ANNONSE

Akilles ruptur

Røket akillessene (akillessene ruptur) er en relativt vanlig skade hvor den store senen som fester leggmuskelen til hælen ryker helt eller delvis av.

Vanlige symptomer ved røket akillessene er smerter og hevelse like ovenfor hælen. Mange hører et smell når senen ryker.

Røket akillessene behandles med avlastning i gips (eller ortose) eller med operasjon.

Akilles ruptur
Illustrasjon: Akilles ruptur
Sist oppdatert: 7. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er akilles ruptur?

Akillessenen er den største senen i kroppen. Senen fester leggmuskulaturen til hælbeinet og har en svært viktig funksjon ved all form for gange og løping.

Når akillessenen ryker, kan den ryke helt av (komplett akillesruptur) eller bare delvis av (partiell akillesruptur). Dersom senen ryker, vil du straks oppleve smerter like over helen. Dersom senen er røket helt av, vil du også ha vansker med å stå på tærne og å gå.

De to hovedbehandlingene av røket akillessene er operasjon og gipsbehandling.

Symptomer ved røket akillessene

Det vanligste symptomet ved røket akilles er hevelse og smerter på stedet for akillessenen, det vil si like over hælen.

Mange hører et smell akkurat i det senen ryker.

Dersom senen bare ryker delvis av vil hovedsymptomene være ømhet når man tar på senen og smerter like over hælen ved belastning.

Dersom senen ryker helt av vil man ikke være i stand til å stå på tå. I tillegg vil man gjerne kjenne et søkk i huden like over hælen siden senestumpen er trukket lengre opp på leggen av den kraftige leggmuskulaturen. Samtidig vil man gjerne kjenne en kul eller klump oppe på leggen hvor den sammentrukne leggmuskelen ligger.

Når bør du oppsøke lege?

Ved mistanke om røket akillessene bør du kontakte lege straks for nærmere utredning og behandling. Spesielt er det viktig å komme i gang med behandling så raskt som mulig siden forsinket behandling kan gjøre god tilheling av senen vanskeligere.

(Tjenester / behandlinger)

Diagnose

Ofte vil legen på bakgrunn av samtale og vanlig klinisk undersøkelse kunne stille diagnosen.

I noen tilfeller kan legen være i tvil om diagnosen, og spesielt om senen er røket helt av eller bare delvis av. I slike tilfeller ved ultralyd av akillessenen eller MR av foten kunne være til hjelp.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling ved røket akillessene

Førstehjelp ved røket akilles følger det såkalte RICE prinsippet med ro, nedkjøling, kompresjon og elevasjon. Se her for mer informasjon om RICE!

Gipsbehandling

Spesielt ved delvis avrevet sene velger man ofte behandling med gips eller ortose. Hælen gipses gjerne i såkalt spissfotstilling hvor fotbaldet peker litt nedover. Etter hvert kan man bevege gradvis mer i ankelen, gjerne under veiledning hos fysioterapeut.

Nyere forskning viser at det endelige resultatet etter behandling av røket akillessene er like gode med operasjon og uten operasjon. Det synes derimot som om frekvensen av såkalt rerutpur hvor senen ryker på nytt igjen etter endt behandling er noe høyere dersom man har blitt behandlet uten operasjon.

Fordelen med såkalt konservativ behandling uten operasjon er at man unngår den lille risikoen som alltid er forbundet med en operasjon, slik som infeksjon og nerveskade.

(Tjenester / behandlinger)

De aller fleste som ryker akillessenen helt av blir behandlet med operasjon hvor kirurgen (ortopeden) fester senestumpene sammen igjen. I noen tilfeller forsterker også kirurgen senen med et senegraft.

Operasjonen gjøres gjerne i lokalbedøvelse gjennom et lite snitt i huden.

Hva skjer etter operasjonen?

  • Selve operasjonen gjøres som dagkirurgi, du kan oftest reise hjem 1-2 timer etter operasjonen.
  • Det første døgnet er det viktig at foten ligger høyt for å unngå unødig hevelse omkring operasjonsområdet.
  • De første to ukene vil gipsen være gipset i såkalt "spissfot stilling", det vil si at fotsålen peker lett nedover.
  • Etter ca 2 uker vil man gjerne fjerne gipsen og starte opptrening, ofte under veiledning hos fysioterapeut. I denne perioden vil senen gjerne være avlastet i en skinne eller ortose som tillater en viss grad av bevegelighet.
  • Vanlig idrettsaktivitet som løping kan man som regel gjennoppta innen 3 måneder etter operasjonen.

Risikoen for å ryke senen på nytt etter operasjon (reruptur) er lav, ca 1-2 %. Risikoen for reruptur er noe høyere dersom man behandler rupturen uten operasjon i første omgang.

Komplikasjoner ved operasjon etter røket akillessene

Komplikasjoner ved akilles operasjon er sjeldne, men ingen operasjoner er fullstendig uten risiko. De minst uvanlige komplikasjonene er infeksjon i operasjonssåret og nerveskade.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE