ANNONSE

Dren i øret

Innlegging av dren i øret kan være nødvendig dersom barnet ditt har nedsatt hørsel som følge av væske i mellomøret, og væsken ikke forsvinner av seg selv.

Inngrepet gjøres vanligvis i narkose, men tar bare 15 minutter. Barnet skrives vanligvis ut samme dag.

Dren i øret
Illustrasjon: Dren i øret
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Dren i øret»

Hva er et øredren?

Innsetting av dren i øret er en behandling hvor kirurgen legger inn et dren i trommehinnen som kan drenere ut væske fra mellomøret.

Hva er trommehinnen og mellomøret?

Øret og hørselsapparatet består av det ytre øret, mellomøret og det indre øret.

 • Ytre øret. Det ytre øret inkluderer øremuslingen (delen av øret man ser fra utsiden) og øregangen som fører inn mot trommehinnen.
 • Trommehinnen. Innerst i øregangen ligger trommehinnen, en tynn hinne som fungerer som barriere mellom øregangen på utsiden og mellomøret på innsiden. Trommehinnen overfører også lydsignaler fra omgivelsene og videre inn til mellomøret.
 • Mellomøreet. Mellomøret er et luftfyllt rom som ligger på innsiden av trommehinnen. Her finnes blant annet tre små knokler som overfører vibrasjoner fra trommehinnen videre til det indre øret. Fra mellomøret går det også en kanal, øretrompeten, som forbinder mellomøret med nesehulen. En viktig funksjon til øretrompeten er utligning av trykkendringer i omgivelsene, slik som ved dykking og flyreiser. En åpen øretrompet kan også drenere ut eventuell væske i mellomøre, og hindrer slik at mellomøret oversvømmes av væske.
 • Indre øret. I det indre øret omdannes lydsignalene til nerveimpulser som går videre til hjernen.

Væske i mellomøret - sekretorisk otitt

I enkelte tilfeller utvikler det seg væske i mellomøret, en tilstand som kalles for sekretorisk otitt. Væske i mellomøret kan oppstå som følge av infeksjoner i de øvre luftveiene, slik som mellomørebetennelse, forkjølelse og halsbetennelse.

De falske mandlene (adenoidene) ligger i øvre del av svelget, like i nærheten av åpningen til øretrompeten. Forstørrede falske mandler kan derfor blokkere øretrompeten, og hindre at normal sekresjon fra mellomøret dreneres ut.

Innsetting av dren i øret

Væske i mellomøret reduserer bevegeligheten til trommehinnen, og reduserer derfor hørselen på det affiserte øret. Ofte kan begge ører være rammet samtidig. Dersom væsken i mellomøret ikke går tilbake av seg selv, vil legen i noen tilfeller vurdere operasjon. Under operasjonen legger øre nese hals legen (ØNH legen) inn et dren i trommehinnen. Etter inngrepet kan væsken dreneres ut av mellomøret, og hørselen normaliseres.

Symptomer på væske i mellomøret

Hovedsymptomet ved væske i mellomøret er nedsatt hørsel på ett eller begge ører. Typiske tegn på nedsatt hørsel hos barnet ditt kan være at barnet:

 • Ikke hører hva du sier
 • Ikke oppfatter hva du sier dersom barnet ikke kan lese leppene dine
 • Ikke følger med på hva som skjer i omgivelsene
 • Snakker høyere enn normalt
 • Uttaler ord utydelig
 • Har saktere språkutvikling enn andre barn i samme alder
 • Ønsker spesielt høy lyd på datamskiner etc.

Nedsatt hørsel hos barn kan skyldes mange ulike årsaker, men væske i mellomøret (sekretorisk otitt) er den aller vanligste årsaken. Dersom du mener at barnet ditt kan ha nedsatt hørsel, bør du oppsøke lege for undersøkelse.

(Tjenester / behandlinger)

Når vurdere legen behandling med dren i øret?

Innlegging av dren i øret er først og fremst en behandling som legen vurderer hos barn som plages av væske i mellomøret som ikke går tilbake av seg selv.

Væsken i mellomøret er typisk seig og kalles på engelsk gjerne for "glue ear". Den seige konsistensen i væsken hindrer normal bevegelighet av trommehinnen og knoklene i mellomøret. Dette medfører at det affiserte øret ikke kan overføre lyden fra omgivelsene videre til det indre øret.

I ung alder er utvikling av normal hørsel avhengig av normal stimuli fra omgivelsene. Dersom begge ørene over tid ikke kan oppfatte eller overføre lydsignalene fra omgivelsene, kan tilstanden derfor medføre permanent nedsatt hørsel.

Dersom barnet ditt får påvist sekretorisk otitt, anbefales vanligvis en vent-og-se strategi i første omgang. Ofte vil væsken forsvinne av seg selv innen en viss periode. I denne perioden kan det også være nyttig å forsøke en øvelse hvor barnet blåser opp en spesiell ballong flere ganger daglig. Ballongen blåses opp med nesen, en øvelse som gjør at øretrompeten åpnes opp og væske kan passere ut av mellomøret. Ballongen fås kjøpt på apoteket.

I de tilfellene hvor væsken ikke forsvinner med vent-og-se strategien, vil man derimot vurdere operasjon.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan utføres behandlingen?

Innlegging av øredren eller ventilasjonsrør gjøres hos ØNH lege. Selve prosedyren gjøres vanligvis mens barnet er i narkose, det vil si at barnet sover under inngrepet. Store barn kan i noen tilfeller opereres med lokalbedøvelse.

Selve inngrepet er raskt over, og tar i de fleste tilfeller bare ca. 15 minutter. Legen kan legge inn ett av to typer ventilasjonsrør; et kort øredren og et lengre øredren.

I noen tilfeller vil legen anbefale å operere ut forstørrede falske mandler i samme seanse, for å redusere risikoen for tilbakefall.

Operasjonen gjøres poliklinisk, det vil si at barnet kan reise hjem samme dag som behandlingen finner sted.

(Tjenester / behandlinger)

Hva skjer etter innlegingen av dren i øret?

De første ukene etter behandlingen kan det være lurt å unngå at det kommer vann inn i øregangen og videre inn i mellomøret. Man anbefaler gjerne å legge en bommullsdott tilsmørt med vaselin i øregangen under bading eller dusjing de første ukene. Etter dette kan man benytte ørepropper fra apoteket. Det er derimot viktig at du følger rådene fra legen som behandlet barnet ditt.

Dersom legen har operert inn et kort øredren, vil det vanligvis ligge inne i trommehinnen i ca 6-12 måneder, før det faller ut av seg selv etter hvert som trommehinnen gror. Dersom legen har benyttet et langt øredren, må det oftest fjernes ved et nytt inngrep på et senere tidspunkt.

ANNONSE