ANNONSE

Prolaps i ryggen, operasjon

Ved prolaps operasjon fjernes prolapset i ryggen kirurgisk. Det er vanlig at du kan reise hjem samme dag eller dagen etter.

Kirurgisk behandling av prolaps i ryggen er først og fremst aktuelt ved manglende effekt av annen behandling, eller dersom du utvikler nedsatt kraft eller lammelser.

Prolaps i ryggen, operasjon
Illustrasjon: Prolaps i ryggen, operasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Prolaps i ryggen, operasjon»

Når vil man operere prolaps i ryggen?

8 av 10 opplever en eller flere episoder med ryggsmerter i løpet av livet. Heldigvis vil ca. 80-90 % bli kvitt plagene innen en periode på 4-6 uker. Operasjon er derfor ikke nødvendig hos de aller fleste som rammes av ryggsmerter.

I noen tilfeller er derimot operasjon det beste behandlingsalternativet, dette gjelder spesielt dersom du har:

  • svært sterke smerter som ikke blir bedre av smertestillende medisiner
  • sterke smerter som vedvarer over flere uker til måneder
  • lammelser eller nedsatt følelse, spesielt ved forverring av lammelser
  • tap av blærekontroll, tap av kontroll over avføring eller nedsatt følelse på innsiden av beina og omkring kjønnsorganene krever øyeblikkelig utredning og behandling

Mer om prolaps i ryggen

Hvordan foregår operasjonen?

Prolaps operasjon kan gjøres enten ved såkalt mikrokirurgisk teknikk eller med vanlig åpen teknikk. Stadig flere klinikker benytter i dag såkalt mikrokirurgisk teknikk.

Operasjonen tar ca 45 minutter - 2 timer. I noen tilfeller, spesielt ved mikrokirurgisk teknikk, kan man reise hjem samme dag. I enkelte tilfeller reiser man hjem dagen etter operasjonen.

Mikrokirurgisk teknikk

Ved mikrokirurgisk teknikk gjør kirurgen (ortoped eller nevrokirurg) store deler av operasjonen gjennom et mikroskop.

Operasjonen gjøres i full narkose, det vil si at du sover under inngrepet. Under operasjonen ligger du på magen slik at kirurgen får tilgang til ryggen din. Han eller hun lager et lite snitt i huden på ryggen og skyver så sener og muskulatur til side for å få tilgang til mellomvirvelskiven. Nå vil kirurgen fjerne prolapset og eventuelle forkalkninger i området. I noen tilfeller vil man velge å fjerne hele skiven.

Snittet i huden er svært lite ved mikrokirurgisk teknikk, gjerne 2-4 cm, i de fleste tilfeller er også tilhelingstiden kortere enn ved vanlig, åpen teknikk.

Ulempen med mikrokirurgisk teknikk er at man må beherske teknikken og at ikke alle tilfeller nødvendigvis egner seg til denne metoden.

Vanlig åpen teknikk

Fjerning av prolaps med vanlig åpen teknikk gjøres veldig likt mikrokirurgisk teknikk, men kirurgen må lage et litt større snitt i huden for å få bedre innsyn og plass å operere på.

(Tjenester / behandlinger)

Etter operasjonen

De fleste kan reise hjem samme dag eller dagen etter operasjonen.

Det er ikke slik at ryggen er ustabil etter inngrepet, det vil si at du både kan og skal være i en viss grad av bevegelse og aktivitet også den første tiden.

Vanligvis anbefaler man at du tar korte turer inne og ute, med mange små pauser mellom turene. Etter ca 4 uker er det vanlig at du kan gå litt lengre turer og utføre andre lette aktiviteter.

Spesielt den første perioden er det viktig at du unngår å sitte i lengre perioder. Dersom du har ubehag eller smerter i ryggen bør du gjerne ikke sitte overhodet.

Det er vanlig at du er gjerne sykemeldt i ca. 4 uker etter operasjonen, men dette vurderes individuelt. Etter 6-8 uker er de fleste tilbake i full aktivitet.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan er behandlingsresultatet etter prolaps operasjon?

Langt de fleste har vellykket resultat etter operasjon av prolaps i ryggen. Dette skyldes både at operasjonen er korrekt utført, men ikke minst at man på forhånd velger ut hvem som bør behandles med operasjon.

De aller fleste opplever reduserte smerter de første ukene etter operasjonen, forbedringen kan i noen tilfeller vedvare over flere måneder. Bedret styrke og følelse i beina vil ofte komme litt senere enn effekten på smertene.

Ved prolaps operasjon forventes forventes størst effekt på:

  • Utstrålende smerter
  • Nedsatt følelse
  • Nedsatt kraft

Smerter lokalt i korsryggen vil derimot ikke alltid bli mye bedre etter operasjonen.

ANNONSE