ALLERGI

Allergi er en tilstand hvor kroppen sitt immunforsvar er mer sensitivt og hyperaktivt enn normalt. Dersom du er allergisk kan du få plager fra enten øyne, nese, lunger eller mage og tarm, avhengig av hvilken type allergi du har.

Allergi er en vanlig tilstand og ses hos nærmere en av tre. Vanlige sykdommer som skyldes allergiske reaksjoner er eksem, astma, høysnue og akutte allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner).

Hva er allergi?

Allergi betyr at kroppen sitt immunforsvar har økt følsomhet for ett eller flere stoffer som omgir oss. Kroppen danner normalt såkalte antistoffer som kroppen sitt immunforsvar bruker for å bekjempe virus og bakterier. I noen tilfeller danner kroppen derimot slike antistoffer mot andre, ufarlige stoffer i omverdenen, som pollen eller ulike typer matvarer.

Når disse antistoffene kommer i kontakt med pollenet eller matvaren, også kalt allergenet, settes det i gang en immunreaksjon i kroppen som gjør at det frisettes en rekke stoffer, deriblant såkalte histaminer. Histaminer er med på å danne en typisk allergisk reaksjon med for eksempel kløe, rennende øyne og hevelse.

Symptomer ved allergi

Hvilke symptomer man får ved en allergisk reaksjon er helt avhengig av hvilken type allergi man har.

Høysnue

Høysnue er en vanlig form for allergi som skyldes en allergisk reaksjon mot pollen. Ved høysnue er vanlige symptomer kløe i øynene og nesen og økt produksjon av væske i slimhinnen i øynene og nesen som gir rennende øyne og nese. Typisk for høysnue er at symptomene er avhengig av mengden pollen i luften.

De vanligste pollensortene å reagere på er pollen fra bjerk, hassel, gress, or og burot. Høysnue som følge av midd gir ikke sesongavhengige plager, men mer konstante plager gjennom hele året.

Allergiutløst astma

Visse former for asma skyldes en allergisk reaksjon, blant annet mot pollen. Hos svært mange er allergi uansett en medvirkende årsak til astma symptomene. Ved allergiutløst astma vil det oppstå en lokal allergisk reaksjon i luftveiene som gjør det vanskeligere å puste, man opplever seg tung i pusten, i noen tilfeller kan det høres pipelyder fra brystet. Som ved andre former for allergi oppleves symptomene verst i settinger hvor man er utsatt for det man er allergisk for (allergenet).

Allergi mot mat (matvareallergi)

Mange opplever allergiske reaksjoner mot matvarer. De vanligste symptomene ved matvareallergi er diare, kolikksmerter, tretthet og manglende energi og oppblåsthet i magen.

Kontakt allergi og eksem

Kontaktallergi er som navnet tilsier en allergisk reaksjon mot noe som kommer i kontakt med huden. Symptomene ved kontaktallergi er typisk et kløende, eksem utslett i huden som oppstår lokalt hvor huden kommer i kontakt med allergenet.

Hos barn er ofte eksem forårsaket av en allergisk reaksjon som kan påvises blant annet ved prikktest. Typisk ses reaksjoner på ulike matvarer (fisk, erter, egg og melk).

Anafylaktisk reaksjon 

En anafylaktisk reaksjon er en akutt, kraftig allergisk reaksjon som kan være dødelig. Ved mistanke om en anafylaktis kreaksjon må man kontakte 113.

Diagnose og utredning ved allergi

Dersom du mistenker at du er allergisk mot noe er det lurt å kontakte lege. Før du får time hos legen er det derimot en fordel om du registrerer i hvilke situasjoner du opplever symptomer på allergi, slik at det blir lettere å kartlegge hva du eventuelt er allergisk mot.

Dersom det er helt klart at du er allergisk og hva du er allergisk mot, trenger man ikke noen videre utredning, men ofte vil det være nødvendig med supplerende undersøkelser.

Ofte vil fastlegen kunne utrede og behandle allergi, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig med utredning av spesialister som hudlege.

Det finnes flere ulike allergitester som kan gi informasjon om du er allergisk og hva du er allergisk mot.

Blodprøver

Blodprøver kan avsløre om du har økt såkalt Total IgE som er totalmengden av IgE antistoffmengden i blodet. Total IgE sier noe om du er disponert for allergiske sykdommer som asthma, allergi og eksem.

Spesifikk IgE vil slå ut dersom du er allergisk mot en type allergen og gir på mange måter den samme informasjonen som utslag på prikktest (se under).

Prikktest

Ved prikktest legges det dråper med ulike stoffer på huden, som man ønsker å teste om du er allergisk mot. Det stikkes så et lite hull i huden gjennom dråpene, før man venter 15 minutter.

Jo større hevelse som oppstår omkring dråpen, jo mer sannsynlig er det at du er allergisk mot stoffet i dråpen (bjørk, midd etc).

Lappetest

Lappetest er en allergitest hvor man ønsker å undersøke om du har kontaktallergi.

Ved en lappetest limes ulike allergifremkallende stoffer fast til huden din ved hjelp av lapper. Lappene sitter på i 48 timer før de fjernes, og legen leser så av reaksjonen på huden.

Allergi - behandling

Den kanskje aller beste måten å unngå plager ved allergi, er å unngå stoffet man er allergisk mot.

Dette er derimot ikke alltid mulig. Mange benytter derfor såkalte allergidempende medisiner som antihistarminer og kortikosteroider, som demper symptomene.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å behandle allergi med såkalt allergi vaksine eller desensibiliserende behandling, hvor man regelmessig utsettes for stoffet man er allergisk mot ved injeksjon.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider