ØREVOKS

Ørevoks eller cerumen er et naturlig produkt som dannes i øregangene for å holde øregangene rene og beskytte dem mot infeksjon. Ørevoksen skilles normalt ut av øregangen av seg selv.

I noen tilfeller kan ørevoks hope seg opp eller samle seg lengre inne i øret mot trommehinnen og gi symptomer som smerter, nedsatt hørsel og svimmelhet. I de fleste tilfeller kan man forebygge og behandle plager av ørevoks selv.

Hva er ørevoks

En blanding av hudceller i øregangen, hår, svette og væske skilt ut av kjertler i øregangene danner ørevoks. Ørevoksen dannes kun i den ytre delen av ørekanalen, ikke lengre inne mot trommehinnen. Ørevoksen vandrer så ut langs ørekanalen og skilles ut av seg selv. 

Små barn danner normalt mer ørevoks enn eldre, mens eldre gjerne danner ørevoks som er mer seig og mindre væskefylt.

Hva gjør ørevoks

Ørevoksen har en viktig funksjon i øregangen hvor den hjelper med å holde øregangen ren, filtrerer mot støv og beskytter øregangen mot infeksjon.

Årsaker til ørevoks plager og "tette ører"

Tørrere og hardere ørevoks disponerer for at ørevoksen vanskeligere vandrer ut øregangene som normalt og i stedet blir liggende igjen i øregangen hvor den bygger seg opp og etter hvert tetter igjen ørekanalen.

Eldre danner normalt tørrere ørevoks enn yngre, dette medfører at svært mange fler eldre er plaget med ørevoks enn yngre.

Noen er født med litt trangere øreganger enn andre, dette kan disponere for at øregangene lettere tetter seg.

Irritasjon og betennelse i øregangene gjør at det produseres større mengder ørevoks. Personer med eksem i øregangene har derfor en større tendens til å få plager med for mye ørevoks.

Ørevoks symptomer (symptomer på ørevoks plugg)

Ørevoks er helt normalt og har faktisk en viktig funksjon for å rense og beskytte øregangene. For mye ørevoks, opphopning av ørevoks eller dannelse av en ørevoks plugg vil derimot kunne gi symptomer og plager.

Ørevoksen dannes kun i den ytre delen av øregangen. Spesielt viktig er det å ikke dytte ørevoks lengre inn feks med Q-tips da dette kan lage en såkalt ørevoks plugg som stenger øregangen.

Typiske symptomer som kan oppstå som følge av ørevoks er

  • Smerter i øret
  • Tette ører
  • Nedsatt hørsel
  • Tinnitus (øresus)
  • Svimmelhet
  • Øreinfeksjon
  • Hoste

Ørevoks behandling

Ørerens med olje

Plager som følge av ørevoks kan du i de aller fleste tilfeller behandle selv hjemme. I første omgang anbefales det å benytte seg av olje som for eksempel matolje. Oljen kan du dryppe et par dråper av inn i øregangen på den tette siden. Etter at du har dryppet olje i øregangen blir du liggende med motsatt øre ned i noen minutter. Oljen mykner opp ørevoksen og vil i de fleste tilfeller gjøre at ørevoksen kommer ut av seg selv som normalt innen et par dager.

Ørerens med Vaxol

Man kan også få kjøpt flere preparater som kan benyttes til ørerens på apoteket, som for eksempel Vaxol, men de har i praksis samme effekt som matolje.

Øreskylling

Dersom det ikke fungerer med oljebehandling bør ørevoksen skylles ut. Øreskylling kan du gjøre selv hjemme ved hjelp av en gummisprøyte. Det er da viktig å skylle med lunket vann da kaldt vann inn i øregangen vil gjøre deg svimmel.

Mikrosug og annen behandling hos Øre Nese Hals lege

Dersom man ikke kommer til mål med olje eller skylling hjemme bør du behandling hos lege. I de fleste tilfeller vil fastlegen eller annen allmennlege kunne få ut ørevoksen med øreskylling. I spesielt vanskelige tilfeller vil Øre Nese Hals lege kunne fjerne ørevoksen ved hjelp av mikrosug eller andre instrumenter.

Hvordan forebygge oppbygging av ørevoks

Det finnes ingen veldig god forebyggende behandling mot oppbygging av ørevoks etter som noen er mer disponerte for å få plager med ørevoks enn andre. Det er derimot viktig å unngå å irritere øregangene som ved å skrape øregangen med skarpe neiler etter som irriterte øreganger produserer mer ørevoks. Det er også viktig å ikke bruke Q-tips og lignende til å dytte ørevoksen lengre inn i øregangen og lage en ørevoks plugg. 

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider