ANNONSE

Otosklerose, operasjon

Operasjon av otosklerose er den eneste behandlingen som kan kurere tilstanden. Under inngrepet fjerner kirurgen bennydannelsen i det indre øret, og erstatter skadet vev med en liten protese.

De fleste får god hørsel etter operasjonen.

Otosklerose, operasjon
Illustrasjon: Otosklerose, operasjon
Sist oppdatert: 13. Mai 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Otosklerose, operasjon»

Ingen informasjon tilgjengelig...

Hvorfor operasjon av otosklerose?
Illustrasjon: Hvorfor operasjon av otosklerose?

Hvorfor operasjon av otosklerose?

Otosklerose er en sykdom hvor det oppstår nydannelse av benvev i ørebenskjeden i mellomøret. Mellomøret er et luftfylt rom på innsiden av trommehinnen. Ørebenskjeden sin funksjon er å overføre lydsignaler fra trommehinnen og videre inn til det indre øret.

Bennydannelsen gjør ørebenskjeden stivere og mindre bevegelig. En mer rigid ørebenskjede medfører at det kreves stadig høyere lyder for at vibrasjonene fra trommehinnen skal videreføres til det indre øret, og for at du skal kunne oppfatte lyder fra omgivelsene.

Ved lettere hørselstap, kan det være tilstrekkelig med høreapparat for at du skal kunne oppfatte lyder tilstrekkelig godt. Otosklerose har derimot en tendens til å utvikle seg over tid, ubehandlet kan tilstanden medføre at du blir helt døv. Den eneste permanente behandlingen av tilstanden er derfor operasjon, hvor kirurgen fjerner bennydannelsen.

(Litteratur)

Hvordan foregår operasjonen?

Operasjon av otosklerose gjøres vanligvis på ett øre om gangen. Kirurgen (øre nese hals legen) opererer gjerne det sykeste øret, slik at du skal ha best mulig gjenværende hørsel dersom det skulle oppstå komplikasjoner under inngrepet.

Operasjonen utføres mens du er i narkose, det vil si at du sover under inngrepet. Behandlingen tar vanligvis ca. 1 time. Kirurgen opererer enten gjennom øregangsåpningen, eller med et snitt i øvre del av øreganen. Herfra kommer man inn til mellomøret, og kan behandle ørebenskjeden. Siden det er svært små og skjøre deler som skal behandles, benytter kirurgen enten et mikroskop eller et endoskop under inngrepet.

Nå fjerner kirurgen de avstivede delene av øreebenskjeden, og erstatter disse med en protese. Protesen består vanligvis av deler i titan eller teflon. Når ørebenskjeden er reparert vil kirurgen plassere en tampong i øregangen for å stabilisere trommehinnen og motvirke blødning. Tampongen fjernes når du er på kontroll hos kirurgen etter operasjonen.

(Tjenester / behandlinger)

Etter operasjonen

Etter operasjonen kan du vanligvis reise hjem samme dag eller etter én overnatting på sykehuset eller klinikken.

De første dagene etter inngrepet er det vanlig at du er litt svimmel, men svimmelheten vil vanligvis opphøre etter 4-5 dager.

De første par ukene er det viktig at du tar visse forhåndsregler for å redusere risikoen for komplikasjoner. Under finner du generelle retningslinjer etter et slikt inngrep, men det er nødvendig at du følger rådene du får av klinikken som behandlet deg.

Du bør ikke:

  • Nyse
  • Snyte deg
  • Bøye hodet fremover
  • Løfte tunge løft
  • Reise med fly
  • Trykke lenge eller hardt mens du er på toalettet

Aktivitetene over kan øke trykket i øret og medføre skade i operasjonsområdet. Du bør også være forsiktig med dusjing de første dagene etter inngrepet, siden vann i øregangen kan ødelegge for tilhelingen.

(Litteratur)

Hvordan er resultatet etter operasjonen?

Operasjon av otosklerose er en effektiv og god behandling for de aller fleste. Dersom hørselsnerven din fungerer godt før inngrepet, har du 90 % sannsynlighet for at hørselen din vil være god etter operasjonen. I de aller fleste tilfeller vil også bennydannelsen stoppe opp etter inngrepet, operasjonsresultatet blir altså permanent.

Effekten på tinnitus er mer varierende, ca. halvparten opplever at øresusen avtar etter operasjonen.

Siden det tar tid før vevet i mellomøret gror og blodrestene avtar, vil det ta noen uker før det endelige resultatet er klart.

(Tjenester / behandlinger)

Komplikasjoner ved operasjon av otosklerose

De fleste som opereres for otosklerose har god effekt av behandlingen og får vedvarende god hørsel etter inngrepet. Hos ca. 1 av 10 vil derimot hørselen ikke bli bedre enn den var før inngrepet. Omtrent 1-3 % vil faktisk oppleve dårligere hørsel, og en sjelden gang kan hørselen bli helt borte på det opererte øret.

I noen tilfeller kan også smakssansen ytterst på tungen bli skadet.

Risikoen for alvorlige komplikasjoner er altså lav, men siden inngrepet innebærer en viss mulighet for nedsatt hørsel og i verste fall hørselstap på det oprererte øret, vil kirurgen bare operere ett øre om gangen. Ved å operere det øret som er hardest rammet, oppnås størst potensiale for forbedring samtidig som du uansett vil bevare hørselen på det beste øret.

ANNONSE