Priser | Stressekkokardiografi

8 treff
NB! Tjenester markert med gjelder kun ved refusjon og krever henvisning.
Stressekkokardiografi Konsultasjon og nødvendige tilleggsundersøkelser kr. 2.500 - 6.000 avhengig av omfanget av undersøkelsen Nordland Hjertesenter 2 500,- Bestill time Stressekkokardiografi Konsultasjon og nødvendige tilleggsundersøkelser kr. 2.500 - 6.000 avhengig av omfanget av undersøkelsen Nordland Hjertesenter 2 500,- Bestill time Stressekkokardiografi Konsultasjon og nødvendige tilleggsundersøkelser kr. 2.500 – 6.000 avhengig av omfanget av undersøkelsen. Hjertespesialisten --- Bestill time Stressekkokardiografi Nordland Hjertesenter --- Tjenester, Stressekkokardiografi Agder Hjerteklinikk --- Kardiologi tjenester, Hjerteultralyd under stress (stress ekkokardiografi) Trondheim Hjertesenter --- 140 dager ventetid Stressekkokardiografi Medisinsk prioritet: 90-120 dager ventetid. Lavere medisinsk prioritet: 120-180 dager ventetid. "Ved behov for rask vurdering (klinisk mistanke om alvorlig sykdom, nydebutert angina pectoris med ustabilt preg) ser vi bort i fra ordinær ventetid og prøver å få til en snarlig vurdering. Dette forutsetter imidlertid at din lege tar direkte kontakt med oss." Hjertespesialisten --- 90 dager ventetid Tjenester, Stresstesting av hjertet Hjertehjelp --- Tjenester, Modifisert stressekko Mulighet for øyeblikkelig hjelpstime og på kort varsel. Også fleksibel kveldspoliklinikk. Oppgitte ventetid er på uprioriterte pasienter. Hjerteklinikken i Harstad ---