ANNONSE

Fjerne brystimplantat

Fjerne brystprotese er en operasjon hvor kirurgen fjerner brystprotesen uten å legge inn ny protese.

Se her dersom du ønsker å fjerne den gamle protesen og legge inn ny.

Fjerne brystimplantat
Illustrasjon: Fjerne brystimplantat
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Fjerne brystimplantat»

Hvorfor fjerne brystprotese?

Det er relativt uvanlig at man ønsker å fjerne innlagte brystproteser uten å legge inn nye proteser.

Noen kvinner ønsker likevel å fjerne protesen fordi de ønsker mindre bryster igjen. Andre vil oppleve at det utvikler seg noe sideforskjell mellom brystene eller feilplassering av protesen. Det kan da være aktuelt å fjerne protesene uten å legge inn nye.

Utvikling av kapseldannelse er en annen årsak til at enkelte fjerner brystprotesene, men man må da ofte fjerne både protese og kapseldannelsen. Se her for mer informasjon om fjerning av kapseldannelse og protese!

Hvordan fjerner man brystprotesene?  

Fjerning av brytproteser gjøres med et enkelt lite kirurgisk inngrep hvor kirurgen fjerner brytprotesen gjennom et snitt i huden på samme sted hvor brytprotesen ble lagt inn tidligere.

ANNONSE