ANNONSE

Mortons nevrom

Mortons nevrom er en godartet, men smertefull tilstand som påvirker en av nervene mellom tærne.

Vanlige symptomer ved Mortons nevrom er stikkende eller brennende smerter, vanligvis mellom 3. og 4. tå.

Mortons nevrom
Illustrasjon: Mortons nevrom
Sist oppdatert: 7. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er Mortons nevrom?

Mortons nevrom er en tilstand hvor det har oppstått en fortykkelse på en av nervene mellom tærne i foten. Tærne nummereres gjerne fra 1-5 hvor 1 er stortåen og 5 er lilletåen. Mortons nevrom oppstår oftest mellom 3. og 4. tå eller 2. og 3. tå.

Man antar at nervefortykkelsen er ikke en svulst, men oppstår som følge av økt trykk og kompresjon på nerven fra omgivende strukturer i foten. Trange og høyhælede sko kan ofte utløse tilstanden.

De aller fleste blir kvitt plagene ved å benytte korrekt skotøy, spesialtilpassede innleggssåler og eventuelt kortisoninjeksjon. I noen tilfeller er det nødvendig med operasjon.

Hvorfor oppstår Mortons nevrom?

Man antar at Mortons nevrom oppstår fordi en av nervene i foten blir irritert. Faktorer som bidrar til denne irritasjonen er trolig trykk og kompresjon fra omgivende strukturer som bein, sener og ligamenter i foten.

Man ser blant annet at personer som går med trange eller høyhelede sko, og personer som belaster foten mye i forbindelse med for eksempel jogging, er mer utsatt for å utvikle tilstanden. Det samme gjelder personer med avvikende form i fotbuen som for eksempel plattfot.

Mortons nevrom er ca 8-10 ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn. Tilstanden kan oppstå i alle aldre, men er vanligst hos middelaldrende kvinner.

Symptomer

Symptomene ved Mortons nevrom har en tendens til å forverre seg ved aktivitet og ved bruk av trangt skotøy. Vanligvis vil plagene avta under hvile.

Følgende symptomer er vanlige ved Mortons nevrom:

 • Kribling mellom tærne. I tidlig fase av tilstanden kan man oppleve lett kribling eller ubehag mellom tærne der den irriterte nerven ligger.
 • Smerter i foten. Etter hvert som nerven blir mer irritert og fortykket, er det vanligste symptomet en enten stikkende eller brennende smerte i forfoten eller under tåballene. Smerten stråler vanligvis fremover mot tærne og blir verre under aktivitet. Det er sjelden at du opplever smerter om natten.
 • Nummenhet. Enkelte opplever nummenhet i tærne som nerven forsyner.
 • Stein i skoen. Noen opplever følelsen av en stein inne i skoen.

Ikke sjelden vil man oppdage Mortons nevrom hos personer som tar MR av foten av andre årsaker. Mange har altså en fortykket og irritert nerve uten å oppleve symptomer.

Når bør du oppsøke lege?

Mortons nevrom er ikke en farlig tilstand, men dersom du har vedvarende plager som kan skyldes Mortons nevrom, bør du kontakte lege for nærmere utredning og behandling siden tilstanden da ofte ikke går over helt av seg selv. Det kan også være viktig at legen utelukker andre årsaker til plagene dine, slik som stressfaktur.

(Tjenester / behandlinger)

Utredning og diagnose

Legen vil ofte kunne stille diagnosen på bakgrunn av samtale og vanlig klinisk undersøkelse. Legen vil gjerne vite hvor lenge du har hatt plagene og hvilke aktiviteter som forverrer dem. Ved undersøkelse vil legen se nærmere på foten. Typisk vil han eller hun kjenne etter om man kan føle den fortykkede nerven. Ved å klemme mellom tærne vil legen vanligvis kunne fremprovosere de utstrålende smertene.

Ofte vil legen henvise deg videre til ultralyd av foten eller MR av foten for å påvise fortykkelse av nerven. Dersom legen mistenker tretthetsbrudd kan det være han eller hun henviser deg til røntgen av foten.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av Mortons nevrom

I mange tilfeller vil du bli kvitt plagene ved Mortons nevrom gjennom relativt enkle behandlingsmetoder som tilpassing av skotøy og eventuelt bruk av innleggssåle. Dersom du har vedvarende plager, kan injeksjon av kortison eller kirurgisk behandling bli nødvendig.

