ANNONSE

BCG vaksine

BCG vaksinen gir vaksinasjon mot tuberkulose.

BCG vaksinen var tidligere påbudt med lov i Norge som ledd i barnevaksinasjonsprogrammet. I dag er det hovedsakelig barn av foreldre som kommer fra områder med høy forekomst av tuberkulose som blir vaksinert.

Vaksinen mot tuberkulose inneholder en levende stamme av Mycobacterium bovis kalt Bacille Calmette Guérin eller BCG. Vaksinen kalles derfor BCG vaksine.

BCG vaksine
Illustrasjon: BCG vaksine
Sist oppdatert: 13. Jun. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «BCG vaksine»

Se også her for klinikk som tilbyr vaksine!

Hva skyldes tuberkulose

Tuberkulose skyldes infeksjon med bakterier kalt Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum eller Mycobacterium bovis. De aller fleste tilfeller med tuberkulose i Norge skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis.

Tuberkulose kan infisere alle kroppens organer, men det organer som rammes hyppigst er lungene, en tilstand som kalles for lungetuberkulose. Det er kun lungetuberkulose som er smittsom.

Forekomsten av tuberkulose er lav i Norge, men har vært i lett økning de siste årene som følge av innvandring fra land med høyere forekomst.

(Tjenester / behandlinger)

Hvem anbefales BCG vaksinen

Tuberkulose vaksinen (BCG vaksinen) ble gitt som ledd i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge siden 1947 og var påbudt med lov helt frem til 1995. Fra 2009 er det derimot bare barn med mor eller far som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose som får BCG vaksine som ledd i vaksinasjonsprogrammet.

I tillegg anbefales personer som skal oppholde seg i lengre enn tre måneder i land som har høy forekomst av tuberkulose, og som skal ha tett kontakt med lokalbefolkningen å vaksinere seg med BCG vaksinen.

Unntaksvis anbefales også arbeidstakere med økt risiko for smitte med tuberkulose i jobbsammenheng å vaksinere seg.

Hva er vaksine

Vaksine er en forebyggende behandling som gjør kroppen i stand til å beskytte seg selv mot sykdommen du vaksinerer deg mot. Kroppens immunforsvar beskytter oss hele tiden mot infeksjoner fra mikroorganismer som virus og bakterier omkring oss. Mange av disse sykdommene blir vi bare smittet av én enkelt gang, fordi kroppen etter det første møtet med mikroorganismen vil kjenne den igjen ved senere anledninger, og derfor lettere kunne avverge angrepet uten at vi blir syke. Dette kalles immunitet.

En vaksine gjør kroppen immun mot en type infeksjon (ett virus eller en bakterie) ved at kroppen lærer seg å kjenne igjen mikroorganismen, men uten at vi trenger å bli syke. Dette skjer ved at kroppen blir utsatt for viruset enten i en svekket, ufarlig form, i død form eller blir utsatt for bare deler av viruset.

Vaksiner gir oss en stor fordel fordi vi kan bli immune mot en rekke farlige virus og bakterier uten å risikere å bli syke av den ekte, levende mikroorganismen. Vi unngår slik en rekke farlige komplikasjoner og dødsfall hvert år.

(Tjenester / behandlinger)

Mine vaksiner

Tjenesten Mine vaksiner gir deg nå tilgang til å få oversikt over dine vaksinasjoner og dine barns vaksinasjoner (under 16 år). I tillegg kan du ved denne tjenesten skrive ut vaksinasjonskort både på norsk og engelsk.

(Litteratur)
ANNONSE