overhodet.

Symptomer ved blodpropp på venen i øyet

Ved okklusjon av venen som fører blodet fra netthinnen, eller en av dens grener, er det vanligste symptomet gradvis dårligere syn, og gjerne tåkesyn, som forverres over timer. Okklusjon av venen i øyet gir vanligvis ikke smerter, kun dersom det oppstår komplikasjoner som grønn stær (glaukom).

Når bør man søke lege?

Ved synsforstyrrelser eller synsvekkelser som inntreffer plutselig eller gradvis over noen timer bør man kontakte lege straks. Spesielt okklusjon av arterien til netthinnen på øyet må behandles innen få timer dersom behandlingen skal ha effekt og man skal kunne redde celler på netthinnen fra å dø og slik unngå permanent synsnedsettelse.

Blodpropp i øyet - diagnostikk og utredning

Ved mistanke om blodpropp i arterien eller venen på øyet bør man kontakte lege straks. Ved mistanke om arteriell okklusjon blir man gjerne sendt på sykehus for videre utredning, både hos øyelege og for å gjøre undersøkelser av hjertet og blodårene på halsen som CT angiografi og ultralyd halskar.

Ved mistanke om blodpropp på venen til netthinnen i øyet vil øyelegen foreta en nærmere undersøkelse av øyet og netthinnen

Blodpropp i øyet - behandling

Viktig ved begge former for blodpropp i øyet er videre forebyggende behandling for å redusere den generelle risikoen for hjerte og karsykdom. Dette innebærer røykeslutt dersom man røyker, å normalisere kolesterolet og blodtrykket og sørge for god kontroll av blodsukkeret hos dem som har diabetes. 

Behandling ved arteriell blodpropp på øyet

Ved arteriell okklusjon er det viktig at eventuell behandling iverksettes raskt. Cellene på netthinnen kan trolig ikke leve uten tilførsel av oksygen lengre enn inntil ca 2 timer, så blodtilførselen må gjenopprettes innen den tid dersom man skal unngå permanent skade.

Ved okklusjon av hovedarterien til netthinnen vil man dersom pasienten kommer tidsnok til behandling oftest forsøke å åpne arterien ved å gi blodpropp oppløsende medisiner direkte mot den tette arterien. Ved okklusjon av mindre grenarterier vil man ikke forsøke slik behandling, de fleste med slike okklusjoner får tilbake et normalt syn uten behandling.

Behandling ved blodpropp på venen fra øyet

Ved okklusjon av venen i øyet retter behandlingen seg mot å unngå videre komplikasjoner til okklusjonen, nemlig utvikling av grønn stær og ødem eller hevelse på netthinnen.

Ved utvikling av ødemforandringer på netthinnen kan man behandle ødemet med laser.

I noen tilfeller kan det danne seg nye blodårer på netthinnen, såkalt karnydannelse. Dersom dette skulle oppstå kan man fjerne disse blodårene med laser og man kan forebygge ytterligere karnydannelse ved å injisere medisiner som hemmer karnydannelsen.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider