ANNONSE

Fjerne føflekk

Å fjerning føflekk gjøres vanligvis for å utelukke føflekkreft eller av kosmetiske årsaker.

Dersom legen ikke kan utelukke føflekkreft bør man benytte kirurgisk behandling og fjerne pigmentforandringen i sin helhet. I andre tilfeller kan andre metoder som frysebehandling, radiofrekvens og laserbehandling være godt egnet.

Fjerne føflekk
Illustrasjon: Fjerne føflekk
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Fjerne føflekk»

Hva er en føflekk (melanom)?
Illustrasjon: Hva er en føflekk (melanom)?

Hva er en føflekk (melanom)?

En føflekk er en farget hudflekk som dannes av hudens pigmentceller (melanocytter). Føflekker kalles også for nævus og melanom. De aller fleste føflekkene dannes etter fødselen og er ikke som mange tror tilstede allerede fra fødselen.

Hvor mange føflekker man utvikler bestemmes i hovedsak av dine gener og hvor mye sol man utsettes for i barneårene, jo mer sol jo flere føflekker. Føflekkene dannes som kroppens respons på soleksponeringen for å beskytte DNA (arvematerialet) i cellene.

Føflekker er normalt godartede pigmentflekker i huden som ikke trenger noen behandling eller utredning. I enkelte tilfeller kan det derimot utvikle seg kreft fra føflekker, også kalt føflekkreft eller malignt melanom. Dersom du har mistanke om føflekkreft bør du kontakte lege straks for utredning. Dette gjelder spesielt dersom føflekken

  • vokser
  • klør eller blør
  • har uskarp avgrensning mot omgivende hud
  • endrer farge
  • har ujevn eller vekslende farge, spesielt dersom den har svarte områder

Hvorfor fjerne føflekk?

Føflekker er i utgangspunktet godartede pigmentflekker i huden som ses normalt hos alle mennesker. Man trenger i utgangspunktet derfor ingen behandling av disse pigmentflekkene.

Dersom man mistenker føflekkreft eller annen form for hudkreft (se over) må føflekken alltid fjernes, slik at den kan sendes til analyse under mikroskop. Mange ønsker derimot også å fjerne føflekker av kosmetiske årsaker, eller dersom føflekken ligger uheldig til i forhold til tettsittende klær.

Hvordan fjerne føflekk?

Dersom legen ikke kan utelukke føflekkreft bør føflekken alltid fjernes kirurgisk, det vil si at legen skjærer ut føflekken slik at den kan sendes til nærmere analyse i mikorskop. Dette er den eneste måten å påvise eller utelukke føflekkreft på. Ulempen med kirurgisk fjerning er at enhver operasjon alltid vil etterlate seg et arr i huden i etterkant.

Hvis du ønsker å fjerne en føflekk først og fremst av kosmetiske årsaker, kan derfor andre behandlinger være bedre egnet. I tillegg til kirurgi finnes følgende metoder for fjerning av føflekk

  • frysebehandling (kryoterapi)
  • laserbehandling
  • radiofrekvensbehandling (RF)
(Litteratur)

Fjerne føflekk ved operasjon

Føflekker fjernes med operasjon først og fremst dersom man ønsker å utelukke føflekkreft. Operasjon av føflekk av kosmetiske årsaker er mindre vanlig, siden ethvert kirurgisk inngrep alltid vil etterlate seg et lite arr i huden.

Hvordan foregår behandlingen

Fjerning av føflekk med kniv er et svært lite inngrep som gjøres i lokalbedøvelse. Selve prosedyren tar normalt bare et par minutter.

Før behandlingen vil legen vaske huden omkring føflekken for å hindre at det oppstår infeksjon i etterkant. Deretter settes litt lokalbedøvelse i huden omkring føflekken, dette sikrer at du ikke opplever smerter eller ubehag når føflekken fjernes. Det er vanlig å kjenne litt ubehag og spreng akkurat når bedøvelsen settes, men dette går svært raskt over. Nå er alt klart for at legen kan skjære ut føflekken med en liten kniv (skalpell). Deretter lukkes såret med et par sting i huden. Stingene oppløses selv, eller du får ny avtale om fjerning av stingene etter 1-2 uker.

Fordeler med kirurgisk fjerning

Kirurigsk fjerning gir legen muligheten til å sende inn føflekken til analyse under mikroskop, slik kan man på en sikker måte kan utelukke at det foreligger kreftceller. Dette er derfor den eneste metoden som anbefales dersom man på forhånd ikke kan utelukke føflekkreft.

Ulemper med kirurgisk fjerning

Fjerning av føflekk med kniv er et svært lite og enkelt inngrep som gir lav risiko for komplikasjoner. Som ved alle operasjoner kan det derimot oppstå infeksjon, nerveskader og pigmentforandringer i huden.

Det man må være klar over er derimot at det er umulig å unngå at det oppstår et arr i huden etter inngrepet. Hvor stort og synlig arret blir, er derimot avhengig av flere faktorer. Blant de viktigste faktorene er kompetansen til legen som utfører operasjonen, samt egenskaper ved huden din. Det er derfor viktig at du velger en lege med god kompetanse på dette området, spesielt dersom føflekken sitter i et synlig område av huden, slik som i ansiktet eller på hendene. Generelt er det hudleger og plastikkirurger som har best kompetanse til å lage minst mulig og penest mulig arr etter inngrep i huden. Ved inngrep i hode/hals området har Øre-Nese-Hals leger spesialkompetanse.

Her kan du kan lese mer om faktorer som påvirker arrdannelse i huden.

(Tjenester / behandlinger)

Fjerne føflekk med frysing (kryobehandling)

Hvordan foregår frysing eller kryobehandling av føflekk?

Det finnes flere ulike apparater som kan benyttes til kryobehandling, blant annet flytende nitrogen, CO2 og DEMP. Flytende nitrogen er den vanligste metoden.

Uansett hvilket apparat som benyttes er hensikten med kryobehandlingen å skape en kontrollert og lokalisert frostskade i vevet som behandles. Frostskaden gjør at cellene i området dør. Ved frysebehandling av føflekk vil pigmentcellene i føflekken dø og derfor tilbakedannes.

Få timer etter behandlingen dannes det vanligvis en blemme i huden, blemmen kan være klar eller ha mer lilla farge dersom det har oppstått en liten blødning i huden, dette er normalt.

Etter noen få dager dannes det en skorpe i huden som gjerne forsvinner etter 5-10 dager i ansiktet og etter ca 3 uker på hender. Vanligvis tilheler huden uten arrdannelse. Dette er en av fordelene med kryobehandling fremfor kirurgi.

Mulige komplikasjoner ved kryobehandling

Vanligvis tilheler huden fint uten komplikasjoner. I noen tilfeller kan det oppstå infeksjon i hudområdet. Andre komplikasjoner er arrdannelse i huden, pigmentforandringer som blekere hud (hypopigmentering) og nervepåvirkning. I enkelte tilfeller kommer også hudforandringen tilbake dersom den ikke var helt fjernet.

Fordel ved kryobehandling av føflekk

En fordel ved kryobehandling av hudforandringer er at det er relativt lav risiko for arrdannelser i huden, i motsetning til ved kirurgisk fjerning av hudforandringer hvor det alltid oppstår et arr.

Frysebehandling av føflekk bør ikke gjøres ved mistanke om føflekkreft

Dersom det foreligger den minste mistanke om føflekkreft må man ikke frysebehandle føflekken. Ved mistanke om føflekkreft må føflekken fjernes i sin helhelt slik at den kan analyseres i mikroskop. Fjerning av føflekk ved mistanke om kreft gjøres kirurgisk (se over).

Fjerning av føflekk med laser

Føflekker fjernes med laser dersom man er opptatt av at det etterlater seg minst mulig arr der føflekken var. Ved laserbehandling blir det (som ved frysebehandling og radiofrekvens) oftest ikke noe arr i det hele tatt, men mindre arrforandringer kan forekomme i noen tilfeller.

Hvordan utføres behandlingen?

Før behandlingen starter vil du gjerne få litt lokalbedøvelse i huden omkring føflekken som skal fjernes. Legen benytter så laseren til å fjerne føflekken. Du kjenner ikke noe ubehag under selve prosedyren.

Siden legen ikke er brukt kniv til å fjerne føflekken trenger man normalt ikke å sette noen sting i huden i etterkant. Det er heller ikke behov for plaster.

Etter noen timer utvikler det seg en skorpe der føflekken var, denne skorpen skal ikke rives av, men faller selv av ca 1 uke etter behandlingen. Det er viktig å unngå soleksponering i det behandlede området den første tiden, dette for å redusere risikoen for pigmentforandringer.

Hvilke type laser benyttes?

Ved fjerning av føflekk med laser benytter man gjerne kraftigere lasere enn det som benyttes i annen kosmetisk behandling. Ofte benytter man en såkalt ablativ CO2 laser.

Som ved frysebehandling bør man ikke fjerne føflekker med laser dersom man har den minste mistanke om føflekkreft. I så fall må føflekken fjernes i sin helhet slik at man kan analysere den under mikroskop.

Fjerne føflekk med radiofrekvensbehandling

Som ved laserbehandling og frysebehandling velger man å fjerne føflekker med radiofrekvens (RF) dersom man er opptatt av å redusere risikoen for arrdannelse i forbindelse med inngrepet. Ved fjerning av føflekk med radiofrekvensenergi blir det oftest ikke noe arr i det hele tatt, men mindre arrforandringer kan forekomme i enkelte sjeldne tilfeller.

Hvordan utføres behandlingen?

I de fleste tilfeller får du litt lokalbedøvelse i huden under føflekken som skal fjernes. Legen benytter så radiofrekvensenergi til å fjerne føflekken. Du kjenner ikke noe ubehag, siden området er bedøvet.

Som ved laserbehandling og frysebehandling er det ikke er brukt noen kniv til å fjerne føflekken, du trenger derfor hverken sting i huden eller plaster/bandasje i etterkant.

Ved mistanke om føflekk kreft benyttes ikke radiovrekvens behandling

Ved mistanke om føflekkreft må føflekken skjæres ut slik at man kan sende den inn til analyse i mikroskop.

ANNONSE