ANNONSE

Livmorkreft

Livmorkreft er den fjerde vanligste kreftformen hos kvinner.

Det vanligste stymptomet på livmorkreft er unormal blødning fra skjeden. Dersom man opplever unormal blødning bør du kontakte lege.

Livmorkreft
Illustrasjon: Livmorkreft
Sist oppdatert: 3. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er livmorkreft?

Livmorkreft er den fjerde vanligste kreftformen hos kvinner og rammer først og fremst kvinner etter 40 års alderen, hyppigst omkring 60-70 års alderen.

Det vanligste stymptomet på livmorkreft er unormal blødning fra skjeden. Unormal blødning er alle blødninger etter overgangsalderen, samt mellomblødninger og kraftige menstruasjonsblødninger før overgangsalderen.

Dersom du opplever unormal blødning fra underlivet, bør du vurdere å kontakte lege, spesielt dersom plagene vedvarer.

Utredning av livmorhalskreft gjøres hos spesialist i kvinnesykdommer, gynekolog. Behandling er avhengig av en rekke faktorer, men i de fleste tilfeller vil legen anbefale å operere bort livmor, eggstokker, livmorhals og lymfeknuter i bekkenet.

Hvilke symptomer gir livmorkreft?

Symptomene ved livmorkreft skyldes i all hovedsak at det oppstår blødninger fra slimhinnen i livmoren. Livmorslimhinnen eller endometriet blør ganske lett, og dersom det oppstår en kreftsvulst i denne slimhinnen vil den i den fleste tilfeller blø på et relativt tidlig stadium. Dette gjør at de fleste tilfeller av livmorkreft kan oppdages relativt tidlig.

Blødning etter overgangsalderen er alltid en unormal blødning og bør utredes hos lege.

Mellomblødninger eller spesielt kraftige menstruasjonsblødninger bør også utredes hos lege, dersom tilstanden ikke er kjent fra tidligere. Spesielt gjelder dette dersom plagene vedvarer.

Andre symptomer på kreft i livmoren ses gjerne dersom sykdommen har kommet noe lengre, dette er symptomer på økende press i nedre del av magen eller hyppigere vannlatning.

Inndeling av livmorkreft

Livmoren består hovedsakelig av en ca 1 cm tykk muskelvegg, mens innsiden av livmoren er kledd med livmorslimhinnen. Det er fra livmorslimhinnen, eller endometriet, at de aller fleste tilfeller av kreft i livmoren oppstår. Denne type livmorkreft kalles på fagspråket endometriekreft.

Et fåtall av livmorkreft tilfellene oppstår fra muskulaturen i livmoren, denne kreftformen kalles sarkom.

Kreft i nederste delen av livmoren, livmorhalsen, er en annen type underlivskreft som utgår fra andre celletyper. Du kan lese mer om livmorhalskreft her.

(Litteratur)

Hva er årsaken til livmorkreft?

Det finnes gjerne ikke èn enkelt forklaring til hvorfor kreft i livmoren oppstår, men enkelte faktorer gir økt risiko for livmorkreft.

De aller fleste tilfeller av livmorkreft oppstår i fra slimhinnen i livmoren, endometriet. Endometriet er følsomt for det kvinnelige kjønnshormonet østrogen, og jo mer østrogen livmorslimhinnen utsettes for, jo større er risikoen for kreft i livmoren.

Økt påvirkning av østrogen ses blant annet hos kvinner som bruker hormonterapi. Økt mengde østrogen i kroppen hos overvektige er trolig også årsaken til at overvektige kvinner har noe økt risiko for livmorkreft. Det er også østrogenpåvirkningen som gjør at kvinner som kommer sent i overgangsalderen og har få eller ingen fødsler har noe økt risiko.

Bruk av p piller og hormonspiral har derimot en beskyttende effekt mot livmorkreft. Det samme gjelder om man har mange barnefødsler og om man kommer tidlig i overgangsalderen.

(Litteratur)

Hvordan stilles diagnosen?

Dersom du opplever symptomer på livmorkreft, som for eksempel blødning fra underlivet etter overgangsalderen, bør du utredes for å utelukke blant annet kreft i livmoren. Dersom du går til fastlegen eller allmennlege, vil legen gjerne henvise deg videre til gynekolog.

Gynekolog vil gjøre en gynekologisk undersøkelse og gjerne innvendig ultralyd for å se på livmoren.

Gynekologen kan også foreta en vevsprøve fra livmoren dersom han eller hun finner en forandring å ta prøve fra, dette kalles en livmorprøve eller pipelleprøve. Pipelle prøven kan påvise eller utelukke kreft med stor sikkerhet. Pipelle prøen kan gjøres på kontoret til gynekologen uten narkose.

I enkelte tilfeller er det derimot nødvendig med utskrapning av livmorslimhinnen for å få en sikker diagnose, dette kalles abrasio. Ved abrasio er det vanlig at du må bedøves i narkose, men selve prosedyren tar kort tid.

Ved fremdeles mistanke om kreft i livmoren etter begynnende utredning er det vanlig å ta røntgen undersøkelse eller CT undersøkelse av lungene (røntgen eller CT thorax) og gjerne MR av magen eller bekkenet (MR abdomen eller MR bekken) for å finne ut om kreft sykdommen bare begrenser seg til selve livmoren.

Livmorkreft behandling

Hvilken behandling som egner seg best ved kreft i livmoren er avhengig av flere faktorer. Blant de viktigste faktorene som avgjør behandlingen legen vil anbefale, er hvilken celletype kreftsvulsten har, hvor aggressive kreftcellene er og om kreftsvulsten er begrenset til bare en liten del av livmoren, en større del av livmoren eller om den har begynt å spre seg til andre organer.

Operasjon ved livmorkreft

Den vanligste behandlingen ved livmorkreft er operasjon hvor man fjerner livmoren og i tillegg også fjerner begge eggstokker og egglederne. I tillegg vil man gjerne fjerne lymfeknuter i bekkenet omkring livmoren.

Strålebehandling ved livmorkreft

Dersom kreftsvulsten har vokst seg gjennom mer en halvparten av livmorveggen, eller dersom kreftcellene er av en aggressiv type, vil legen gjerne anbefale strålebehandling etter operasjonen for å drepe eventuelt gjenværende kreftceller. Strålebehandlingen vil slik redusere riskoen for at kreften kommer tilbake.

I sjeldnere tilfeller kan det være aktuelt å også gi cellegift ved livmorkreft.

Hva gjøres etter behandlingen av kreft i livmoren?

Etter behandling vil man få oppfølgning med kontroll etter fast regime.

  • De første to årene etter behandlingen går man til kontroll hver 3. måned.
  • Fra tredje til femte året går man til kontroll hver 6. måned.
  • Etter fem år etter behandlingen går man til årlig kontroll.

Livmorkreft overlevelse

Prognosen ved livmorkreft er relativt god. Dette skyldes god behandling og spesielt at de fleste tilfeller av livmorkreft oppdages tidlig, siden livmorkreft har en tendens til å gi unormal blødning på et tidlig stadium. Totalt sett er det over 80 % av kvinnene som får livmorkreft som lever 5 år etter diagnosen ble stilt.

ANNONSE