ANNONSE

Skiveprotese rygg

Innsetting av skiveprotese i ryggen er en behandlingsmetode som har blitt stadig mer brukt de siste par tiårene hos personer med kroniske ryggsmerter.

Metoden er blitt et behandlingsalternativ til avventende behandling og til avstivning av ryggen.

Skiveprotese rygg
Illustrasjon: Skiveprotese rygg
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Skiveprotese rygg»

Hvem egner seg til behandling med skiveprotese?

Innsetting av skiveprotese i ryggen er en relativt ny behandlingsform som har hatt stor utvikling de siste årene. Behandlingen er et alternativ til konservativ (ikke kirurgisk) behandling og operasjon med avstivning i ryggen.

Innsetting av skiveprotese er først og fremst brukt hos pasienter som har store ryggsmerter som følge av nedslitte skiver i ryggen. Nedslitte mellomvirvelskiver i ryggen kan gi kroniske ryggsmerter som reduserer livskvaliteten og evnen til å utføre daglige aktiviteter.

Man anbefaler uansett konservativ (ikke kirurgisk) behandling i minst 6 måneder før man vurderer operasjon. Årsaken til dette er at mange kan bli bedre de første månedene uten operasjon og at alle operasjoner gir en viss risiko for komplikasjoner.

Behandling med skiveproteser egner seg aller best hos følgende pasienter:

  • kilden til ryggsmertene kommer hovedsakelig fra 1 eller 2 skiver i ryggen
  • det ikke foreligger samtidig avklemming av nervene i ryggen
  • man ikke er betydelig overvektig
  • man ikke har operert ryggen tidligere
  • man ikke har skjevhet i ryggen som skoliose
(Tjenester / behandlinger)

Hvordan utføres operasjonen med innsetting av skiveprotese?

Innsetting av skiveprotese er en relativt komplisert operasjon som gjøres med pasienten i narkose.

Kirurgen (ortoped eller nevrokirurg) lager et snitt forfra (gjennom magen) og skyver forsiktig indre organer til side. Ved å operere forfra kommer kirurgen frem til mellomvirvelskiven uten å måtte skade ryggmuskulaturen.

Kirurgen fjerner så den nedslitte (degenererte) skiven før man setter inn en kunstig skive. Skiven består gjerne av metalldeler (feks titan) og en polyetylenskive i midten.

Etter operasjonen

Vanligvis blir man liggende på sykehuset i 3-4 dager etter operasjonen. I motsetning til ved ryggoperasjoner hvor man opererer bakfra via ryggen, gir en fremre tilgang ingen skader på ryggmuskulaturen. Man kommer seg derfor ofte raskt etter operasjonen og kan være oppe fra sengen allerede fra første dag.

Hvilket resultat kan man forvente etter operasjon med skiveprotese?

Det har vært en stor utvikling innen behandling med skiveprotese de seneste årene og det er en behandlingsform det forskes mye på.

De fleste oppnår god effekt av behandlingen, ca 80 % av pasientene er fornøyde med operasjonsresultatet.

Ved å velge ut de rette pasientene for denne behandlingen viser det seg at flere oppnår bedring av sine ryggsmerter med operasjon enn uten operasjon. Samtidig er det viktig å være klar over at ikke alle blir bedre av operasjonen, og noen få kan oppleve komplikasjoner av behandlingen. Det er derfor viktig å først forsøke behandling uten operasjon og å velge ut de rette pasientene for kirurgisk behandling.

ANNONSE