ANNONSE

Trykkbølgebehandling Stavanger

Trykkbølgebehandling har vist god effekt mot senebetennelser og kroniske smerter i sener og muskulatur.

Behandlingen benyttes først og fremst dersom avlastning og betennelsesdempende medisiner ikke har hatt tilstrekkelig effekt. Behandlingen tilbys gjerne av fysioterapeut, kiropraktor eller lege, og utføres alene eller i kombinasjon med andre behandlingsformer.

Trykkbølgebehandling
Illustrasjon: Trykkbølgebehandling
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Trykkbølgebehandling»

Hva er trykkbølgebehandling?
Illustrasjon: Hva er trykkbølgebehandling?

Hva er trykkbølgebehandling?

Trykkbølgebehandling kan inndeles i radial trykkbølgebehandling (rESWT) og extracorporal trykkbølgebehandling (ESWT).

Ved radial trykkbølgebehandling (herfra kalt trykkbølgebehandling) tilfører man vevet i kroppen mekaniske trykkbølger med høy energi via et håndsett eller en trykkhammer.

Hensikten med trykkbølgebehandling er at den mekaniske energien gir små mikroskader i vevet. Dette stimulerer kroppens selvreparerende evne og bedrer slik tilhelingen i det skadde vevet og gjør at senebetennelsen tilheles raskere.

Hvordan foregår trykkbølgebehandlingen?

Ved trykkbølgebehandling vil behandler (oftest fysioterapeut eller kiropraktor) behandle det betente området (senebetennelsen) med et håndsett som overfører mekaniske trykkbølger mot vevet.

Behandlingen foregår gjerne over 2-5 behandlingsserier, hver prosedyre varer oftest ca 10-15 minutter. Man anbefaler gjerne ca 1 uke mellom hver behandling slik at vevet kan reparere seg mellom hver behandlingssekvens. Terapien avsluttes dersom du ikke oppnår bedring, eller tidligere dersom ønsket effekt er oppnådd.

Trykkbølgebehandling mot senebetennelse har vist god effekt i flere medisinske studier og kan være til nytte ved behandling av senebetennelser som ikke responderer på vanlig behandling med avlastning.

Det er få bivirkninger ved denne behandlingsformen, men det er ikke uvanlig å bli litt øm i området som er behandlet i inntil ett døgn etter hver sekvens. Umiddelbart kan man oppleve smertelindrende effekt og øket bevegelighet.

Senebetennelser som behandles med trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling egner seg til behandling av senebetennelser i mange av kroppens sener. En viktig forutsetning er at senen ligger tilgjengelig for behandling med trykkhammeren. Blant de mest vanlige områdene å behandle er:

  • Senebetennelse i skulder - supraspinatus tendinitt
  • Senebetennelse i albue - tennisalbue og golfalbue
  • Senebetennelse i kne - jumpers knee, også kalt hoppekne
  • Senebetennelse på hel - akillestendinitt eller akillesbetennelse
  • Senebetennelse under foten - plantar fascitt
  • Senebetennelse i hofte

Hvem utfører trykkbølgebehandling?

Trykkbølgebehandling er en tilleggsbehandling som har vist å ha god effekt på en rekke senebetennelsestilstander i kroppen. Behandlingen utføres først og fremst hos helsepersonell som til daglig behandler sykdommer og plager i muskel og skjelettsystemet, vanligvis fysioterapeut, kiropraktor, allmennlege og ortoped.

Mer om senebetennelse

Trykkbølgebehandling brukes i første rekke til behandling av senebetennelser i kroppen.

Hva er senebetennelse?

Senebetennelse (også kalt tendinitt, tendinose og tendinopati) er betennelsestilstander som oppstår i en eller flere sener i kroppen.

Hvordan oppstår senebetennelse?

Senebetennelser oppstår ikke som følge av infeksjon med virus eller bakterier, man antar derimot at tilstanden oppstår som følge av enten langvarig overbelastning, eller som følge av enkeltepisoder hvor senen overbelastes i stor grad.

Typisk oppstår akillessenebetennelse ved løping på hardt underlag som asfalt, mens betennelse i albuen (tennisalbue og golfalbue) oppstår ved belastning av senene i albuen slik som ved tennis og golf.

Det er derimot ikke bare type aktivitet som avgjør om en sene blir betent, enkelte personer har større tendens til å utvikle senebetennelse enn andre personer.

Symptomer ved senebetennelse

Typiske symptomer ved senebetennelse er smerter i den betente senen. Smertene stråler vanligvis til muskulaturen som fester til senen og utløses når senen belastes.

Behandling av senebetennelse

Avlastning og betennelsesdempende medisiner

Ved nyoppstått senebetennelse er det viktig at du unngår bevegelsene eller øvelsene som utløser smertene og som har utløst betennelsestilstanden. Ofte kombinerer man avlastende behandling med betennelsesdempende medisiner som NSAIDs (voltaren, voltarol, ibux etc.)

Trykkbølgebehandling, kortisonsprøyte eller operasjon

Dersom ikke ro og smertestillende behandling gjør at senebetennelsen går over, kan injeksjon med betennelsesdempende medisin (kortison) eller trykkbølgebehandling ofte ha god effekt. I enkelte tilfeller er operasjon nødvendig for ønsket effekt.

Forskning viser svært tilfredsstillende resultater for en stor andel av pasientene som behandles med trykkbølgebehandling. Denne behandlingsformen er derfor et godt alternativ for pasienter med kroniske senebetennelser.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE