ANNONSE

Fjerne vorte (utvekst)

Fjerne vorter og andre utvekster i huden kan gjøres ved en rekke ulike metoder, inkludert frysing, laser, radiofrekvens og med operasjon.

Behandlingen gjøres av kosmetiske årsaker, dersom vorten gir ubehag og dersom man er usikker på om hudforandringen er godartet eller ondartet.

Fjerne vorte (utvekst)
Illustrasjon: Fjerne vorte (utvekst)
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Fjerne vorte (utvekst)»

Hvordan behandler man vorter og utvekster i huden?

Vorter er forhøyninger eller utvekster i huden som skyldes infeksjon med et virus, humant pappiloma virus (HPV). De dannes oftest på fingre, hender og føtter. Vorter på føttene kalles for fotvorter, mens vorter omkring kjønnsorganene kalles for kjønnsvorter. Utvekstene er godartede, faktisk vil de fleste vortene i huden forsvinne av seg selv innen måneder til et par år. Dette skyldes at kroppens eget immunforsvar dreper HPV viruset som er årsaken til vortene.

I noen tilfeller bruker kroppen derimot lengre tid enn normalt på å kvitte seg med viruset, i andre (få) tilfeller klarer ikke kroppen å kvitte seg med viruset overhode. Noen vorter kan dessuten gi plager som ømhet og ubehag, eller kan være til kosmetisk bryderi.

Behandling mot vorter kan man enten gjøre selv, eller man kan få hjelp av lege. De vanligste behandlingsformene er:

 • egenbehandling
 • behandling hos fotterapeut
 • behandling med medisiner hos legen
 • frysebehandling
 • laser
 • radiofrekvens
 • elektroterapi

Egenbehandling av vorter

Man kan få kjøpt egenbehandling mot vorter reseptfritt på apoteket. Eksempler på disse er Verucid (som inneholder salicylsyre) og Vortefri (som inneholder maursyre). Behandlingen kan vedvare flere uker og inntil noen måneder før ønsket effekt er oppnådd.

Salicylsyre fungerer ved å fjerne døde hudceller fra vorten. I tillegg til å påføre Verucid bør man skrape av vorten jevnlig med en fil. Du må også passe på å beskytte hudområdet omkring vorten. Salicylsyre finnes også i sterkere oppløsning, men for å kjøpe dette trenger man resept fra lege.

Det finnes også muligheter for å kjøpe egne produkter for frysebehandling som du kan benytte hjemme. Frysebehandling hjemme benytter ikke så lave temperaturer som frysebehandling hos lege og er derfor generelt mindre effektivt.

(Litteratur)

Behandling hos fotterapeut

Fotterapeut er autorisert helsepersonell med kompetanse innen forebygging, utredning og behandling av sykdommer og plager i føtter og negler. Fotterapeuten kan hjelpe deg med forebygging og behandling av fotvorter gjennom råd om korrekt skobruk, god fothygiene og stell av føttene dine.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling med medisiner hos legen

Legen kan behandle vortene ved å smøre på medisiner etter at vorten er skrapet ned. Behandlingen kan gjøres alene eller i kombinasjon med annen behandling (som frysebehandling eller laser). Blant de mest anvendte medisinene legen bruker er

 • Salicylsyre
 • Podophyllin
 • Bleomycin
 • Canthacur
 • Triklorsyre

Salicylsyre

Legen kan behandle vortene med medisiner som salicylsyre i sterkere konsentrasjon enn de du får uten resept. I tillegg kan behandling med medisiner som stimulerer immunforsvaret ditt til å bekjempe viruset i vortene være nyttig. Dette gjelder spesielt dersom annen behandling som frysebehandling eller laserterapi ikke har ført frem.

Bleomycin og Canthacur

Bleomycin er et slikt stoff som stimulerer ditt eget immunforsvar til å bekjempe vorteviruset. Vanligvis må behandlingen gjentas flere ganger for ønsket effekt. Legen vil også vanligivs skrape ned vorten før stoffet sprøytes inn. Denne behandlingen er sjelden førstevalget for fjerning av vorter, men kan være aktuelt i utvalgte tilfeller hvor andre metoder ikke har ført frem.

En annen medisin som kan ha effekt mot vorter er Canthacur, denne medisinen virker ved å hemme viruset og kan slik bidra til å fjerne vorten.

Både Bleomycin og Canthacur kan gi givirkninger som blemmedannelser i huden lokalt.

Podophyllin og triklorsyre

Andre medisiner som legen kan bruke til å fjerne vortene er Podophyllin og triklorsyre. Podophyllin virker ved å hindre celledelingen i vorten og gjør at kroppen lettere klarer å kvitte seg med viruset.

(Tjenester / behandlinger)

Frysebehandling (kryoterapi) av vorter

Frysebehandling, også kalt kryoterapi, er en av de aller vanligste behandlingsformene hos lege, dersom du ønsker å fjerne vorter. Dette skyldes at behandlingen er effektiv, rask og trygg. I tillegg er risikoen for arrdannelse lav. Ulempen med frysebehandling er at metoden kan gi en del ubehag under selve prosedyren.

Hvordan foregår behandlingen

Frysebehandling eller kryoterapi hos lege innebærer at man fryser vorten bort med flytende nitrogen (eventuelt vha CO2 eller DEMP).

Ved kryoterapi hos legen benyttes mye lavere temperaturer enn frysebehandling som kjøpes på apoteket, ved behandling med flytende nitrogen benyttes temperaturer ned mot minus 190 grader celcius. Nedkjølingen gir en kontrollert forstskade i vorten og huden omkring. Frostskaden gjør at cellene i vorten dør, i tillegg ødelegges blodårene som forsyner vorten. Dette medfører at vorten i de fleste tilfeller mister næringstilførselen og faller av etter en viss tid.

Få timer etter behandlingen dannes det vanligvis en blemme i huden, blemmen kan være klar eller ha mer lilla farge dersom det har oppstått en liten blødning i huden, dette er normalt. Etter noen få dager dannes det en skorpe i huden som gjerne forsvinner etter 5-10 dager i ansiktet og etter ca 3 uker på hender. Vanligvis tilheler huden uten arrdannelse.

Behandlingen må oftest gjentas flere ganger før man kan forvente fullgod effekt.

Ulemper

Vanligvis tilheler huden fint etter frysebehandling. I sjeldne tilfeller kan det oppstå arrdannelse eller pigmentforandringer etter frysebehandling. Andre potensielle komplikasjoner er nervepåvirkning og infeksjon. I enkelte tilfeller kan vorten vokse tilbake dersom den ikke var helt fjernet, dette ses sjeldnere ved kirurgisk fjerning eller ved bruk av medisiner i tillegg. En ulempe med kryobehandling er at den ofte oppleves som ubehagelig mens terapien pågår, den egner seg derfor ofte ikke godt på barn.

Fordeler

Kryobehandling av vorter gir relativt lav risiko for arrdannelser i huden, i motsetning til ved kirurgisk fjerning av hudforandringer. I tillegg egner behandlingen seg til fjerning av flere vorter i samme seanse, siden nedfrysingen av hver vorte går raskt.

Frysebehandling av hud utvekster bør ikke gjøres ved mistanke om hudkreft

Dersom det foreligger den minste mistanke om hudkreft må man ikke frysebehandle hudutveksten.

Ved mistanke om hudkreft må utveksten fjernes i sin helhelt slik at den kan analyseres i mikroskop.

Laserbehandling av vorter og utvekster

Hvordan foregår laserbehandling av vorter

Ved laserbehandling benytter man vanligvis relativt kraftigere lasere med høy energi, laseren ødelegger de infiserte hudcellene i vorten og gjør at den tilbakedannes. Behandlingen kan gi et visst ubehag, det er derfor vanlig at du får litt lokalbedøvelse i huden i forkant.

Laser er ofte ikke førstevalget ved vortebehandling, men reserveres normalt som et behandlingsalternativ der enklere behandling som pensling ikke har ført frem. Laserbehandling anses som omtrent like effektivt som frysing (kryoterapi) og elektroterapi.

Fordeler

 • Kan være en effektiv og presis metode for å fjerne vortene
 • Er godt egnet dersom du har mange vorter som skal behandles
 • Normalt sett etterlater behandlingen seg ikke arr i huden (i motsetning til ved operasjon)

Ulemper

 • Kan være relativt kostbart
 • Du trenger vanligvis lokalbedøvelse siden behandlingen kan gi et visst ubehag

Laserbehandling av andre utvekster

Laserbehandling er også en effektiv behandling av andre små utvekster i huden. Talgvorter og talgkjertler er vanlige utvekster som egner seg godt til fjerning blant annet ved laserbehandling.

Talgvorter

Talgvorter, også kalt senile vorter, gammelmannsvorter eller seboreisk keratose, er vanlig forekommende, godartede hud utvekster. Talgvortene egner seg godt for fjerning med laser.

Talgkjertler

Talgkjertelhyperplasi er en overvekst av talgkjertlene i huden. Talgkjertelhyperplasi ses som gule eller hvite kuler i huden. Vanlige områder for talgkjertelhyperplasi er i ansiktet som omkring pannen og kinnene, men også på brystet.

Talgkjertel hyperplasi egner seg godt for behandling med laser.

Kirurgisk fjerning av vorter

Hvordan foregår kirurgisk fjerning av vorter og hudutvekster?

Ved kirurgisk fjerning av vorter og små utvekster i huden skjærer legen ut hudforandringen med en liten kniv (skalpell). Inngrepet gjøres i lokalbedøvelse, dette sikrer at du ikke opplever smerter eller ubehag når legen fjerner vorten. Såret som dannes lukkes med et par små sting.

Fordeler

Kirurgisk fjerning av utvekster i huden er den eneste metoden hvor man samtidig fjerner utveksten og får muligheten til å sende inn hele vevsbiten til analyse i mikroskop. Operasjon er derfor den anbefalte metoden dersom man ikke sikkert kan utelukke hudkreft.

Operasjon er også i noen tilfeller "siste utvei" for fjerning av vorten, dersom man ikke lykkes i å fjerne utveksten med andre metoder.

Ulemper

Ulempen med kirurgisk behandling av vorter og andre utvekster er at det alltid vil oppstå et arr etter behandlingen. I tillegg er det nødvendig med lokalbedøvelse i huden for å unngå ubehag under prosedyren.

Operasjon egner seg dårlig dersom du skal fjerne mange vorter.

Hvordan gjøre arret penest mulig?

Hudleger og plastikkirurger er spesielt dyktige til å etterlate seg minst mulig arr i forbindelse med inngrep i huden. Øre Nese Hals spesialister har spesialkompetanse ved inngrep i hode/hals området. Det kan derfor være lurt å benytte leger med god kompetanse innen dette området dersom man skal fjerne utvekster som befinner seg i synlige hudområder (som for eksempel i ansiktet eller på hender).

(Tjenester / behandlinger)

Fjerning av vorter med radiofrekvens behandling

Vorter og hudutvekster fjernes med radiofrekvens behandling (RF) spesielt dersom man er opptatt av at det etterlater seg minst mulig arr der vorten var.

Ved fjerning av vorter med RF blir det oftest ikke noe arr i det hele tatt, men mindre arrforandringer kan forekomme i enkelte sjeldne tilfeller.

Hvordan utføres behandlingen?

I de fleste tilfeller får du litt lokalbedøvelse i huden under føflekken som skal fjernes. Legen benytter så radiofrekvensenergi til å fjerne utveksten. Du kjenner da ikke noe ubehag, siden området er bedøvet.

Fordeler

Ved RF behandling slipper man å lage kutt i huden med kniv og man trenger ikke sette sting i huden (sy). Risikoen for arrdannelse er derfor liten.

Ulemper med radiofrekvens behandling

RF behandling er dyrere enn kirurgi siden radiofrekvens utstyret er dyrt. I tillegg gir ikke fjerning av utvekster med radiofrekvens energi muligheten til prøvetakning, noe som er avgjørende dersom man er usikker på hva utveksten er.

Elektroterapi (brenning) av vorter

Også brenning eller elektroterapi av vorter en slags "siste utvei" i behandlingen av vorter. Ulempen med denne type behandlingen fremfor kirurgisk fjerning er at man ikke får samtidig vevsprøve av hudforandringen man fjerner.

Hva kan du gjøre selv? 

 • Unngå å ta på vortene til andre, og dine egne vorter
 • Unngå å dele håndkler, sko og sokker med andre
 • Ikke gå barbent på offentlige steder
 • Unngå å skrape og ripe i egne vorter da det lettere kan gjøre at du sprer viruset til nye områder på kroppen din
 • Prøv å passe på at hender og føtter er tørre og rene
ANNONSE