ANNONSE

24 timers EKG

Langtids EKG registrering er som en ordinær EKG undersøkelse, bare at den registrerer hjerterytmen i flere timer eller døgn.

Vanligvis vil en langtids EKG registrering overvåke hjerterytmen og hjertefunksjonen i 24 timer og kalles da gjerne for en 24 timers EKG registrering eller Holter EKG. I noen tilfeller ønsker legen derimot at registreringen vedvarer inntil 30 dager.

De aller fleste langtids EKG registreringer gjøres i 24 timer, derfor omtaler vi disse som 24 timers EKG i resten av artikkelen.

24 timers EKG
Illustrasjon: 24 timers EKG
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «24 timers EKG»

(Litteratur)

Hvorfor 24 timers EKG i stede for vanlig EKG?

Et EKG (ElektroKardioGram) registrerer de elektriske signalene i hjertet og kan slik bedømme hjerterytmen og hjertefunksjonen. Vanlig EKG undersøkelse gjøres dersom legen mistenker at hjerterytmen er unormal, men også ved mistanke om annen hjertesykdom slik som hjerteinfarkt eller forstørret hjerte.

Ulempen med en vanlig EKG undersøkelse er derimot at enkelte av rytmeforstyrrelsene i hjertet, slik som blant annet hjerteflimmer og enkelte andre mindre vanlige rytmeforstyrrelser, i noen tilfeller kan komme og gå. Dette medfører at en unormal hjerterytme ikke alltid fanges opp ved en vanlig EKG undersøkelse som bare registrerer hjerterytmen noen få sekunder. I slike tilfeller vil en lengre EKG registrering ha større mulighet til å fange opp eventuelle rytmeforstyrrelser.

(Tjenester / behandlinger)

Ved hvilke tilstander kan 24 timers EKG undersøkelse være nyttig?

24 timers EKG undersøkelse er først og fremst nyttig dersom man mistenker at du kan ha rytmeforstyrrelser i hjertet som ikke blir fanget av en vanlig, kortvarig EKG undersøkelse. Vanlige årsaker til at legen ønsker 24 timers EKG undersøkelse er:

  • Ved mistanke om anfall av rytmeforstyrrelse hvor hjertet slår for raskt (takykardi) eller for sakte (bradykardi)
  • Dersom du opplever plagsomme episoder av hjertebank
  • Dersom du har opplevd episoder med besvimelse eller nærbesvimelse
  • Dersom du allerede har fått påvist en rytmeforstyrrelse, men legen ønsker å kontrollere effekt av behandling
(Litteratur)

Hvordan foregår undersøkelsen?

En 24 timers EKG undersøkelse foregår mye på samme måte som en vanlig EKG undersøkelse. Legen eller sykepleier vil ved hjelp av tape feste elektroder på brystveggen din. Disse elektrodene benyttes til å fange opp de elektriske signalene i hjertet.

Signalene ledes videre gjennom ledninger til en registreringsmaskin som du gjerne bærer rundt halsen. Maskinen er ikke større enn en liten kortstokk og kan derfor lett bæres rundt hele døgnet. Hensikten er også at du skal gjennomføre daglige aktiviteter i størst mulig grad, med unntak av svømming eller dusjing.

ANNONSE