De vanligste behandlingsmetodene ved Mortons nevrom:

 • Tilpassing av skotøy
 • Spesialtilpassede innleggssåler
 • Smertestillende medisiner
 • Kortisoninjeksjon
 • Operasjon

Tilpassing av skotøy

Hensikten med å tilpasse skotøy dersom du har Mortons nevrom, er å unngå unødig kompresjon eller trykk mot forfoten. Spesielt er det viktig at du unngår sko med høye hæler, og sko som er trange og klemmer på forfoten og tærne. Ved å bruke romslige sko med lave hæler reduserer du trykket på forfoten, derved vil irritasjonen i nerven kunne avta og tilstanden gå over av seg selv.

Innleggssåle

I mange tilfeller kan en spesialtilpasset avlastende innleggssåle bedre balansen i fotbuen og bidra til å øke avstanden mellom beinene i forfoten. Slik kan sålen gi bedre plassforhold for nerven og bidra til at symptomene avtar.

Smertestillende medisiner

Smertestillende medisiner som NSAIDs (ibux, voltarol) kan ha god effekt på smertenetoppene ved Mortons nevrom, og kan derfor være nyttig inntil irritasjonen av nerven har gått tilbake. NSAIDs skal derimot ikke benyttes kontinuerlig over lang tid.

Kortisoninjeksjon

Kortison er en kraftig og lengevarende betennelsesdempende medisin. Dersom ikke behandling med skotøy og såler gir tilstrekkelig effekt, vil legen ofte anbefale kortisoninjeksjon for å redusere irritasjonen og betennelsen i nerven. Behandlingen gir gjerne god effekt på symptomene.

Operasjon av Mortons nevrom

Flere forskningsstudier har vist at en kombinasjon av romslige sko, spesialtilpassede såler og injeksjon med kortison og bruk av lette smertestillende medisiner gir god behandlingseffekt hos over 80 % av de som rammes av Mortons nevrom. Dersom du derimot ikke har tilstrekkelig effekt av slik konservativ behandling innen en periode på ca. 9-12 måneder, vil man vurdere operasjon av Mortons nevrom.

Under operasjonen vil kirurgen enten fjerne den fortykkede og irriterte nerven som er årsaken til symptomene dine, eller så vil han eller hun bedre plassforholdene i foten slik at irritasjonen skal gå tilbake etter operasjonen. Inngrepet gjøres poliklinisk, det vil si at du kan reise hjem samme dag.

Tilhelingstiden etter operasjon vil kunne variere avhengig av hvilken metode som benyttes. Vanligvis vil du kunne belaste foten rett etter operasjonen dersom legen har fjernet den irriterte nerven. Tilhelingstiden ved såkalt dekompresjon hvor kirurgen har bedret plassforholdene for nerven er noe lengre, vanligvis ca. 1-6 uker. Uavhengig av operasjonsmetode er det derimot viktig at du sitter med foten høyt den første tiden etter inngrepet, for å unngå unødig hevelse. Stingene fjernes vanligvis etter ca. 2 uker.

Hvordan er langtidsutsiktene ved Mortons nevrom?

Mortons nevrom er heldigvis ikke en farlig tilstand, men kan ubehandlet medføre plagsomme symtptomer som kan hindre deg i å utføre daglige aktiviteter. Tidlig behandling er viktig for å forhindre forverring av tilstanden.

De aller fleste, over 80 %, vil bli kvitt plagene med såkalt konservativ behandling (uten operasjon). Dersom du ikke blir kvitt plagene av konservativ behandling, er det gode muligheter for at du blir frisk etter operasjon. Ca. 80 % av de som opereres opplever å bli kvitt plagene.

Hvordan kan du forebygge mot Mortons nevrom?

Dersom du ønsker å forebygge mot Mortons nevrom, eller dersom du allerede har hatt denne tilstanden og ønsker å unngå tilbakefall, er den viktigste forebyggingen å unngå feil og unødig belastning av foten:

 • Unngå bruk av sko som har trang forfot
 • Unngå bruk av høyhælede sko
 • Benytt innleggssåler som støtter opp om fotbuen din, dersom du har behov for dette
ANNONSE