ANNONSE

Vaksine, konsultasjon

Vaksinasjon hos privat allmennlege kan være spesielt aktuelt dersom man trenger oppfriskning av vaksiner man allerede har tatt tidligere, reisevaksine dersom man skal ut og reise utenfor Norge og vaksine mot pnuemokokker og influensa dersom man er i risikogruppen for pneumokokksykdom og komplikasjoner av influensa.

Vaksine er en forebyggende behandling som gjør kroppen i stand til å beskytte seg selv mot sykdommen man blir vaksinert mot. Vaksinen fungerer ved å gjøre kroppen immun mot sykdommen man ønsker å beskytte seg mot.

Hva er vaksine

Vaksine er en forebyggende behandling som gjør kroppen i stand til å beskytte seg selv mot sykdommen man vaksinerer seg mot. Kroppens immunforsvar beskytter oss hele tiden mot infeksjoner fra virus og bakterier omkring oss. Mange av disse sykdommene blir vi bare smittet av én enkelt gang fordi kroppen etter det første møtet med inntrengeren vil kjenne den igjen ved senere anledninger og lettere avverge angrepet uten at vi blir syke. Dette kalles immunitet.

En vaksine gjør kroppen immun mot en type infeksjon (ett virus eller en bakterie) ved at kroppen lærer seg å kjenne igjen mikroorganismen, men uten at vi trenger å bli syke. Dette skjer ved at kroppen blir utsatt for viruset enten i en svekket, ufarlig form, i død form eller blir utsatt for bare deler av viruset.

Vaksiner gir oss en stor fordel fordi vi kan bli immune mot en rekke farlige virus og bakterier uten å risikere å bli syke av det ekte, levende viruset. Vi unngår slik en rekke farlige komplikasjoner og dødsfall hvert år.

Influensavaksine

De aller fleste av oss får ingen komplikasjoner ved smitte av influensaviruset. Likevel er det ca 1 million mennesker i Norge som har økt risiko for alvorlige komplikasjoner ved smitte med influensaviruset.

Alvorlige komplikasjoner av influensaviruset resulterer ofte i innleggelse på sykehus og man antar at ca 900 personer dør årlig som følge av komplikasjoner av influensa. Typiske komplikasjoner er lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer.

De med økt risiko for komplikasjoner av influensa er

 • Alle eldre enn 65 år
 • Gravide etter uke 12
 • Alle med diabetes
 • Alle som har kronisk luftveissykdom
 • Alle som har hjerte og karsykdom
 • Alle som har nyresvikt eller leversvikt
 • Alle med nedsatt immunforsvar
 • Alle med alvorlig overvekt (BMI over 40)
 • Andre med alvorlig kronisk sykdom

Hensikten med influensavaksinen

 • Redde liv
 • Redusere risiko for alvorlige komplikasjoner hos gravide og foster
 • Unngå unødige innleggelser på sykehus
 • Gjøre folk mindre syke

Oppfriskning av vaksine

Vaksinasjon mot difteri, kikhoste, stivkrampe og polio anbefales oppfrisket dersom det er gått 10 år siden forrige vaksine ettersom effekten av vaksinen faller med tiden.

Hjernehinnebetennelse vaksine (meningokokk vaksine)

Smittsom hjernehinnebetennelse er en infeksjon som rammer hjernehinnene som skyldes smitte med en gruppe bakterier som kalles meningokokker.

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vaksinerer seg mot meningokokk type A+C+W+Y. Ungdom i denne aldersgruppen har høyest forekosmt av smittsom hjernehinnebetennelse. Dette skyldes kombinasjonen av festing, lite søvn og tett samvær.

Meningokokkvaksinen som anbefales gis som en dose og kalles Monevo eller Nimenrix.

Vaksinen mot smittsom hjernehinnebetennelse varer i flere år etter at vaksinen er satt, men det tar inntil ca to uker før den har god beskyttende effekt. Det er derfor lurt å ta vaksinen i god tid før for eksempel russetiden, hvor man gjerne er spesielt utsatt for smitte.

Meningokokkvaksinen er også anbefalt som reisevaksine ved reise til land med økt forekomst av sykdommen.

Vaksinasjon mot meningokokk-B sykdom (Bexsero) anbefales i første rekke til personer med svekket immunforsvar.

Reisevaksine

Avhengig av alder, helsetilstand, hvor man skal reise og hvor lenge man skal være på reisefot kan det være lurt å friske opp gamle vaksiner og eventuelt ta nye vaksiner før reise.

De fleste vaksiner har ikke god effekt før 2 uker etter at man har tatt dem og enkelte vaksiner må taes i flere doser før de gir beskyttelse - vaksinasjon ved reise må derfor planlegges i god tid.

Kombinasjonsvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTTP) må oppfriskes hvert 10. år også hos voksne. Ved planlagt utenlandsreise kan det være fornuftig å gjenoppfriske denne vaksinen.

MMR vaksinen bør tas av alle som ikke har hatt sykdommene eller som ikke har vært vaksinert mot dem. Dette gjelder uavhengig av reise, men er spesielt viktig dersom man skal reise utenlands, også til land i Vest Europa.

Dersom man er i riskogruppen for komplikasjoner ved pneumokokksykdom og influensa bør man vaksinere eg mot disse før reise.

Gulfebervaksine

Gufeber er en infeksjonssykdom som forekommer i Mellom-Amerika, Sør-Amerika og Afrika. Vaksinasjon mot gulfeber er anbefalt i land hvor gulfeber forekommer. I tillegg er det enkelte land som krever vaksinasjon mot gulfeber selv om forekomsten av gulfeber i landet er lav. Vaksinasjonen varer normalt livet ut.

Hepatitt A vaksine

Vaksinasjon mot Hepatitt A er anbefalt ved reise til de aller fleste ikke vestlige reisemål, samt reise til Nord Amerika, Japan, Australia, Ny Zealand og Kanariøyene.

Hepatitt B vaksine

Vaksinasjon mot Hepatitt B er anbefalt for helsepersonell og barnehjemspersonell som skal arbeide i land hvor forekomsten av hepatitt B er betydelig. Man vurderer også å vaksinere barn som skal oppholde seg utenlands over flere år etter som man kan smittes av andre barn under lek. I tillegg bør alle som risikerer å ha ubeskyttet sex, injisere stoffer eller de som kan komme i kontakt med lokalt helsevesen vaksinere seg.

BCG vaksine

Vaksinasjon mot tuberkulose (BCG) er anbefalt blant annet for alle som ikke tidligere har fått BCG vaksinen og som skal oppholde seg i land med økt forekomst av tuberkulose i lengre enn tre måneder.

Malaria

Det finnes ingen vaksine mot malaria. Man forebygger mot alvorlig malaria sykdom gjennom å unngå å bli stukket av mygg og ved hjelp av medisiner som forebygger mot alvorlig malaria infeksjon.

Ingen malariaprofylakse er derimot 100 % sikker så dersom man får febersykdom på reise i område med malaria bør man oppsøke lege.

Andre reisevaksiner

 • Vaksine mot tyfoid feber
 • Skogflåttencefalitt vaksine
 • Rabiesvaksine
 • Meningokokkvaksine
 • Koleravaksine
 • Japansk encefalittvaksine

Barnevaksinasjonsprogrammet

Barnevaksinasjonsprogrammet er et omfattende vaksinasjonsprogram som tilbys alle barn som bor i Norge. Kommunehelsetjenesten er forpliktet til å tilby dette vaksinasjonsprogrammet til alle barn i sin kommune gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

Rotavirus vaksine

Alle barn får nå tilbud om vaksinasjon mot rotaviruset når de er 6 uker gamle. Rotavirus vaksinen gis som drikke og består av et svekket virus. Rotavirus vaksinen gir over 85 % beskyttelse mot infeksjon med rotaviruset. Ved smitte med rotaviruset uten at man er vaksinert får barnet typisk en mage og tarminfeksjon med diare, oppkast og feber. Spedbarn er spesielt utsatt for dehydrering (stort væsketap) ved slike infeksjoner.

Difter, stivkrampe (tetanus), poliomyelitt og Haemophilus linfluenzae (DTP-IPV-Hib) vaksinen

Ved 3 måneders alder får spedbarnet en kombinasjonsvaksine mot difteri, kikhoste, stivkrampe og poliomyelitt. Effekten av denne kombinasjonsvaksinen avtar med tiden og bør oppfriskes omkring 2. klasse.

Oppfriskning av kombinasjonsvaksinen anbefales også for alle voksne dersom det er lengre enn 10 år siden forrige vaksinasjon etter som effekten av vaksinen avtar med tiden.

Pneumokokkvaksinen

I tillegg til kombinasjonsvaksinen får barnet ved 3 måneders alder første dose av pneumokokkvaksinen. Pneumokokkene er en bakterie som kan gi alvorlige infeksjoner som lungebetennelse, hjernehinnebetennelse og blodforgiftning. Spesielt er det de aller yngste og aller eldste i samfunnet som rammes av pneumokokker.

Etter innførsel av pneumokokkvaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i 2007 har forekomsten av pneumokokkinfeksjoner fallt i alle aldersgrupper.

MMR vaksinen (vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder)

Ved 15 måneders alder får barnet en kombinasjonsvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. MMR vaksinen (measles - meslinger, mumps - kusma, rubella - røde hunder) gir over 90 % av de vaksinerte en langvarig beskyttelse mot infeksjon. Vaksinen gjentas normalt i 6. klasse.

HPV vaksine (humant papillomavirus)

Alle kvinner født fra 1991 og senere tilbys nå som en del av vaksinasjonsprogrammet gratis vaksine mot HPV. Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes infeksjon med Humant pappiloma virus (HPV). Det finnes over 150 typer HPV, men spesielt farlige er type 16 og 18 som er årsak til ca 70 % av tilfellene med livmorhalskreft i Norge.

Vaksinasjon mot HPV viruset gis i tre doser, normalt over 6-12 måneder.

Hepatitt B vaksine

Vaksine mot hepatitt B viruset tilbys alle barn av foreldre som kommer fra land med økt forekomst av hepatitt B. Vaksinen består av tre doser som gjerne gis første leveåret.

BCG vaksine

BCG vaksinen gis ikke lengre rutinemessig som en del av barnevaksinasjonsprogrammet, men tilbys alle barn av foreldre som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose.

Mine vaksiner

Tjenesten Mine vaksiner gir deg nå tilgang til å få oversikt over dine vaksinasjoner og dine barns vaksinasjoner (under 16 år). I tillegg kan du ved denne tjenesten skrive ut vaksinasjonskort både på norsk og engelsk. Se mer om Mine vaksiner på helsenorge.

Vaksine, konsultasjon
Illustrasjon: Vaksine, konsultasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Vaksine, konsultasjon»

Relaterte tjenester

ANNONSE