ANNONSE

24 timers blodtrykksmåling

24 timers blodtrykksmåling er en undersøkelse hvor blodtrykket ditt måles gjentatte ganger i løpet av 24 timer.

Blodtrykket måles på samme måte ved 24 timers blodtrykksmåling som ved vanlig blodtrykksmåling hos lege, den eneste forskjellen er at blodtrykket måles mange ganger over ett døgn slik at legen kan lese av blodtrykket ditt når du foretar daglige aktiviteter hjemme og om natten.

24 timers blodtrykksmåling
Illustrasjon: 24 timers blodtrykksmåling
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «24 timers blodtrykksmåling»

Hva er 24 timers blodtrykksmåling?

24 timers blodtrykksmåling er en undersøkelse som registrerer blodtrykket ditt gjentatte ganger over lengre tid, vanligvis over ett døgn. Undersøkelsen gjøres for å påvise eller utelukke om du har høyt blodtrykk.

Blodtrykket måles på samme måte ved 24 timers blodtrykksmåling som ved vanlig blodtrykksmåling, det vil si ved at en blodtrykksmansjett som er festet til den ene overarmen din strammer seg og leser av blodtrykket.

Det som skiller et blodtrykksapparat som benyttes ved 24 timers blodtrykksmåling fra et vanlig blodtrykksapparat er at det i tillegg til blodtrykksmansjetten som festes på overarmen også har en liten digital sender og mottaker som automatisk strammer mansjetten ved jevne mellomrom, og som registrerer og lagrer blodtrykksmålingene fortløpende. Utstyret er lite og lett og kan bæres under klærne slik at du kan foreta dine daglige rutiner på jobb og hjemme. På denne måten kan legen få blodtrykksmålinger av deg ikke bare når du sitter på legens kontor, men også når du er på jobb, hjemme og når du sover.

(Litteratur)

Hvordan utføres 24 timers blodtrykksmåling?

Blodtrykksapparatet registrerer blodtrykket ditt gjentatte ganger, vanligvis over 24 timer. Målingene gjøres gjerne 2-4 ganger per time om dagen og 1-2 ganger per time om natten.

Blodtrykksmålingene gjøres på samme måte som ved en vanlig blodtrykksmåling, det vil si ved at en mansjett du bærer på overarmen strammer seg og slik leser av blodtrykket ditt. Hver måling tar gjerne under ett minutt.

Når du er ferdig med måleperioden avleverer du utstyret til legen som kan lese av alle målingene. Siden får du en kontrolltime hos legen hvor dere går gjennom resultatene sammen.

Når ønsker legen en 24 timers blodtrykksmåling av deg?

Siden vedvarende høyt blodtrykk kan være skadelig er det viktig å diagnostisere og behandle denne tilstanden.

Det finnes mange situasjoner hvor en 24 timers blodtrykksmåling kan være nyttig for at legen skal kunne avklare om blodtrykket ditt er normalt eller for høyt:

  • For å finne ut om du har høyt blodtrykk - blodtrykket som legen måler mens du er på legens kontor er bare en enkelt måling og er helt avhengig av situasjonen du befinner deg i. Ved en 24 timers blodtrykksmåling får legen en rekke blodtrykksregistreringer som man kan benytte til å bedømme om blodtrykket ditt er normalt eller for høyt.
  • Dersom blodtrykket som legen måler på kontoret varierer mye mellom hver måling, kan en 24 timers blodtrykksmåling avklare om du har høyt blodtrykk eller ikke.
  • Mange er litt engstelige og nervøse når de er hos legen, dette gjør at blodtrykket som legen måler kan være en del høyere enn hva blodtrykket er når man ikke er hos legen. Ved en 24 timers blodtrykksmåling vil legen få se blodtrykket ditt også når du er hjemme og slik enkelt kunne finne ut om blodtrykket ditt er for høyt også utenfor legens kontor.
  • Hos enkelte vil faktisk blodtrykket kunne være noe lavere når man er på kontoret hos legen, dette kalles også for maskert hypertensjon siden legen ikke klarer å oppdage det forhøyede blodtrykket ved vanlig blodtrykksmåling. En 24 timers blodtrykksmåling vil derimot kunne avklare om du har høyere blodtrykk hjemme enn hos legen.
  • Dersom du allerede har fått påvist høyt blodtrykk og bruker blodtrykksmedisiner kan en 24 timers blodtrykksmåling i enkelte tilfeller kunne hjelpe legen å vurdere om blodtrykksmedisinene har tilstrekkelig effekt.
  • Enkelte lider av forhøyd blodtrykk om natten mens man sover. Forhøyet blodtrykk om natten lar seg måle ved 24 timers blodtrykksmåling.
ANNONSE