ANNONSE

Mine vaksiner

Tjenesten Mine vaksiner er en elektronisk tjeneste fra Folkehelseinstituttet som gir deg oversikt over dine tidligere vaksinasjoner og dine barns vaksinasjoner (gjelder barn under 16 år).

I tillegg kan du gjennom Mine vaksiner skrive ut vaksinasjonskort både på norsk og engelsk. Se mer om Mine vaksiner på helsenorge.

Tilgang til Mine vaksiner kan du få gjennom elektronisk innlogging via Folkehelseinstituttet. Direkte link til innlogging hos Folkehelseinstituttet får du her.

Mine vaksiner
Illustrasjon: Mine vaksiner
Sist oppdatert: 2. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Tilgang til Mine vaksiner og vaksinasjonskort

Du får tilgang til dine barn dersom dine barn har samme folkeregistrerte adresse som deg, så lenge barnet er under 16 år.

For barn mellom 16 og 18 år anbefales det at man heller bestiller vaksinasjonskort. Dette skyldes at flere banker ikke utsteder BankID får man har fylt 18 år og innlogging på Mine vaksiner krever BankID.

Tilgang til bestilling av vaksinasjonskort fås gjennom Folkehelseinstituttet.

(Tjenester / behandlinger)

Etterregistrere vaksiner

Du kan få etteregistrert vaksiner du tidligere har tatt, men som ikke er registrert under Mine vaksiner. Dette gjør du ved å kontakte helsepersonellet som har satt vaksinen.

(Tjenester / behandlinger)

Hva er vaksine

Vaksine er en forebyggende behandling som gjør kroppen i stand til å beskytte seg selv mot sykdommen man vaksinerer seg mot. Kroppens immunforsvar beskytter oss hele tiden mot infeksjoner fra virus og bakterier omkring oss. Mange av disse sykdommene blir vi bare smittet av én enkelt gang fordi kroppen etter det første møtet med inntrengeren vil kjenne den igjen ved senere anledninger og lettere avverge angrepet uten at vi blir syke. Dette kalles immunitet.

En vaksine gjør kroppen immun mot en type infeksjon (ett virus eller en bakterie) ved at kroppen lærer seg å kjenne igjen mikroorganismen, men uten at vi trenger å bli syke. Dette skjer ved at kroppen blir utsatt for viruset enten i en svekket, ufarlig form, i død form eller blir utsatt for bare deler av viruset.

Vaksiner gir oss en stor fordel fordi vi kan bli immune mot en rekke farlige virus og bakterier uten å risikere å bli syke av det ekte, levende viruset. Vi unngår slik en rekke farlige komplikasjoner og dødsfall hvert år.

Relaterte emner

ANNONSE