Priser | Fødsel og fødested

Søk blant 4 700 klinikker
51 treff
NB! Tjenester markert med gjelder kun ved refusjon og krever henvisning.
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale
Jordmor, Hjemmefødsel Hjemmejordmortjeneste i Tromsø-området. Drives av gruppe på fire jordmødre. Hjemmefødsel --- Bestill time 0 d. ventetid Hjemmefødsel Jordmorkroken 7 000,- Bestill time Hjemmefødsel Hjemmefødsel i Bergen 8 000,- Bestill time Allmennlege Sara Kalstad, Legefølge ved fødsel Royal Legesenter 30 000,- Bestill time Hjemmefødsel Jordmor Lykkeliten --- Bestill time Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Harstad Sykehus --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Nordlandssykehuset somatikk, Bodø --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Ålesund sjukehus --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Sykehuset Namsos --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Sykehuset Innlandet, Elverum --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Molde sjukehus --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Sykehuset Innlandet, Lillehammer --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Ullevål sykehus (Oslo universitetssykehus) --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Drammen sykehus --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Sykehuset i Vestfold, Tønsberg --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Haugesund Sjukehus --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling St. Olavs Hospital --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Stavanger universitetssjukehus --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Sykehuset Innlandet, Kongsvinger-Somatikk --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Sørlandet sykehus, Arendal --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Haukeland sykehus --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Tromsø Universitetssykehus --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Sykehuset Telemark, Skien --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Bærum sykehus --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet --- Fødselsomsorg og fødested, Fødestue Sykehuset Innlandet, Tynset --- Fødselsomsorg og fødested, Fødeavdeling Sykehuset Levanger --- Fødselsomsorg og fødested, Fødestue Sykehuset Levanger ---

ANNONSE