ANNONSE

Rektoskopi

Rektoskopi er en undersøkelse av endetarmen og i noen tilfeller også nederste delen av tykktarmen. Undersøkelsen utføres med et såkalt rektoskop.

Hensikten med rektoskopi er å påvise eller utelukke sykdommer i endetarmen slik som hemoroider, polypper, ucerøs kolitt og endetarmskreft.

Man tranger vanligvis ikke andre forberedelser enn å tømme siste delen av tarmen med et miniklyster ca 1-2 timer før undersøkelsen. Selve prosedyren tar vanligvis bare 5 minutter.

Rektoskopi
Illustrasjon: Rektoskopi
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Rektoskopi»

Hva er rektoskopi?

Rektoskopi er en undersøkelse hvor legen (gastroenterolog eller gastrokirurg) inspiserer innsiden av endetarmen ved hjelp av et rør med en lyskilde i enden. Dette instrumentet kalles for et rektoskop.

Under rektoskopiundersøkelsen får legen sett innsiden (slimhinnen) av endetarmen. I enkelte tilfeller kan man føre skopet også videre inn i nederste delen av tykktarmen (sigmoideum) og får da undersøke slimhinnen også her.

(Tjenester / behandlinger)

Hvorfor undersøkes med rektoskopi?

Rektoskopi er en svært god undersøkelse for å påvise eller utelukke sykdom i endetarmen. Ved mistanke om sykdommer i endetarmen. Blant sykdommene som kan påvises ved undersøkelsen er

Før undersøkelsen

Rektoskopi er en relativt ukomplisert og rask undersøkelse som ikke krever like store forberedelser som blant annet koloskopi eller CT kolon.

Hvilke forberedelser legen ønsker at du skal gjennomføre kan variere noe, men det er vanlig at man ønsker at du tar et miniklyster ca 1-2 timer før undersøkelsen slik at endetarmen er tømt best mulig. Dette sikrer at legen får sett hele innsiden av tarmen og ikke overser sykdomsforandringer.

Øvrige forberedelser er gjerne ikke nødvendig. Man trenger ikke faste før undersøkelsen.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan utføres rektoskopi undersøkelsen?

Selve undersøkelsen tar vanligvis bare ca 5 minutter og det er ikke behov for bedøvelse eller narkose.

Vanligvis vil du ligge i en gynekologisk stol med rumpen godt fremme på stolkanten eller du vil ligge med venstre side på en benk med knærne opp mot brystet.

Rektoskopet er et stivt rør med en lyskilde i enden. Legen vil legge på smøremiddel på skopet før det føres inn i endetarmen. Underveis i undersøkelsen vil legen ofte blåse opp endetarmen med luft for å få best mulig oversikt over slimhinnen.

Dersom overgangen mellom endetarmen og nederste delen av tykktarmen (sigmoideum) ikke er for svingete, vil legen ofte kunne føre skopet videre opp i nederste delen av tykktarmen og se etter sykdom også her.

Dersom legen oppdager områder i slimhinnen som kan representere sykdom slik som polypper, kreft eller betennelse, vil man gjerne ta vevsprøve fra slimhinnen i samme seanse. Vevsprøven taes gjennom rektoskopet.

(Litteratur)

Etter undersøkelsen

Etter undersøkelsen kan du vanligvis reise hjem umiddelbart. Svaret på undersøkelsen får du muntlig av legen på stedet. Dersom det er tatt vevsprøve er det vanlig at du må vente et par uker på svaret fra denne.

Komplikasjoner

  • Rektoskopi er en veldig sikker og trygg undersøkelse, komplikasjoner er sjelden. Dersom legen har tatt vevsprøve fra slimhinnen kan det i noen tilfeller sivblø litt herfra en liten periode.
  • Ytterst sjeldent kan det oppstå hull i endetarmen.

Ved større blødninger eller betydelige smerter i magen eller i endetarmen bør du kontakte lege for nærmere undersøkelse.

Fordeler med rektoskopi

  • Rektoskopi er en svært god undersøkelse for å påvise eller utelukke sykdom i endetarmen.
  • Undersøkelsen er rask og krever nesten ingen bedøvelse.
  • Eneste forberedelse er miniklyster siste 1-2 timer før undersøkelsen.

Ulemper med rektoskopi

Ved symptomer fra tykktarmen slik som endret avføring, blod i avføringen eller ubehag og oppblåsthet vil en rektoskopiundersøkelse bare si noe om tilstanden i endetarmen (og eventuelt i nederste delen av tykktarmen).

Det aller meste av tykktarmen, og hele tynntarmen, kan ikke vurderes ved denne undersøkelsen. For komplett undersøkelse av tykktarmen må man undersøkes med koloskopi eller med CT koloskopi.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE